Safra yolları(bilyer)darlık ve tıkanıklıklarında balon dilatasyon ve stentleme

Safra yolları(bilyer)darlık ve tıkanıklıklarında balon dilatasyon ve stentleme ile ilgili uzmanlar

İlgili Branşlar