Karotid arter (Şah damarı) darlıklarında stentleme veya stent ile tedavisi

Karotid arter (Şah damarı) darlıklarında stentleme veya stent ile tedavisi ile ilgili uzmanlar

İlgili Branşlar