Uzm. Dr.

İdris SÜTÇÜ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Konya / Selçuklu

Uzm. Dr. İdris SÜTÇÜ Konya'da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında hastalarına sağlık hizmeti vermektedir.

9 Profil Görüntüleme

Son 30 günlük profil görüntülenme.

0 Takvim Talebi

Toplam randevu takvimi talebi.

Bu hekim siz misiniz?

Hemen bilgilerinizi güncelleyin

Bilgilerinizi güncelleyin!Bu uzman henüz internet üzerinden online randevu kabul etmiyor.

E-mail adresini bırakın ve uzman internet üzerinden randevu kabul etmeye başlayınca sizi bilgilendireceğiz.

 

Doktorun İletişim bilgileri

 • Dr. Faruk Sükan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
  AdresYeni Şehir Mah., Hastane Caddesi No:21  Konya / Selçuklu

Uzm Dr İdris SÜTÇÜ Hakkında

Uzmanlık Alanları

 • Büyüme Ve Gelişme
 • Beslenme
 • Aşılama Ve Bağışıklama
 • Enfeksiyonlar
 • Genetik Hastalıklar
 • Yenidoğan Hastalıkları
 • Havale
 • İsilik
 • Çocukta Kulak Hastalığı
 • Bebek Ve Çocuk Sağlığı
 • Gelişimi
 • Adenovirus Enfeksiyonu
 • Adipsi (Susama Yokluğu)
 • Ailevi Akdeniz Ateşi (Fmf)
 • Akciğer Hastalıkları
 • Akut Böbrek İltihabı
 • Akut Böbrek Yetmezliği
 • Akut Bronşit
 • Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL)
 • Akut Poststreptokokkal Glomerulonefrit
 • Akut Romatizmal Ateş
 • Alerji
 • Alerjik Astım
 • Alerjik Bronşit
 • Alerjik Nezle
 • Alkaptonüri
 • Allerjik Kontakt Dermatit
 • Allerjik Rinit
 • Alport Sendromu
 • Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu
 • Amipli Dizanteri
 • Aort Kapağı Hastalıkları
 • Aort Koarktasyonu
 • Aort Yetmezliği
 • Aritmi
 • Astım
 • Astım Bronşit
 • Ateş
 • Atopik Dermatit
 • Atrial Fibrilasyon
 • Bademcik Hastalıkları
 • Bademcik İltihabı
 • Bağırsak Enfeksiyonu
 • Bağırsak Gazı
 • Bağırsak İltihabı
 • Bağışıklık Sistemi Problemleri
 • Balgam
 • Bartter Sendromu
 • Bayılma
 • Bebeklerde Gaz Sancısı (Colic)
 • Beta Mikrobu
 • Beyin Tümörü
 • Boğaz Ağrısı
 • Boğaz Enfeksiyonu
 • Boğaz İltihabı
 • Böbrek Genişlemesi
 • Böbrek Hastalıkları
 • Böbrek Nakli
 • Böbrek Taşı
 • Böbrek Tümörleri
 • Böbrek Ve İdrar Yolları Travması
 • Böbrek Yetmezliği
 • Bronşektazi
 • Bronşiolit
 • Bronşit
 • Bulaşıcı Hastalıklar
 • Burkitt Lenfoması
 • Büyüme Ağrısı
 • Büyüme Ve Gelişme Problemleri
 • Büyümüş Lenf Bezleri
 • Charge Sendromu
 • Cilt Hastalıkları
 • Çiçek Hastalığı
 • Çocuklarda Gelişme Bozuklukları
 • Sinüzit
 • Damarsal Anormallikler
 • Demir Eksikliği
 • Dizanteri
 • Doğumsal (Konjenital) Kalp Hastalıkları
 • Ekstrasistol
 • Enfeksiyonlu Yara
 • Enürezis
 • Epstein-Barr Virüsü (ebv)
 • Erken Doğum
 • Erken Ergenlik Problemi
 • Ev Tozu Alerjisi
 • Ewing Sarkom
 • Fallot Tetralojisi
 • Faranjit
 • Gaz Sancısı
 • Geçici Proteinüri
 • Gitelman Sendromu
 • Goodpasture Hastalığı
 • Göbek İltihabı
 • Gribal Enfeksiyon
 • Grip
 • Grup B Streptokok Enfeksiyonu
 • Hemanjiyom
 • Hemolitik-Üremik Sendrom
 • Henoch Schönlein Purpura Glomerulonefriti
 • Henoch-Schönlein Hastalığı
 • Hepatit A
 • Hepatit B
 • Hızlanmış Ergenlik
 • Hiperimmunglobulin D Sendromu
 • Hodgkin Hastalığı
 • İdiopatik Hiperkalsiüri
 • İdrar Kaçırma
 • İdrar Torbası İltihabı
 • İdrar Torbası Sarkması
 • Idrar Yolları Iltihabı
 • Idrar Yolu Enfeksiyonu
 • İdrarda Kristal Atılımı
 • İgA Nefropatisi
 • İltihaplı Eklem Romatizması
 • İnce Glomeruler Bazal Membran Hastalığı
 • İnek Sütü Alerjisi
 • İnmemiş Testis
 • İnterstisyel Nefrit
 • İshal
 • Iskemik Kalp Hastalığı
 • İşeme Disfonksiyonu
 • Juvenil Romatoid Artrit
 • Kabakulak
 • Kabızlık
 • Kalbin Hızlı Atması
 • Kalıcı Proteinüri
 • Kalp Çarpıntısı
 • Kalp Hastalıkları
 • Kalp Kapağı Problemleri
 • Kalp Ritim Bozukluğu
 • Kalp Romatizması
 • Kalp Ve Damar Hastalıkları
 • Kalp Yetmezliği
 • Kan Hastalıkları
 • Kansızlık (Anemi)
 • Karın Ağrısı
 • Katılma Nöbeti
 • Kawasaki Hastalığı
 • KBY
 • Kemik Kisti
 • Kızamık
 • Kızamıkçık
 • Kistik Fibrozis
 • Konjenital Kistik Adenomatoid Malformasyon
 • Kriyoprinopati
 • Kronik Böbrek Yetmezliği
 • Kronik Bronşit
 • Krup
 • Kulak Ağrısı
 • Kulak Enfeksiyonları
 • Kulak İltihabı
 • Kusma
 • Lenfoma
 • Lösemi
 • Lyme Hastalığı (Borreliosis)
 • Membranoproliferatif Glomerulonefrit
 • Membranöz Glomerulonefrit
 • Menenjit
 • Mesane Anormallikleri
 • Mide Ağrısı
 • Miks Bağ Doku Hastalıkları
 • Munchausen Sendromu
 • Nazofarenks
 • Nefes Darlığı
 • Nefridoz (Hidronefroz)
 • Nefrit
 • Nefrojenik
 • Nefrokalsinozis
 • Nefrolihtiazis
 • Nefrotik Sendrom
 • Nezle
 • Non Hodkin Lenfoma
 • Nöroblastom
 • Nörojen Mesane
 • Orak Hücreli Anemi
 • Orta Kulak İltihabı
 • Ortostatik Proteinüri
 • Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığı
 • Otozomal Resesif Polikistik Böbrek Hastalığı
 • Öksürük
 • PFAPA
 • Pıhtılaşma Bozuklukları
 • Piyelonefrit
 • Pnömoni
 • Poliarteritis Nodosa
 • Posterior Üretral Valv
 • Prematüre Bebek
 • Prematüre Doğum
 • Psoriatik Artrit
 • Reaktif Artrit
 • Renal Tübüler Asidoz
 • Respiratuar Sinsityal Virüs Enfeksiyonu
 • Retinoblastom
 • Romatizma
 • Romatoid Artrit
 • Rotavirüs İshali
 • Sarılık
 • Sepsis
 • Septik Artrit
 • Sık Tekrarlayan Enfeksiyon
 • Sistemik Lupus Eritematozus
 • Sistinüri
 • Sjögren Sendromu
 • Skleroderma
 • SLE
 • Soğuk Algınlığı
 • Solunum Yolu Enfeksiyonu
 • Su Çiçeği
 • Takayasu Arteriti
 • Taşikardi
 • Tekrarlayan Hışıltı Atakları
 • Tonsillit
 • TRAPS
 • Tubulointerstisyel Nefrit
 • Uyku Apnesi
 • Üreteropelvik Darlık
 • Üreterovezikal Darlık
 • Üretrit
 • Ürtiker
 • Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu (ÜSYE)
 • Üşütme
 • Vaskülit Pan
 • Ventriküler Septal Defekt (VSD)
 • Vesikoureteral Reflü
 • Viral Enfeksiyon
 • Yeme Bozuklukları
 • Yenidoğan Sarılığı
 • Zatürree
 • Zayıflık
 • Adet Düzensizliği
 • Akut Gastroenterit (İshal)
 • Besin Allerjisi (Gıda Alerjisi)
 • Akciğer Apsesi
 • Akdeniz Anemisi (Talasemi)
 • Alerjik Deri Hastalıkları
 • Ailesel Akdeniz Ateşi (Fmf)
 • Ağrı Tedavisi
 • Akut Eklem Romatizması (Kalp Romatizması)

Tedaviler

 • Kalp kateterizasyonu
 • Kalp derinliklerinin kapalı yöntemle kapatılması
 • Büyüme hormonu testi
 • Aşı takvimi
 • Gelişimsel bozuklukların erken tanısı
 • Çocukta gelişimi izleme
 • Yenidoğan işitme taraması
 • Yeni doğan
 • Transözofageal ekokardiyografi (töe)
 • Büyüme takibi

Doktor Hakkında Yapılan Yorumlar (0)

Doktor hakkındaki değerlendirmeler yalnızca hastalar/danışanlar tarafından yapılabilmektedir.
0 görüş bulundu.

Bu doktor hakkındaki görüşlerinizi yazın ve uzmana puan verin.

Takip Edenler

1/1 | Toplam 1 kayıt bulundu.
.