Koronavirüs (COVID-19) ile ilgili bilgilenmek için Sağlık Bakanlığı ve Türk Tabipler Birliği sitelerini ziyaret edin.
Dr. Psk. Fatma Özdemir, Kocaeli, Psikoloji

Dr. Psk. Fatma Özdemir

Psikoloji - Kocaeli

Aile danışmanlığı, Aile Terapisi, Çocuk - Ergen Psikolojisi

Takvim talep etDeğerlendirSoru Sor

Özgeçmiş

Dr.MSc Uzm Klinik Psikolog / Psikoterapist Fatma Özdemir, Avrupa Yabancı Diller İngiliz Dil Akademisi Okulu  Londra mezunudur. Çift Ana Dal programı olarak alarak Eğitim Planlaması Proje Döngüsü ve Yönetimi üzerine Yüksek Eğitim gördü.İkinci Lisans Eğitimini  Kanada 'da Psikoloji üzerine tamamladı.Yüksek Lisans Eğitimini İngilterede  Klinik Psikoloji , Psikoterapist olarak tamamlayan Fatma ÖZDEMİR, Doktoral program olarak Londrada  Klinik Psikoloji olarak öğrenimini tamamlamıştır., Bu eğitimleri takiben; Nöro-Psikoloji nin öneminin farkındalığının Psikoterapide önemini vurgulayarak ; (Nöropsikoloji, beyinde gerçekleşen biyolojik süreçleri, psikolojik süreçler ile ilişkilendiren bir bilim dalıdır. Temelinde Psikoloji, Fizyoloji ve Biyolojik Psikoloji alanlarını da içerisinde barındıran Nöropsikoloji, gözlemlenebilir beyin faaliyetleri ve zihin arasındaki bağlantının anlamlandırılması esnasında oldukça önemli rol bir oynamaktadır. Bununla birlikte Nöropsikoloji, bu bağlantının sağlanabilmesi aşamasında çoğunlukla EEG, fMRI, PET gibi cihazlar ile elde edilen bilimsel verileri kullanmaktadır. Beyinden elde edilmiş olan bilimsel veriler ile Psikoloji bilimini harmanlayan Nöropsikoloji, bu alanda yeni yaklaşım ve fikirler ortaya koymaktadır. Nöropsikoloji araştırmalarında insan davranışlarının önemli bir yeri bulunmaktadır. Bunun nedeni ise davranışın Nöropsikoloji’de beyin ve zihninin ölçümlenebilir dışa vurumundan kaynaklanmasıdır. Buna bağlı olarak, Nöropsikoloji’nin çalışma alanları arasında beyin-davranış ilişkilerinin de var olduğunu söylemek mümkündür.) kazanımlarının vakıalarda olumlu tedavi gözlemlenerek NEUROFEEDBACK eğitimini International Headquartesrs LAREDO. TEXAS. U.S.A  de tamamlamıştır.Ve  Neurobiofeedback (Nöroterapi) yöntemlerini ;Özellikle stresi, depresyonu yenmekte güçlük çeken insanlarda, öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite gösteren çocuklarda başarı ile uygulandığı kaçınılmaz bir gerçektir bilimsel verilere  ve edinilen deneyimlere göre. Bu konuda uzman olarak vakılarda aktif olarak; Özellikle stresi, depresyonu yenmekte güçlük çeken insanlarda, öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite gösteren çocuklarda başarı ile uygulamaktadır.

Nörofeedback/ Nöroterapi (Sinir geribildirimi), biofeedback yönteminin bir türüdür.Bu konudada bir çok seminerler, paneller vererek akademik çalışmalarda da yer almaktadır. Ayrıca; Çocuk gelişim, Travma sonrası stres ve çocukluk çağı travmalarının yaşam boyu sonuçları ve dissosiyatif bozukluklar alanında uluslararası uzman olarak da hizmet vermektedir.TPT ( Türk Pisikologlar Derneği ) etkili olarak bir çok başarılı poster yayını ve seminer programlarına katılarak ‘ Dijital Çağda Anne Baba Olmak’ ‘ Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tedavileri Eğitimi ‘ Etkili İletişim ve Beden Dili ‘ ‘ Çocuk Ergen ve Aile İçi Etkili İletişim ‘ ' Ergenlik döneminde aile içi iletişim,Ergenlik döneminde yaşanılan sosyal kaygılar ve çözüm yolları' ' Aile Ahlakı ve Çocuklardaki Ahlaki Gelişim'‘ Çoklu Zeka Kuramı’ gibi bir çok önemli eğitimler alarak ve etken bir şekilde eğitimler de vermeye devam etmektedir. Çocuk Hakları Programı, Bilişsel Müdahale Programı (PASS TEORİSİ), Yaşayan Değerler Eğitimi, Farklılaştırılmış Öğretim, Dikey Planlama ve Kapsam-Sıralama Oluşturma Çalışmaları,Sorgulama Temelli Müfredat Programı Hazırlama” temel eğitimi ve seminer dönemi boyunca planlama ve ders tasarımı oluşturma çalıştaylarını yürütdü. Yerel Yönetimler için Ruh Sağlığı ve Psikolojik Etkinlikler, Otojenik Gevşeme Terapisi Eğitimi,Çocuklarda Bilişsel

Davranışçı Yaklaşımı Eğitimi seminerlerini akademik olarak vermektedir. Marmara Üniversitesi ve Bakanlık iş birliği konsorsyumuna bağlı olarak  İşyeri Klinik Psikolokluğu eğitmen eğitimi mentollük 

 ( MEB ve Sağlık Bakanlığı Konsorsiyumu iş birliği Aile İçi İletişim Sertifikasına bağlı olarak ) Alternatif Ölçme Değerlendirme Teknikleri, Portfolyo Oluşturma ve Uygulama Aşamaları, Check-list ve Rubric Oluşturma Kriterleri ile ilgili çalıştaylarda sunumlar yaptı. PYP felsefesini içselleştirip eğitim yaklaşımımıza entegre etmemiz gerektiğini düşüncesi ile, ortak planlama ve disiplinler arası geçişlerin gereği gibi düzenlenmesi, öğrenmenin kalıcı olmasında ve öğrenenin aktif şekilde süreç içinde yer almasında etkili çalışmalar yürüttü ve hala yürütmektedir. . M.E.B ve Sağlık Bakanlığı konsorsiyumunda Aile Danışmanlığı yetki belgesini alarak etkin bir şekilde Psikoterapist olarak  hizmet vermektedir.

Moodist Psikiyatri & Nöroloji Hastanesi Klinik Uygulama Psikopatoloji & Erişkin Testleri Eğitimi ; Psikopatoloji Eğitimi,Psikoterapötik Müdahaleler,Klinik Gözlem ve Uygulama, Erişkin testleri Eğitimini başarıyla tatamlayarak ;

  Psikiyatride Kullanılan Ölçek ve Kısa Testler

♦ Beier Cümle Tamamlama Testi
♦ SCL 90 – R Ruhsal Belirti Tarama Listesi
♦ KSE Kısa Semptom Envanteri
♦ Beck Anksiyete ve Beck Depresyon Ölçekleri
♦ PANSS Pozitif ve Negatif Belirtiler Ölçeği

 Yetişkin Zeka Değerlendirmesi ve Kognitif Tarama
♦ Kent EGY • Porteus Labirent Testleri
♦ Standardize Mini Mental Test
♦ ACE-R Addenbrooke’s Kognitif Tarama Envanteri

DENVER II GELİŞİMSEL TARAMA TESTİ VE RAPORLAMA ( Hacattepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocok Nörolojisi / Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği ) Eğitim Uygulama

WECHSLER ÇOCUKLAR İÇİN ZEKA ÖLÇEĞİ - IV ( WCZÖ-IV) UYGULAMA VE RAPORLAMA

MOXO  | Dikkat Testi | Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Testi

NÖROPSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME TEST UYGULAMA VE RAPORLAMA

ÇOCUK DEĞERLENDİRME Peabody Resim Kelime Tanıma Testi (2-12 yaş) , Resim Çizme Testleri, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi (5YAŞ 6 AY-11 yaş), Cümle Tamamlama Testi (Beier) (7 yaş üzeri), Duygudurum Ölçekleri (9-14 yaş).

MMPI Testini Uygulama, Yorumlama ve Raporlama düzenleyerek konsültasyon sağlamaktadır.

Mesleki çalışmalarına Özel Aile Hastanesi ve Asya Pedagoji'de devam etmektedir.

Bu hekim siz misiniz?
Bilgileri güncelle


.