Prof. Dr.

Osman AKDEMIR

Kardiyoloji - İstanbul

Başlıca ilgi ve tedavi alanları: Çevresel Damar Hastalıkları, Kanda Kolesterol Yüksekliği, Şişkinlik, Karotis ameliyatı, Biventriküler pacemarker, Nükleer stres testi... Tümü

İletişim Numarası 0 (850) 811 38 39
Randevu Al

Randevu Takvimi

Hakkında

Osman AKDEMIR Kimdir?

Doğum yeri & tarihi: İzmir, 18.11.1966

Uyruğu: TC

Medeni hali: Evli

Yabancı diller: İngilizce, Almanca

Hobi ve ilgi alanları: Edebiyat, tarih, köşe yazarlığı (http://www.medyagunlugu.com/Yazar/osman-akdemir)

 

Eğitim

1977-1984: Bornova Anadolu Lisesi, İzmir

1984-1990: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir

1991-1995: Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul

2015-        : Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği (öğrenci)

 

Meslek Deneyimi

1990-1991: Pratisyen hekim, hükümet tabibi, Köşk, Hüyük, Konya

1991-1996: Araştırma görevlisi, Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi, Kardiyoloji, İstanbul

1996-1997: Uzman doktor, yedek subay. Diyarbakır Asker Hastanesi

1997-1998: Uzman doktor, Giresun Devlet Hastanesi

1998-2005: Uzman doktor, yardımcı doçent, doçent (2004), Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.D., Edirne

2005-2006: Uzman doktor, Anadolu Sağlık Merkezi, Gebze, Kocaeli

2006-2008: Uzman doktor, Universal Hospital Kadıköy, İstanbul

2009-2012: Uzman doktor ve profesör (2010), Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

2012-2014: Uzman doktor, Universal Hospital, Bodrum, Muğla

2014-2015 : Uzman doktor, Bayındır Hastanesi İçerenköy, İstanbul

Kardiyolojide Deneyimli Olduğu Alanlar

Transtorasik, transözofajiyal ve perioperatif ekokardiyografi

Radiyal arter yoluyla perkütan koroner girişimler

İleri girişimsel kardiyoloji uygulamaları (balon mitral valvüplasti, perkütan ASD kapatma, kalıcı pil ve ICD implantasyonu, periferik arter girişimleri)

Hipertansiyon 

Kalp kapak hastalıkları

Kardiyolojide koruyucu hekimlik

 

Bilimsel Makalelerden Seçmeler

Yıldız M, Akdemir O., “Assessment of the effects of physiological release of melatonin on arterial distensibility and blood pressure.” Cardiol Young, 19.198-203 (2009)

Turgut N, Akdemir O, Turgut B, Demir M, Ekuklu G, Vural O, Özbay G, Utku U., “Hypercoagulopathy in stroke patients with nonvalvular atrial fibrillation: hematologic and cardiologic investigations”. Clin Appl Thromb Hemost, 12.15–20 (2006).

Bolca O, Eren M, Akdemir O, Yildirim A, Dağdeviren B, Tezel T., “Prediction of infarct-related coronary artery of patients with acute inferior myocardial infarction by a predischarge exercise test index”. Angiology 55.679–83 (2004).

Altun GD, Akdemir O, Üstun F, Altun A., Sarıkaya A, Berkarda Ş., “Tc-99m Sestamibi Cavity/Myocardium Count Ratio in the Detection of Left Ventricular Hypertrophy” Clin Cardiol, 26, 143-6 (2003).

Akdemir O, Dağdeviren B, Yıldız M, Gül Ç, Sürücü H, Özbay G., “Specific Tissue Doppler Predictors of Preserved Systolic and Diastolic Left Ventricular Function after an Acute Anterior Myocardial Infarction”. J Heart J, 44, (2003).

Akdemir O, Yıldız M, Sürücü H, Dağdeviren B, Erdoğan O, Özbay G., “Right Ventricular Function in Patients with Acute Anterior Myocardial Infarction: Tissue Doppler Echocardiographic Approach” Acta Cardiol; 57, 399-405 (2002)

Bolca O, Akdemir O, Eren M, Dağdeviren B, Yıldırım A, Tezel T., “Left Atrial Maximum Volume is a Recurrence Predictor in Lone Atrial Fibrillation: An Acoustic Quantification Study” Jpn Heart J, 43, 241-248 (2002)

Altun A., Akdemir O, Erdoğan O, Kırdar C, Birsin A, Tatlı E, Özbay G., “Comparison of Ventricular Escape Rates after Administration of Atropine, Dopamine, and Aminophylline in Stable Patients with Chronic, High-grade Atrioventricular Block: An Open Lable, Crossover Pilot Study in Turkish Patients” Cur Ther Res, 63, 328-335 (2002)

Akdemir O, Sürücü H, Özbay G., “Incidental Detection of a Quadricuspid Aortic Valve by Transesophageal Echocardiography in a Patient with Ruptured Mitral Valve Chorda” J Heart Valve Dis, 11, 755-756 (2002)

Altun A, Akdemir O, Erdoğan O, Özbay G., “Left Ventricular Pacemaker Lead Malposition Through the Foramen Ovale: Case Report” Angiology, 53, 609-611 (2002)

Altun A, Akdemir O, Erdoğan O, Birsin A, Tatlı E, Özbay G., Single Lead Changed to Double Lead Pacemaker in a Patient with Diaphragmatic Stimulation. Mediterranien Journal of Pacing and Electrophysiology, 4, 36-37 (2002)

Dağdeviren B, Bolca O, Eren M, Akdemir O, Arıkan E, Gürlertop Y., “An Unusual Pulsed Wave Tissue Doppler Pattern in Mitral Valve Prolapse: Spikes on Systolic Velocities” Echocardiography, 19, 367-372 (2002)

Oğuz E, Dağdeviren B, Bilsel T, Akdemir O, Erdinler İ Akyol A, Ulufer T, Tezel T, Gürkan K., “Echocardiographic Prediction of Long-term Response to Biventricular Pacemaker in Severe Heart Failure” Eur J Heart Fail, 4, 83-90 (2002)

Altun A, Akdemir O, Erdoğan O, Özbay G., “An Interesting Diagnostic Dilemma: Double Right Coronary Artery or High Take Off of a Large Right Ventricular Branch” Int J Cardiol; 82, 99-102 (2002)

Dağdeviren B, Akdemir O, Bolca O, Eren M, Gürlertop Y, Tezel T, “Myocardial Texture Analysis in Idiopathic Dilated Cardiomyopathy: Prediction of Contractile Reserve on Dobutamine Echocardiography” J Am Soc Echocardiogr, 15, 36-42 (2002)

Dağdeviren B, Akdemir O, Eren M, Bolca O, Oğuz E, Gürlertop Y, Tezel, T., “Prognostic Implication of Myocardial Texture Analysis in Idiopathic Dilated Cardiomyopathy”  Eur J Heart Fail, 4, 41-48 (2002)

Erdoğan O, Altun A, Akdemir O, Aktoz M, Özbay G., “Unexpected Occurrence of ST Segment Elevation During Administration of Intravenous Atropine” Cardiovasc Drugs and Ther, 15, 367-368 (2001)

Ülgen MS, Alan S, Akdemir O, Toprak N., “The Effect of Glucose–Insulin–Potassium Solution on Ventricular Late Potentials and Heart Rate Variability in Acute Myocardial Infarction” Coron Artery Dis, 12, 507-512 (2001)

Akdemir O, Gül Ç, Özbay G., “Right Ventricular Aneurysm Complicating Right Ventricular Infarction” Acta Cardiol, 56, 261-262 (2001)

Altun A., Akdemir O, Tatlı E, Özbay G., “Transient ST Segment Changes Mimicking Early Repolarization Phenomenon in a Patient with Angina at Rest” Postgrad Med J, 77, 603-604 (2001)

Ülgen MS, Akdemir O, Toprak N., “The Effects of Trimetazidine on Heart Rate Variability and Signal-Averaged Electrocardiography in Early Period of Acute Myocardial Infarction” Int J Cardiol, 77, 255-262 (2001)

Altun A, Uğur B, Akdemir O, Altun GD, Öztekin E, Birsin A, Özbay G., “Ventricular Repolarization Changes During Thyrotropin Releasing Hormone Test” Int J Cardiol, 77, 319-322 (2001)

Altun A, Altun HÇ, Akdemir O, Özbay G., “Cardiology Education and Training: Turkish Experience” Current Trends in the Development of Fundamental and Applied Sciences, 1, 185-188 (1999)

Akdemir O, “Editorial comment: High blood glucose concerns heart specialist very.../Coronary atherosclerosis distribution and the effect of blood glucose level on operative mortality/morbidity in diabetic patients undergoing coronary artery bypass grafting surgery: a single center experience.” Anadolu Kardiyoloji Dergisi,  7, 339-340 (2007)

Akdemir O, Güçer F., “Kardiyovasküler Sistem Hastalığı Olan Gebelerin Doğum Türünün Belirlenmesi, Post-partum Değerlendirilmesi Ve İzlenmesi” Türkiye Klinikleri Kardiyoloji, 50, 64-68 (2005)

Akdemir O, “Editorial comment: Comparing two different therapies.” Anadolu Kardiyoloji Dergisi,  4, 338-339 (2003)

Akdemir O, “Editöryel Yorum: Sol Atriyal Spontan Eko Konrast Integrated Backscatter, Sol Atriyal Appendiks Fonksiyonları ve Doku Doppler” Anadolu Kardiyoloji Dergisi,  2, 119-120 (2002)

Akdemir O, Dağdeviren B, Altun A, Uğur B, Arıkan E, Tuğrul A, Özbay G., “Diyabet Kalbinin Kantitatif Ultrasonik Miyokard Dokusu Analizi” Anadolu Kardiyoloji Dergisi,  1, 17-21 (2001)

Akdemir O, Altun A, Uğur B, Tuğrul A, Özbay G., “Left Ventricular Concentric Remodeling of Young Patients with Type-1 Diabetes Mellitus in Relation to Poor Glycemic Control” Türk Ekokardiyografi Dergisi, 3, 137-141 (2001)

Akdemir O, “Gebelik İçin Risk Oluşturan Kardiyovasküler Hastalıklar” Türkiye Klinikleri Kardiyoloji, 14, 258-264 (2001)

Gül Ç, Akdemir O, “Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti Sonrası Yeniden Daralma” Türk Girişimsel Kardiyoloji Dergisi, 4, 222-229 (2000)

 

Kitap Bölümleri

Akdemir O. “Kalp Hastalıklarında Tanı: Ekokardiyografi” Duran E (editör), Kalp ve Damar Cerrahisi, Çapa Tıp Kitapevi ve Yayın Hizmetleri, 2004, Cilt 2, Sayfa no: 951-975  

Akdemir O. “Aort Kapak Yetersizliği” Tezel T (editör), Kalp Kapak Hastalıkları, Nobel Tıp Kitabevleri, 2005, Sayfa no: 151-183  

Akdemir O, Birsin A. “Çoklu Kapak Hastalığı” Tezel T (editör), Kalp Kapak Hastalıkları, Nobel Tıp Kitabevleri, 2005, Sayfa no: 245-252  

Diploma aldığı kurum

 • EGE ÜNİVERSİTESİ

Uzmanlık aldığı kurum

 • ISTANBUL DR. SIYAMI ERSEK GÖGÜS KALP VE DAMAR

İlgi Alanları

Çevresel Damar Hastalıkları

Kanda Kolesterol Yüksekliği

Şişkinlik

Perikarditler

Panik Atak

Tedaviler

Karotis ameliyatı

Biventriküler pacemarker

Nükleer stres testi

Kan elektrolit testi

Radyal anjiyografi

Ücret Bilgisi

Muayene ücretlerini öğrenmek için arayın: 0 (850) 811 38 39

Son Cevapladığı Sorular

 • Kalpte çarpıntı ve kalbe saplanan ağrı

  Merhabalar hocam yaşım 27 bende yaklaşık 2 ay önce çarpıntı göğüs bölgesinde gezici bir ağrı ve hafif bağ dönmesi,ensede ağrı ile birlikte nefeste daralma başladı doktora gittim ekg yapıldı bir şey yok sadece sinüs taşikardi var dediler ama emin olmak için eps yapıldı kalbimde hiç bir sorun olmadığı... devamı

  Doktor Cevabı:
  Prof. Dr. Osman Akdemir

  Prof. Dr. Osman Akdemir

    İletişim & Randevu: 0 (850) 811 38 39

  Ağrıların karakteri bizi kalbe bağlı olabilecekleri olasılığından epeyce uzaklaştırıyor. geçmediği takdirde bir iç hastalıkları veya gastroenteroloji uzmanına görünebilirsiniz.

 • Kolesterol

  Doktor bey annem 1951 doğumlu kolesterol için lipitor 20 mg yarım kullandı 4 ay. ama kolesterolü düşmedi .annem gereksiz agri kesici icmekten dolayı akut böbrek yetmezliği oldu 2 kere diyalize girdi o yüzden doktoru her ilacı içmesine müsaade etmiyor . su anda bobreklerinle ilgili bir problemi yok.... devamı

  Doktor Cevabı:
  Prof. Dr. Osman Akdemir

  Prof. Dr. Osman Akdemir

    İletişim & Randevu: 0 (850) 811 38 39

  Bir kişiye kolestrol düşürücü ilaç verme ihtiyacı sadece kanda ölçüm yaparak verilmiyor. kişinin genel değerlendirmesi, muayene özellikleri, bunun dışındaki risk faktörleri göz önünde bulunduruluyor. bir iç hastalıkları ya da kardiyoloji uzmanına muayene olmasını öneririm.

?

Merak ettiğiniz konular hakkında danışabilirsiniz. Benzer soruları olan ziyaretçilerin bilgilenmesi amacıyla sorunuz yayınlanacaktır.

Soru sorma kapalıdır.


.