Prof. Dr.

Orkan ERGÜN

Çocuk Cerrahisi - İzmir

Başlıca ilgi ve tedavi alanları: Yanık Cerrahisi (Çocuk), Onkolojik Cerrahi (Çocuk), Göğüs Cerrahisi (Çocuk), Keratinin kan testi, Melanom alınması, Sindirim sistemi cerrahisi... Tümü

İletişim Numarası 0 (850) 811 36 99
Randevu Al

Randevu Takvimi

Hakkında

Özgeçmişi

Prof. Dr. Orkan ERGÜN, tıp eğitimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlamasının ardından aynı üniversitenin Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’nda ihtisasına başlamıştır. 1998 yılında Çocuk Cerrahisi Uzmanı olmuştur.

1999-2000 yılları arasında Diyarbakır 600 yataklı Asker Hastanesi’nde askerlik görevini yerine getirmiş olan Prof. Dr. Orkan ERGÜN, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’nda, 2000 yılında Yardımcı Doçentlik, 2006 yılında ise Doçentlik kadrosuna atanmıştır.  2003-2004 yılları arasında ise University of Pittsburgh, Children’s Hospital of Pittsburgh, Department of Surgery, Division of Pediatric Surgery’de Research Fellow olarak çalışmalar yapmıştır.

Akademik hayatı boyunca pek çok görev yerine getirmiş olan Prof. Dr. Orkan ERGÜN, 20 yılından beri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkezi’nde Karaciğer Transplantasyonu Konsey üyesi olarak ve 2009 yılından beri Karaciğer Transplantasyonu Cerrahi ekibinde aktif olarak görev yapmaktadır.

Türk Tabipler Birliği, Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği, European Union Pediatric Surgeons Association (EUPSA) ve Ege Pediatrik Onkoloji ve Lösemi Derneği üyesi olan Dr. ERGÜN, İzmir - Bayraklı’da bulunan özel muayenehanesinde de hastalarını kabul etmektedir.

Diploma aldığı kurum

 • EGE ÜNİVERSİTESİ

Uzmanlık aldığı kurum

 • EGE ÜNIVERSITESI

Uzmanlık Alanları

Yanık Cerrahisi (Çocuk)

Onkolojik Cerrahi (Çocuk)

Göğüs Cerrahisi (Çocuk)

İnmemiş Testis

Kasık Fıtığı

Sünnet

Peygamber Sünneti (Hipospadias)

Yemek Borusu (Özafagus) Yanıkları

Genel Çocuk Cerrahisi

Akalazya (Yutma Güçlüğü)

Akciğer Apsesi

Alt Islatma (Gece İşemesi, Enürezis)

Anal Fistül (Makat Fistülü)

Anorektal Malformasyonlar (Makat Bölgesinin Doğuştan Hastalıkları)

Antenatal Hidronefroz (Doğum Öncesi Hidronefroz)

Apandisit

Bağırsak Polibi

Bağırsak Tıkanması

Balanit (Penis Başı İltihabı)

Balanopostit (Penis Başı Ve Sünnet Derisinin İltihabı)

Baş Ve Boyun Hastalıkları

Biliyer Atrezi

Bitiklik (Fimozis)

Boyun Kitleleri

Boyun Lenf Bezi Büyümesi

Böbrek Çıkım Darlığı (Üreteropelvik Bileşke Darlığı)

Böbrek Çıkış Darlığı Ameliyatı (Piyeloplasti)

Böbrek Hastalıkları

Böbrek İltihabı (Piyelonefrit)

Böbrek Kanseri (Tümörü)

Böbrek Taşı

Böbrek Üstü Bezi Hastalıkları (Adrenal Bez Hastalıkları, Sürrenal Bez Hastalıkları)

Brankial Kist (Boyun Kisti)

Çocuk Hidroseli (Su Fıtığı)

Çocuk Taş Hastalıkları

Çocukta İdrar Tutma

Dışkı (Katran Renginde Dışkı)

Dışkılama Sırasında Ağrı

Doğumsal Akciğer Hastalıkları

Doğuştan Makat Darlığı

Doğuştan Makat Yokluğu

Duodenum Atrezi

Ekstrofi Vezika (İdrar Kesesi Ön Duvarı Yokluğu)

Epispadias (Dış İdrar Kanalı Üstünün Açık Olması)

Fıtık (Kasık, Göbek, Ameliyat Yeri)

Fimozis (Bitiklik)

Gastroözefagiyal Reflü (Mide Reflüsü, Reflü)

Gastroşizis (Karın Duvarı Yokluğu)

Genel Vücut Travması (Düşme, Darp)

Göğüs Duvarı Şekil Bozuklukları

Göğüs Duvarı Yaralanması

Gömük Penis

Güvercin Göğsü

Hatalı Sünnet (Sünnet Hatası)

Hemoroid (Basur, Mayasıl)

Hemotoraks (Akciğer Zarları Arasına Kan Toplanması)

Hırpalanmış Çocuk Sendromu

Hidronefroz (Böbrek Şişmesi)

Hipospadias (Yarım Sünnet,Peygamber Sünneti)

Hipospadias (Yarım Sünnet) Ameliyatı

Hirschprung Hastalığı (Megakolon, Genişlemiş Kalın Bağırsak)

Hormon Hastalıkları

İdrar Deliğinin Penis Ucunda Olmaması

İdrar Kaçırma (İdrar İnkontinansı)

İdrar Tutukluğu

İdrar Yaparken Yanma (Sızılama, Ağrı)

Idrar Yolu Enfeksiyonu

İdrar Yolu Taşı

İdrar Yolu Tıkanıklığı

İdrardan Kan Gelmesi

İnce Bağırsak Atrezisi

İnce Bağırsak Hastalıkları

İltihabi Bağırsak Hastalıkları (Crohn Haslığı, Ülseratif Kolit)

İnterstisyel Sistit (Ağrılı Mesane Sendromu)

İnvajinasyon (Bağırsak Düğümlenmesi)

İşeme Bozuklukları

Kabızlık (Konstipasyon)

Kaka Kaçırma

Kanlı Dışkı

Kanlı İdrar

Karaciğer Apsesi

Karaciğer Büyümesi

Karaciğer Kanseri (Karaciğer Tümörü)

Karaciğer Kist Hidatiği

Karaciğer Kisti

Karın Ağrısı

Karın Büyümesi

Karın Duvarı Fıtıkları

Karın Duvarının Yokluğu (Omfalosel Ve Gastroşizis)

Karın İçi Kitleler

Kısa Bağırsak Sendromu

Kızlık Zarının Kapalı Olması

Koledok Kisti

Konjenital Diyafragma Hernisi (Mide Fıtığı)

Konjenital Muskuler Tortikolis (Eğri Boyun)

Kordon Kisti

Korozif Özofajitler (Özafagus (Yemek Borusu) Yanıkları)

Kum (Taş) Düşürme

Kunduracı Göğsü

Küçük Penis (Mikropenis)

Labial Sineşi (Vajina Dudaklarının Birleşmesi)

Lenf Bezi Kanseri (Lenfoma)

Lenfanjioma (Lenf Damarı Tümörü)

Makatta Ağrı

Makatta Çatlak (Anal Fissür)

Makattan Kan Gelmesi

Malrotasyon (Bağırsağın Anormal Yerleşmesi)

Megakolon (Genişlemiş Kalın Bağırsak, Hirschprung Hastalığı)

Megaüreter (Üreter Genişlemesi)

Mekonyum İleusu

Mesane (İdrar Kesesi) Taşı

Mesane İltihabı (Sisitit)

Mezenter Kisti

Mide Tıkanıklığı

Mide Ülseri (Gastrik Ülser)

Nekrotizan Enterokolit

Nöroblastom

Nörojen Mesane (Mesane Felci, Spastik Mesane)

Omfalosel (Göbek Fıtığı)

Organ Nakli Cerrahisi (Çocuk )

Organ Nakli Cerrahisi (Transplantasyon)

Over (Yumurtalık) Kisti

Over (Yumurtalık) Tümörü

Pankreas Hastalıkları

Pankreas Kanseri

Pankreas Kisti

Parafimozis (Sünnet Derisinin Penis Başını Boğması)

Penis Eğriliği

Penis Küçüklüğü

Penis Ucundan Akıntı Gelmesi

Pilor Stenozu (Pilor Darlığı, Mide Çıkım Darlığı)

Pnömotoraks (Akciğer Sönmesi)

Portal Hipertansiyon

Posterior Üretral Valv (Dış İdrar Kanalında Kapakçık)

Rabdomyosarkom

Retraktil Testis (Utangaç Testis)

Safra Kesesi Hastalıkları

Sakrokoksigeal Teratom

Soluk Borusunun Doğumsal Hastalıkları

Solunum Yoluna Yabancı Cisim Kaçması (Yabancı Cisim Aspirasyonu)

Sondalı İşeme Filmi (Voiding Sistoüretrografisi, VCUG)

Su Fıtığı (Çocuk Hidroseli)

Sünnet Derisinde Şişme (Kızarıklık)

Sünnet Derisinin Ucunun Daralması (Bitiklik)

Tembel Mesane

Testis İltihabı (Orşit)

Testis Kanseri (Testis Tümörü)

Testis Torbasında Ağrı

Testis Torbasında Büyüme

Testis Torsiyonu (Testis Burkulması)

Tiroglossal Kanal Kisti

Tiroid Bezinin Büyümesi (Guatr)

Tortikoliz (Eğri Boyun)

Trakeo Özofageal Fistül (Yemek Ve Soluk Borusu Arasında Delik)

Utangaç Testis (Retraktil Testis)

Üreter Genişlemesi (Megaüreter)

Üreter Taşı

Üreterosel

Üreterovezikal Darlık (Üreter Mesane Bileşke Darlığı)

Vajina Dudaklarının Yapışık Olması (Labial Yapışıklık)

Vezikoüreteral Reflü (VUR, Böbrek Reflüsü)

Volvulus (Bağırsak Dönmesi)

VUR (Vezikoüreteral Reflü, Böbrek Reflüsü)

Wilms Tümörü (Böbrek Tümörü)

Yakıcı Madde İçme (Korozif Özafajit, Yemek Borusu Yanığı)

Yan Ağrısı (Böğür Ağrısı)

Yaralanmalar

Yemek Borusu (Özafagus) Hastalıkları

Yemek Borusu (Özofagus) Darlığı

Yemek Borusu Yokluğu (Özofagus Atrezisi )

Yumurtalık (Over) Kanseri

Yumurtalık (Over) Torsiyonu (Burkulması, Dönmesi)

Yumuşak Doku Tümörleri

Yutma Güçlüğü (Disfaji)

Ücret Bilgisi

Muayene ücretlerini öğrenmek için arayın: 0 (850) 811 36 99

Son Cevapladığı Sorular

 • Anal fissür kremleri

  Kizim 2,5 yaşinda anal fissür için nirogliserinli krem verildi. kullanmamda sakinca var mi? cevap yazar misiniz....

  Doktor Cevabı:
  Prof. Dr. Orkan ERGÜN

  Prof. Dr. Orkan ERGÜN

    İletişim & Randevu: 0 (850) 811 36 99

  Nitrogliserinli kremler bölgede spazmı rahatlattığı için fissür tedavisinde faydali olsa da krem uygulamalarında bölgeye verilen doz garanti edilemez ve kontrollü olamayabilir. o zaman da nitrogliserinin yan etkileri ortaya çıkabilir. bildiğiniz üzere nitrogliserin kalp hastalıklarında kullanılan da... Cevabı gör

 • Makat ön yerleşimli

  Hocam kızım 4 aylık ilk ay kalasını normal yaparken 1 ay bitiminde 3 güne 1 yapmaya başladı ve çok ıkındı ilk fistül denildi şimdi ise makat ön yerleşimli deniliyo kendisi kaka yapmıyor biz fitille yaptırıyoruz ameliyat denildi 3 güne bir biz yaptırıyoruz ek gıdaya geç dediler ama çok katılaştı ne y... devamı

  Doktor Cevabı:
  Prof. Dr. Orkan ERGÜN

  Prof. Dr. Orkan ERGÜN

    İletişim & Randevu: 0 (850) 811 36 99

  Makatın öne yerleşik olması (anterior anüs) ile makatın önde yanlış yere açılması (perineal fistüllü anorektal malformasoyn) çok karışan iki durumdur. bunların iyi ayırt edilmesi ve tedavisinin ona göre yapılması gerekir. birisinde operasyon gereksiz iken diğerinde mutlaka cerrahi gerekir. ama yanlı... Cevabı gör

?

Soru sorun

Merak ettiğiniz konular hakkında danışabilirsiniz. Benzer soruları olan ziyaretçilerin bilgilenmesi amacıyla sorunuz yayınlanacaktır.

SORU SOR

Hakkında Yorum Yapın

Hakkında yorum yazın

Uzmanı tanıyorsanız ya da hastalığınızla ilgili ziyaret ettiyseniz görüşlerinizi, şikayetlerinizi yazabilirsiniz.

YORUM EKLE


.