Prof. Dr.

Haşmet Mesut Özsoy

Kadın Hastalıkları ve Doğum - İzmir

Başlıca ilgi ve tedavi alanları: Jinekolojide Laparoskopik Cerrahi, Jinekolojik Kanserler, Jinekolojik Hastalıklar, Genel jinekolojik operasyonlar, Laparoskopik over kisti ameliyatı, Dörtlü tarama testi... Tümü

Randevu ve bilgi için bizi arayın: 0 (850) 811 76 14
* Standart tarife ile ücretlendirilir.
Randevu Al

Randevu Takvimi

 • Ege Şehir Hastanesi
  AdresYenişehir Mahallesi, Gaziler Caddesi No:472, 35180 Konak/İzmir  Konak, İzmir  Haritayı gör
  Doktorsitesi.com üzerinden randevu oluşturmak ücretsizdir. Muayene ücret bilgisi için doktorunuza / uzmanınıza başvurunuz.

  Merkez İmkanları

  • Wi-fi
  • Otopark (Ücretsiz)
  • Otopark (Ücretli)
  • Servis
  • Kredi kartı ile ödeme
  • Sgk Anlaşmalı

Hakkında

Haşmet Mesut Özsoy Kimdir?

Prof. Dr. Haşmet Mesut Özsoy, Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başlamış olduğu lisans eğitimini başarı ile tamamlayarak Tıp doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise, Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları Doğum Kliniği'nde tamamlayıp Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olmuş, Başkent Üniversitesi'nde ise Profesörlük unvanı almıştır.

Prof. Dr. Haşmet Mesut Özsoy, İzmir'de bulunan Ege Şehir Hastanesi'nde hastalarına hizmet vermektedir. 

Diploma aldığı kurum

 • ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Uzmanlık aldığı kurum

 • ANKARA EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI

Mesleki Tecrübe

Hizmete Başlangıç: 01 2010

Tecrübe: 7 yıl 11 ay

Yayınlar

 • Perk H., Oral B., Yeşildağ A., Serel TA., Ozsoy M., Turgut T. “Magnetic Resonance Imaging for Stress Incontinence: Evaluation of Patients Before and Af ter Surgical Correction”,EurJ Radiol, 44 (1), 44-47 (2002).
 • Ozsoy M., Oral B., Ozsoy D. “Clinical Equivalence of Aerodiol and Oral Estrogens for Postmenopausal Symptoms”, Int J Gynecol Obstet, 79 (2), 143-146 (2002).
 • Ozsoy M., Dilek S., Ozsoy D. “Pelvic and Paraaortic Lymph Node Metastasis in Clinicall Stage i Endometrial Adenocarcinoma: An Analysis of 58 Consequtive Cases”, EurJ Gynecal Oncol, 24 (S), 398-400 (2003).
 • Eroglu E., Irkkan c., Ozsoy M., Eroglu F. “Phyllodes Tumor of the Breast: Case Series of 40 Patients”, Eur J Gynecol Oncal, 25(1):123-5 (2004).
 • Ozsoy M., Ozsoy D. “Induction of Labor With 50 and 100 mcg of Misoprostol: Comparison of Maternal and Fetal Outcomes”, Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. (2004) Mar 15;113(1):41-4.
 • Yavuz L., Eroglu F., Ozsoy M. “The Efficacy of Intravenous Epidural Tramadol With PCA In An Gynecologic Cancer Pain”, EurJ Gynecol Oncal, 25(2)215-218 (2004).
 • Yavuz L.,Eroglu F.,Ceylan B.G.,Ozsoy M.,Ozbaşar D.”High estradiol levels and depth of Anaesthesia” Clin Exp.Obst.Gyn.2007;34(1):31-34
 • Çakıcı C, Dinçer S., Özsoy M., Şenyurt H., Aydın C, Ateş C, Gökmen B. “Oral Demir Preparatı Almayan Gebelerde Anemi Riski”, Ankara Hast Der, 29 (1,2,3), 49-53 (1994).
 • İnan İ, Tokuçoğlu S., Korkmaz L., Kelekçi S., Özdemir M., Özsoy M. “Erken Gebelikte Transabdominal ve Transvaginal Ultrasonografinin Değerlendirilmesi”, Medikal Kadm Doğum Dergisi, 10 (3), 126-127 (1994).
 • Oral B., Özsoy M., Sütçü R., Babar Y., Özbaşar D. “Maternal Serum Human Koryonik Gonadotropin Düzeylerinin İntrauterin Büyüme Geriliği Tanısındaki Önemi”, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 31 (3,4), 52-56 (1997).
 • Özsoy M., Öz kaya O., Sarı A., Özbaşar D. “Endometriozisli Hastalarda Peritoneal Mayii Fibronectin ve İmmünglobülin Düzeyleri ile Peritoneal Hücre Araştırması”, Şişli Etfal hastanesi Tıp Bülteni, 31 (3,4), 57-60 (1997).
 • Oral B., Özsoy M., Özbaşar D. “Preeklampsi-Eklampsi ve Preterm Eylem Vakalarında E Vitamini Düzeyleri”, Jinekoloji ve Obstetride Yeni Görüş ve Gelişmeler, 10 (I), 32-39 (1998).
 • Özsoy M., Oral B., Demir İ, Öz kaya O., Özbaşar D. “Gebelikte Bakteriyel Vaginozis Tanı Yöntemlerinin Karşılaştırılması ve Bakteriyel Vaginozisin Prematür Membran Rüptürü ve Prematür Doğuma Etkisi”, Jinekolojide ve Obstetride Yeni Görüş ve Gelişmeler, 10
 • Oral B., Özsoy M., Kaya H., Özbaşar D. “Benign Ovaryan Kitlelerde Laparoskopik ve Laparatomik Cerrahinin Karşılaştırılması”, Jinekoloji ve Obstetride Yeni Görüş ve Gelişmeler,10 (I), 45-50 (1998).
 • Özsoy M., Oral B., Özbaşar D. “Plesantanın Manuel Olarak Çıkarılmasının Post-sezaryen Endometrit Üzerine Etkisi”, Jinekoloji ve Obstetride Yeni Görüş ve Gelişmeler, 10 (I), 51-55 (1998).
 • Kaya H., Özsoy M., Özkaya O. “Ovülasyon İndüksiyonunda 3. Gün Luteinizan Hormon Düzeyinin Belirleyici Rolü”, Türk Fertilite Dergisi, 7 (1-2), 45-49 (1999).
 • Özsoy M., Oral B., Kaya H., Özbaşar D. “Etyolojik Açıdan Hirsutism”, Göztepe Tıp Dergisi, 14 (2), 104-107 (1999).
 • Günenç Z., Aydoğmuş S., Önalan G., Özsoy M., Gündüz G., Doğulu F., Gökmen B. “Diagnostic Values Of Hysterosalpingography, Laparoscopy and Hysteroscopy”, Gynecol Obstet Reprod Med, 6 (1), 39-43 (2000).
 • Cıncık M., Sezen Ş., Özsoy M., Orhon E. “Farklı İnkübasyon Sürelerinde Sıçan Oositlerinde Spermium Lokalizasyonunun Gösterilmesi”, Türk Fertilite Dergisi, 8 (1-2), 61-66 (2000).
 • Günenç Z., Aydoğmuş S., Önalan G., Özsoy M., Doğulu F., Örgül Ö., Gökmen B. “Benign Over Kistlerinin Laparoskopik Tedavisi”, Gülhane Tıp Dergisi, 42 (3), 240-244 (2000).
 • Günenç Z., Önalan G., Aydoğmuş S., Özsoy M. , Turgut M., Gökmen B. “Effectivenes Of The Luna Evaluated With Visual Analog Scala”, Gynecol Obstet Reprod Med, 6 (3), 197-200 (2000).
 • Cıncık M., Sezen Ş., Çoşkun Ö., Korkmaz c., Özsoy M. “Farklı Kültür ve İnkübasyon Modellerinin Oosit İn-vitro Maturasyona Etkileri”, T Klin Tıp Bilimleri, 20 (5), 291-294 (2000).
 • Önalan G., Günenç Z., Aydoğmuş S., Doğulu F., Özsoy M., Kıral M., Gökmen B. “The Comparison Of Hormone Levels In Premenopause Patients Who Have Undergone Hysterectomy And Bilateral Salpingooopherectomy For Benign Reasons”, Gynecol Obstet Reprod Med, 7 (2)
 • Cıncık M., Sezen Ş., Özsoy M., Küçük T., Korkmaz C. “Kumulus Hücrelerinin Oosit İn¬vitro Maturasyonu Üzerine Etkileri”, T Klin Tıp Bilimleri, 21 (3), 161-165 (2001).
 • Günenç Z., Önalan G., Aydoğmuş S., Özsoy M., Aydın E., Bebitoğlu G., Gökmen B. “Stres İnkontinans Tedavisinde Laparoskopik Ekstraperitoneal Polypropylen Mesh ve Endotacker Kullanarak Burch Kolposüspansiyonu”, T Klin Tıp Bilimleri, 11 (4), 257-261 (2001).
 • Yavuz L., Eroğlu F., Uçar A., Ceylan BG., Özsoy M. “Günübirlik Cerrahi ve Spinal Anestezi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Bilimleri Dergisi,2001.(8).
 • Önalan G., Aydoğmuş S., Günenç Z., Özsoy M., Doğulu F., Gökmen B. “Oral Kontraseptif Kullanımının Postmenopozal Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkisi”, İnsizyon,Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi 6(2).2003.
 • Güney M.,Oral B.,Özsoy M.,Demir F.,Özbaşar D. “Nedbesiz Uterus Rüptürü:8 Olgunun Analizi “,Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği 2(4),342-346 (2005).
 • Güney M.,Özsoy M.,Oral B.,Mungan T.,Özbaşar D.,Karahan N. “Endometrial Karsinomda Preoperatif Ca 125 Seviyelerinin Prognostik Faktörlerle ilişkisi ” Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 8(4),122-127 (2005).
 • AGüney M.,Çavuş Y.,Özsoy M.,Mungan T. “İntra Uterin Üçüz Ve Tubal Ektopik Gebelikle seyreden Heterotopik Gebelik:Olgu Sunumu Ve Literatür Derlemesi”, Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği 3(5),338-341 (2006).
 • Beşli M.,Öz M.,Özsoy M.,Güngör T. “Retroperitenoal Varyasyonlar,Retroperitoneal Cerrahideki Önemi:Literatürün Gözden Geçirilmesi “, Jinekoloj-obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 8(31),1287-1293 (2011).
 • Güngör T.,Altınkaya Ö.,Özsoy M.,Akbay S.,Sırvan L.,Mollamahmutoğlu L. “Sclerozing Stromal Tumor of the Ovary” Gynecol Obstet Reprod Med. S 6(3) (2011)
 • Özsoy M., Altınkaya Ö. “Disfonksiyonel Uterin Kanama Tedavisinde levonorgestrel salınımlı intrauterin sistemin rolü” Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi-Kabul.
 • Oral B., Guney M., Ozsoy M., Sonal S. “Placenta Accreta Associated with A Ruptured Pregnant Rudimentary Uterine Horn”, Arch Gynecol Obstet, 265 (2), 100-102 (2001).
 • Deniz N., Perk H., Serel T., Koşar A., Ozsoy MH., Arslan M. “Urethral Coitus and Urinary ‘Incontinence in A Case of Mayer-Rokitansky Syndrome: An Alternative Surgical Procedure”, EurJ Obstet Gynecol Reprod Biol, 103 (1), 95-96 (2002).
 • Kaya H., Heybeli N., Ozsoy M., Erdem O., Karcı M., Mumcu EF., Ozbasar D. “Parathyroid Agenesis: Prenatal Ultrasonographic Features and Pathological Findings”, Arc Gynecol Obstet, 266 (3), 175-177 (2002).
 • Güney M, Oral B, Demir F, Ozsoy M, Kapucuoğlu N.’ Mucinous adenocarcinoma arising from the gastrointestinal epithelium in benign cystic teratoma of the ovary–case report’.Eur J Gynaecol Oncol. 2006;27(3):304-6
 • Güney M, Ozsoy M, Oral B, Mungan T, Kapucuoğlu N. Unilateral primary ovarian leiomyoma in adolescent: a case report”. Arch Gynecol Obstet. 2007 Jun;275(6):507-10.
 • Özsoy D.,Özsoy M.,Kaya T. “Trauma In Pregnancy” The 1 St World Congress Of Emergency And Military Contingency Medicine 2002 Antalya
 • Özsoy M.,Altınkaya Ö.”Obesity as a risk factor for stres urinary incontinance”. Uluslararası ürojinekoloji kongresi 4-6 şubat 2011,ANKARA
 • Özsoy M.,Altınkaya Ö. “Stres urinary incontinance and mode of delivery.” 3.Uluslararası ürojinekoloji kongresi 4-6 şubat 2011,ANKARA
 • İnan İ.,Ateş A.,Aydoğmuş S.,Doğru T., Gökmen B.,Özsoy M.,Atasever M.,Korkmaz L. “Kronik pelvik ağrıda luna sonuçlarımız” Jinekoloji Ve Obstetride Yeni Görüş Ve Gelişmeler 1996
 • Eroğlu F.,Özsoy M.,Yavuz L. “Estradiol Seviyesinin Anestezi Derinliği Üzerine Etkisi” Türk Anestezioloji Ve Reanimasyon Derneği 2004.
 • Güney M.,Oral B.,Özsoy M.,Demir F.,Mungan T.,Kapucuoğlu N.”Primer Pelvic Kist Hidatik” Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi 15-19 Mart 2006 Erzurum.
 • Güney M.,Oral B.,Özsoy M.,Demir F.,Özbaşar D.,Karahan N. “Endometrial Karsinomda Preoperatif Ca 125 Seviyelerinin Prognostik Faktörler İle İlişkisi” Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi 15-19 Mart 2006 Erzurum
 • Güney M.,Oral B. Demir F,Özsoy M.,Kapucuoğlu N. “Musinous Adenocarcinoma Arising From The Gastrointestinal Epithelium In Benign Cystic Teratoma Of The Ovary”. TJOD 16-21 Mayıs 2006 Kervansaray Otel Antalya
 • Özsoy M.,Altınkaya Ö. “Ibandronate therapy to prevent chemotherapy induced bone loss in women with gynecological cancer”. 12.ulusal jinekolojik onkoloji kongresi, 25-29 Eylül 2010, Belek, Antalya.
 • Özsoy M.,Altınkaya Ö. “Retrospective evaluation of endometrial biopsy reports in Baskent University Zubeyde Hanım Hospital,” 12.ulusal jinekolojik onkoloji kongresi, 25-29 Eylül 2010, Belek, Antalya.
 • Özsoy M.,Altınkaya Ö. “Stage 1A malignant mixed mullerian tumor of the uterus. A case report.” 12.ulusal jinekolojik onkoloji kongresi, 25-29 Eylül 2010, Belek, Antalya.
 • Özsoy M.,Altınkaya Ö. “Bilateral cystadenofibroma of the ovary. A case report.” 12.ulusal jinekolojik onkoloji kongresi, 25-29 Eylül 2010, Belek, Antalya.
 • Özsoy M.,Altınkaya Ö. “Hydradenoma papilliferum of the vulva. A case report.” 12.ulusal jinekolojik onkoloji kongresi, 25-29 Eylül 2010, Belek, Antalya.
 • Özsoy M.,Altınkaya Ö.”Bilateral massive ovarian edema in a postmenopausal women mimicking ovarian malignancy. A case report ” 12.ulusal jinekolojik onkoloji kongresi, 25-29 Eylül 2010, Belek, Antalya.

Deneyimler

 • özel gözde izmir hastanesi
  01 2016 - 12 2017
 • İzmir Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Uygulama Ve Araştırma Merkezi
  01 2010 - 12 2015

İlgi Alanları

Jinekolojide Laparoskopik Cerrahi

Jinekolojik Kanserler

Jinekolojik Hastalıklar

Ergenlik Dönemi Jinekolojik Sorunları

Gebelik

Gebelikten Korunma Yöntemleri

Kısırlık / İnfertilite

Myom (Miyom)

Vajina Daraltma

Vajinoplasti

Menopoz

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

Çikolota Kisti

Bartholin Apsesi (Kisti)

Over Kist

Yumurtalık Kisti

Polikistik Over

Rahimde Polip

Genital Kaşıntı

İdrar Kaçırma

Histereskopi

Laparoskopi

Endometriozis

Over Kanseri

Serviks Kanseri

Yumurtalık Kanseri

Rahim Ağzı Kanseri

Rahim Kanseri

Rahim Kalınlaşması

Rahim Sarkması

Rahim ve İdrar Torbası Sarkması

HSG (Histerosalpingografi) / Rahim filmi

Dış Gebelik

Smear Testi

Genital Siğil (hpv)

Genital Herpes (Uçuk)

Spiral

Sezaryen Sonrası Normal Doğum

Sezaryen

Genel kadın doğum uygulamaları

Vajina Estetik Ameliyatları

Ameliyatsız vajina sıkılaştırma

Ameliyatsız idrar kaçırma tedavisi

Histereskopik Ameliyatlar

Hormonal Bozukluklar

Ürojinekoloji

Hiperplazi

Kürtaj

Birinci ve ikinci trimester detaylı fetal ultrason

Labioplasti

Rahim İltihabı

Kadın Hastalıkları

Adet Ağrıları (Dismenore)

Mol Gebelik (üzüm Gebeliği)

Kolposkopi

Borderline Over Tümörü

Düşük (abortus)

Sistosel

Tekrarlayan Düşük

Vulva Kanseri

Genital beyazlatma

Laparoskopik Tüp ligasyon

Erken Menopoz

Tedaviler

Genel jinekolojik operasyonlar

Laparoskopik over kisti ameliyatı

Dörtlü tarama testi

Gebe takibi

Gebelik muayenesi

Genel jinekolojik operasyonlar

Genital renk açıcı tedaviler

Hpv testi

Düşük

Düzensiz adet kanamaları

Dilatasyon ve kürtaj

Laparoskopik myomektomi

Hamilelik testi

Histeroskopi

Hpv testi

Endometriyal biyopsi

İdrar kaçırma ameliyatları

İkili tarama testi

Jinekolojik kanser cerrahisi

Kısırlık tedavisi

Koterizasyon

Laparoskopik histerektomi

Endoskopik operasyonlar

Genital kanser

Dilatasyon ve kürtaj

Aile planlaması

Aşılama yöntemi

Amniosentez

Doppler ultrason

Lazer ile vajina gençleştirme

Lazer ile vajinal beyazlatma

Lazer ile vulva beyazlatma

Endoskopik lazer cerrahisi

Jinekolojik muayene

Uterus ablasyonu

Uterus biyopsisi(endometrial biyopsi)

Uterin içi cihaz koyma ve kaldırma

Rahim içi araç(spiral)

Over kist ameliyatı

İdrar kaçırma ameliyatları

İdrar kaçırma tedavileri

Ürojinekolojik ameliyatlar

Laparoskopik histerektomi

Fotoğraflar

Ücret Bilgisi

Muayene ücretlerini öğrenmek için arayın: 0 (850) 811 76 14

Son Cevapladığı Sorular

 • Gebelikte kalp atışı ne zaman olur

  Mrb hocam ben 6+2 günlük hamileyim dr vanjinal ultrason ile baktı kalpatımı yok sağlıksız bir gebelik kürtaj olmanız gerekiyor dedi bebeğim gelişmiş kese büyük sizce beklemelimiyim erkenmi yoksa

  Doktor Cevabı:
  Prof. Dr. Haşmet Mesut Özsoy

  Prof. Dr. Haşmet Mesut Özsoy

    İletişim & Randevu: 0 (850) 811 76 14

  Merhaba ece hanım doktorunuzun tavsiyeleri doğrultusunda hareket ediniz geçmiş olsun

 • Genital estetik

  Merhaba ben 9 temmuzda perinoplasti ameliyatı oldum ve hala dikişlerim duruyor ve dikiş yerim çok sert yeni yeni oturuyorumdikislerin üzerine ne zaman normal hayata dönerim dikişler kac haftada erir acaba çok rahatsizim aşırı derecede kaşntım var bel altı duş ile durduruyorum kaşıntımı ne zaman atla... devamı

  Doktor Cevabı:
  Prof. Dr. Haşmet Mesut Özsoy

  Prof. Dr. Haşmet Mesut Özsoy

    İletişim & Randevu: 0 (850) 811 76 14

  Merhaba geçmiş olsun beliz hanım ortalama 3 ay ile 6 ay arası dikişleriniz tamamen eriyecektir

?

Soru sorun

Merak ettiğiniz konular hakkında danışabilirsiniz. Benzer soruları olan ziyaretçilerin bilgilenmesi amacıyla sorunuz yayınlanacaktır.

SORU SOR

Hastalarının Değerlendirmeleri (1)

1 Değerlendirme Ort. Puanı: 5
Zamanlama
İlgi
Ortam

Hasta Değerlendirmeleri

fahriye güldiken

YAKLAŞIK 1 AY ÖNCE KENDİSİYLE TANIŞTIM OKADAR MÜTEVAZİ, OKADAR İÇTEN SAMİMİ VE Bİ OKADAR BABACAN Bİ DR SORUNUM SİSTOSEL VE REKTOSELDİ...AMELİYAT OLALI HENÜZ İKİ GÜN OLDU BEN ÇOK MUTLUYUM ..HERŞEY İÇİN MİNNETTARIM SİZE İYİKİ VARSINIZ BAŞARILARINIZIN DEVAMI DİLEĞİYLE 26-05-2016

Prof. Dr. Haşmet Mesut ÖZSOY

Prof. Dr. Haşmet Mesut ÖZSOY

- 27.11.2018

teşekkür ederim güzel yorumlarınız için

1 görüş bulundu.

Hakkında değerlendirme yapın

Prof. Dr. Haşmet Mesut Özsoy tanıyorsanız ya da hastalığınızla ilgili ziyaret ettiyseniz görüşlerinizi, şikayetlerinizi yazabilirsiniz.

DEĞERLENDİRME EKLE


.