Uzm. Dr. Ercan Korkmaz - Radyoloji
Uzm. Dr.

Ercan Korkmaz

Radyoloji - Samsun

  Başlıca ilgi ve tedavi alanları: Beyin Anjiyosu, Fistül Embolizasyonu, Endovasküler Cerrahi, Anjiyografi, Bilgisayarlı tomografi (bt- ct), Koroner anjiyoplasti... Tümü

  Randevu ve bilgi için bizi arayın: 0 (850) 433 38 82
  * Standart tarife ile ücretlendirilir.
  Randevu Al

  Randevu Takvimi

  Hakkında

  Ercan Korkmaz Kimdir?

  Uzm. Dr. Ercan KORKMAZ, lisans öncesi öğrenimlerinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde başladığı tıp eğitimini 1992 yılında tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapmış ve 1998 yılında Radyoloji Uzmanı olmuştur. 

  Uzmanlık eğitimi sonrasında 1998-2003 yılları arasında Artvin Devlet Hastanesi'nde, 2003-2006 yılları arasında Samsun Başoğlu Teşhis Merkezi'nde ve 2007- 2011 yılları arasında Anaklinik Kadın Hastalıkları ve Çocuk Cerrahi Merkezi'nde görev yapmış olan Uzm. Dr. Ercan KORKMAZ, mesleki çalışmalarına şu anda Medicana Samsun Hastanesi'nde devam etmektedir.

  Diploma aldığı kurum

  • ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  Uzmanlık aldığı kurum

  • KARADENIZ TEKNIK ÜNIVERSITESI

  İlgi Alanları

  Beyin Anjiyosu

  Fistül Embolizasyonu

  Endovasküler Cerrahi

  Düz Röntgen Filmi

  Damarsal Anormallikler

  BT-Anjiografi

  Böbrek Filmi

  Biyopsi (Tiroid)

  Biyopsi (Meme)

  Bilgisayarlı Tomografi

  İVP (İlaçlı Böbrek Filmi)

  Balon Dilatasyon Ve Stent Uygulanması

  Balon Anjioplasti (Balonla Damar Darlığı Açılması)

  Anjiyoplasti (Balonla Damar Genişletme)

  Anevrizma Embolizasyonu

  Akciğer Grafisi

  Akciğer Ca

  Anevrizmada Stent

  İntrakranial Stenoz

  İntrakranial Darlık

  MR Anjiyografi

  Voiding Sistoüretrografi (İşeme Filmi)

  Varis

  Üretrografi (Üretra Filmi)

  Tümör Embolizasyonu

  Tiroid Biyopsisi

  Sondalı İşeme Filmi (Voiding Sistoüretrografisi, VCUG)

  Prostat Biyopsi

  Penil Doppler Ultrasonografi (Penis Damar Filmi)

  Noninvaziv Kardiyoloji (İnvazif Olmayan Kalp Tetkikleri)

  Vertebral Arter Darlığı

  Meme İğne Biyopsisi

  Meme Ca

  Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR)

  Manyetik Rezonans Anjiografi (MR-Anjiyo)

  Koroner BT Anjiografi (Sanal Anjiyo)

  Kolon Grafisi (Kalın Bağırsak Filmi)

  Karotis Anjiyoplasti

  Kalp Anjiyosu (Koroner Anjiyografi)

  Kalp Anjiyosu (El Bileğinden)

  Anjiografi

  Ultrasonografi (USG)

  Biyopsi

  Beyin Damarları

  Beyin Omurilik Hastalıkları

  Beyin Kanaması

  İnme

  İskemik Atak

  Beyin Krizi

  Koil

  Meme Kanserinde Erken Tanı

  Beyin Anevrizma

  Genel Radyoloji

  Genital Ve Üriner Sistem Görüntülenmesi

  Meme Radyolojisi

  Göğüs Radyolojisi

  Karaciğer Safra Yolları Pankreas Görüntüleme

  Sindirim Sistemi Radyolojisi

  Kas-Iskelet Sistemi Radyolojisi

  Kontrast Maddeler

  Karotis Stenozu

  PTA

  Stent

  Embolizasyon

  Vasküler Malformasyon

  Hemanjiom

  Doğum Lekesi

  Arteriovenöz Malformasyon

  Arteriovenöz Fistül

  Fistül

  Temel Yöntemler

  Karotis Darlığı

  Tiroid Kanseri-Tanısı

  Rahim Filmi

  HSG (Histerosalpingografi) / Rahim filmi

  Dijital Mamografi

  Mamografi

  Meme Biyopsi

  Meme MR (Manyetik Rezonans)

  Tedaviler

  Anjiyografi

  Bilgisayarlı tomografi (bt- ct)

  Koroner anjiyoplasti

  Transplantasyon

  Doppler ultrason

  Manyetik rezonans görüntüleme (mrg- mri)

  gelişimsel kalça displazisi (gkd) tarama programı

  Histerosalpingografi (hsg)

  Jinekolojik görüntüleme

  Stent(koroner anjiyoplasti)

  Ücret Bilgisi

  Muayene ücretlerini öğrenmek için arayın: 0 (850) 433 38 82


  .