Uzm. Dr.

Bilal KAYA

Radyoloji, Girişimsel Radyoloji - Adana

Başlıca ilgi ve tedavi alanları: Biyopsi (Kemik İliği), Biyopsi (Karaciğer), Biyopsi (Böbrek), Anjiyoplasti, Damarsal anomali tedavisi, Karaciğer kanserleri... Tümü

İletişim Numarası 0 (850) 811 60 49
Randevu Al

Randevu Takvimi

Hakkında

Bilal KAYA Kimdir?

Uzm. Dr. Bilal KAYA, Tıp eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlamış ve tıp doktoru unvanı almıştır. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı'nda ihtisas eğitimini tamamlayarak Radyoloji Uzmanı olmuştur.

Mecburi hizmet yükümlülüğünü Siirt Devlet Hastanesi'nde yerine getirmiştir. Ardından Memorial Diyarbakır Hastanesi'nde görev yapmış olan Uzm. Dr. Bilal KAYA, Özel Medline Adana Hastanesi'nde mesleki çalışmalarına devam etmektedir.

MR, BT görüntüleme, US, her türlü organ iğne biyopsisi, akciğer-karın içi sıvı ve abselerin boşaltılması, karaciğer - böbrek kist tedavileri, karaciğer tümör (HCC) tedavisi (TAKE), tüm vücut damar darlıklarının balon ve stent ile tedavi edilmesi, varis tedavisi, periferik arter hastalığı, damar bozukluğuna bağlı iyileşmeyen ayak yaralarının tedavisi, derin ven trombozu tedavisi, hemodializ hastalarının fistül ve kateter sorunları, varikosel ameliyatsız tedavisi, aort anevrizması tedavisi (EVAR, TEVAR), damar yolları, onkoloji hastaları için subkutan port yerleştirme ve embolizasyon İşlemleri (Gastrointestinal kanama, Hemoptizi-bronşial arter embolizasyonu, Preoperatif kitle embolizasyonu, Travma sonrası gelişen karaciğer, dalak, böbrek, batın ve pelvis içi kanamalar gibi kanamaların durdurulması amacıyla yapılan embolizasyon işlemleri, myom embolizasyonu, karaciğerin dev hemanjiomlarında embolizasyon) Uzm. Dr. KAYA'nın başlıca uzmanlık alanlarındandır.

Ayrıca kendisi iyi derecede İngilizce bilmekte olup Türk Tabipler Birliği, Türk Radyoloji Derneği, Türk Girişimsel Radyoloji Derneği üyesidir.

Diploma aldığı kurum

 • HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Uzmanlık aldığı kurum

 • BASKENT ÜNIVERSITESI (ANKARA)

Uzmanlık Alanları

Biyopsi (Kemik İliği)

Biyopsi (Karaciğer)

Biyopsi (Böbrek)

Biyopsi (Akciğer)

Biyopsi

Balon Dilatasyon Ve Stent Uygulanması

Balon Anjioplasti (Balonla Damar Darlığı Açılması)

Anjiyoplasti (Balonla Damar Genişletme)

Anjiyografi (Damar Filmi)

Akciğer Biyopsisi

Damar Yumağı (Hemanjiom)

Damar Tıkanıklığı

Damar Daralması

Böbrek Atardamarı Tıkanıklığı (Renal Arter Trombozu)

Bacak Damar Tıkanıklığı (Aralıklı Topallama)

Varis

Tümör Embolizasyonu

Tiroid Biyopsisi

MR Anjiyografi

Meme İğne Biyopsisi

Meme Ca

Tümör Embolizasyonu

Stent Takılması (Damar İçine Halka Yerleştirme)

Karotis Anjiyoplasti

Fistül Embolizasyonu

Embolizasyon (Tıkama Tedavisi)

Balon Anjioplasti (Balonla Damar Darlığı Açılması)

Anjiyoplasti (Balonla Damar Genişletme)

Anjiyografi (Damar Filmi)

Anevrizma Embolizasyonu

Karotis Arter (Şah Damarı) Tıkanıklığı

Hemanjiom (Doğum Lekesi)

Felç (İnme)

Beyin Anevrizması (Beyin Damarında Balonlaşma)

Arteriovenöz Malformasyon (Beyin Damar Yumağı)

Arteriovenöz Fistül

Varis Tedavisi (Skleroterapi)

Varis Tedavisi (Endovenöz Lazer Tedavisi)

Meme İğne Biyopsisi

Meme Biyopsisi

Biyopsi (Prostat)

Biyopsi (Meme)

Embolizasyon

Vasküler Malformasyon

Hemanjiom

Arteriovenöz Malformasyon

Arteriovenöz Fistül

Fistül

Karotis Stenozu

Karotis Darlığı

Meme Biyopsi

Meme Kanserinde Erken Tanı

Biyopsi

Beyin Damarları

Beyin Kanaması

İnme

İskemik Atak

Beyin Krizi

Koil

Anjiografi

Beyin Anevrizma

Göğüs Radyolojisi

Karaciğer Safra Yolları Pankreas Görüntüleme

Manyetik Rezonans Anjiografi (MR-Anjiyo)

Koroner BT Anjiografi (Sanal Anjiyo)

Karotis Anjiyoplasti

Fistül Embolizasyonu

Endovasküler Cerrahi

Damarsal Anormallikler

BT-Anjiografi

Biyopsi (Tiroid)

Biyopsi (Meme)

Beyin Anjiyosu

Balon Dilatasyon Ve Stent Uygulanması

Balon Anjioplasti (Balonla Damar Darlığı Açılması)

Anjiyoplasti (Balonla Damar Genişletme)

Anevrizma Embolizasyonu

Akciğer Ca

Anevrizmada Stent

İntrakranial Stenoz

İntrakranial Darlık

Vertebral Arter Darlığı

PTA

Stent

Tedaviler

Anjiyoplasti

Damarsal anomali tedavisi

Karaciğer kanserleri

Skleroterapi

Skleroterapi

Skleroterapi

Skleroterapi

Skleroterapi

Skleroterapi

Skleroterapi

Skleroterapi

Tiroid iğne biyopsisi

Tiroid iğne biyopsisi

Tiroid iğne biyopsisi

Tiroid iğne biyopsisi

Tiroid iğne biyopsisi

Tiroid iğne biyopsisi

Tiroid iğne biyopsisi

Tiroid iğne biyopsisi

Karotid arter(Şah damarı) darlıklarında stentleme veya stent ile tedavisi

Karotid arter(Şah damarı) darlıklarında stentleme veya stent ile tedavisi

Karotid arter(Şah damarı) darlıklarında stentleme veya stent ile tedavisi

Karotid arter(Şah damarı) darlıklarında stentleme veya stent ile tedavisi

Karotid arter(Şah damarı) darlıklarında stentleme veya stent ile tedavisi

Karotid arter(Şah damarı) darlıklarında stentleme veya stent ile tedavisi

Karotid arter(Şah damarı) darlıklarında stentleme veya stent ile tedavisi

Karotid arter(Şah damarı) darlıklarında stentleme veya stent ile tedavisi

Vertebral arter darlığı tedavisi (balon veya stent anjioplasti)

Vertebral arter darlığı tedavisi (balon veya stent anjioplasti)

Vertebral arter darlığı tedavisi (balon veya stent anjioplasti)

Vertebral arter darlığı tedavisi (balon veya stent anjioplasti)

Vertebral arter darlığı tedavisi (balon veya stent anjioplasti)

Vertebral arter darlığı tedavisi (balon veya stent anjioplasti)

Vertebral arter darlığı tedavisi (balon veya stent anjioplasti)

Vertebral arter darlığı tedavisi (balon veya stent anjioplasti)

Subklavyen arter darlıkları tedavisi (balon veya stent anjioplasti)

Subklavyen arter darlıkları tedavisi (balon veya stent anjioplasti)

Subklavyen arter darlıkları tedavisi (balon veya stent anjioplasti)

Subklavyen arter darlıkları tedavisi (balon veya stent anjioplasti)

Subklavyen arter darlıkları tedavisi (balon veya stent anjioplasti)

Subklavyen arter darlıkları tedavisi (balon veya stent anjioplasti)

Subklavyen arter darlıkları tedavisi (balon veya stent anjioplasti)

Subklavyen arter darlıkları tedavisi (balon veya stent anjioplasti)

Balon anjioplasti

Balon anjioplasti

Balon anjioplasti

Balon anjioplasti

Balon anjioplasti

Balon anjioplasti

Balon anjioplasti

Balon anjioplasti

Stentleme (stent yerleştirme)

Stentleme (stent yerleştirme)

Stentleme (stent yerleştirme)

Stentleme (stent yerleştirme)

Stentleme (stent yerleştirme)

Stentleme (stent yerleştirme)

Stentleme (stent yerleştirme)

Stentleme (stent yerleştirme)

Embolizasyon (tıkama)

Embolizasyon (tıkama)

Embolizasyon (tıkama)

Embolizasyon (tıkama)

Embolizasyon (tıkama)

Embolizasyon (tıkama)

Embolizasyon (tıkama)

Embolizasyon (tıkama)

Perkütan nefrostomi

Perkütan nefrostomi

Perkütan nefrostomi

Perkütan nefrostomi

Perkütan nefrostomi

Perkütan nefrostomi

Perkütan nefrostomi

Perkütan nefrostomi

Hidatik kist drenaj ve tedavisi

Hidatik kist drenaj ve tedavisi

Hidatik kist drenaj ve tedavisi

Hidatik kist drenaj ve tedavisi

Hidatik kist drenaj ve tedavisi

Hidatik kist drenaj ve tedavisi

Hidatik kist drenaj ve tedavisi

Hidatik kist drenaj ve tedavisi

Kist drenaj ve tedavisi

Kist drenaj ve tedavisi

Kist drenaj ve tedavisi

Kist drenaj ve tedavisi

Kist drenaj ve tedavisi

Kist drenaj ve tedavisi

Kist drenaj ve tedavisi

Kist drenaj ve tedavisi

Abse drenajı (boşaltılması) ve tedavisi

Abse drenajı (boşaltılması) ve tedavisi

Abse drenajı (boşaltılması) ve tedavisi

Abse drenajı (boşaltılması) ve tedavisi

Abse drenajı (boşaltılması) ve tedavisi

Abse drenajı (boşaltılması) ve tedavisi

Abse drenajı (boşaltılması) ve tedavisi

Abse drenajı (boşaltılması) ve tedavisi

Torakal ve abdominal aorta anevrizma ve diseksiyonlarında stent greft yerleştirilmesi/stentleme

Torakal ve abdominal aorta anevrizma ve diseksiyonlarında stent greft yerleştirilmesi/stentleme

Torakal ve abdominal aorta anevrizma ve diseksiyonlarında stent greft yerleştirilmesi/stentleme

Torakal ve abdominal aorta anevrizma ve diseksiyonlarında stent greft yerleştirilmesi/stentleme

Torakal ve abdominal aorta anevrizma ve diseksiyonlarında stent greft yerleştirilmesi/stentleme

Torakal ve abdominal aorta anevrizma ve diseksiyonlarında stent greft yerleştirilmesi/stentleme

Torakal ve abdominal aorta anevrizma ve diseksiyonlarında stent greft yerleştirilmesi/stentleme

Torakal ve abdominal aorta anevrizma ve diseksiyonlarında stent greft yerleştirilmesi/stentleme

İliak, Femoropopliteal, İnfrapopliteal arterlerde (bacak atardamarları) PTA (balon anjioplasti)/Stentleme

İliak, Femoropopliteal, İnfrapopliteal arterlerde (bacak atardamarları) PTA (balon anjioplasti)/Stentleme

İliak, Femoropopliteal, İnfrapopliteal arterlerde (bacak atardamarları) PTA (balon anjioplasti)/Stentleme

İliak, Femoropopliteal, İnfrapopliteal arterlerde (bacak atardamarları) PTA (balon anjioplasti)/Stentleme

İliak, Femoropopliteal, İnfrapopliteal arterlerde (bacak atardamarları) PTA (balon anjioplasti)/Stentleme

İliak, Femoropopliteal, İnfrapopliteal arterlerde (bacak atardamarları) PTA (balon anjioplasti)/Stentleme

İliak, Femoropopliteal, İnfrapopliteal arterlerde (bacak atardamarları) PTA (balon anjioplasti)/Stentleme

İliak, Femoropopliteal, İnfrapopliteal arterlerde (bacak atardamarları) PTA (balon anjioplasti)/Stentleme

Ücret Bilgisi

Muayene ücretlerini öğrenmek için arayın: 0 (850) 811 60 49

Son Cevapladığı Sorular

 • Rdus inceleme

  3 yıldır olan bir şişlik olması herhangi bir değişme olmaması ve düzgün sınırlı olması iyi şeyler düşündürüyor dimi çok endişe ediyorum teşekkür ederim

  Doktor Cevabı:
  Uzm. Dr. Bilal KAYA

  Uzm. Dr. Bilal KAYA

    İletişim & Randevu: 0 (850) 811 60 49

  Evet, haklısınız

 • Rdus inceleme

  Rdus da hemanjiom olduğu anlaşılır mı muhtemel dediği için mr cektirelim mi

  Doktor Cevabı:
  Uzm. Dr. Bilal KAYA

  Uzm. Dr. Bilal KAYA

    İletişim & Randevu: 0 (850) 811 60 49

  Mr tetkiki ile hem tanıya dair önemli bilgiler edinilebilir, hem de tedavi planlanabilir. hastanız icin uygun bir değerlendirme yöntemidir

?

Soru sorun

Merak ettiğiniz konular hakkında danışabilirsiniz. Benzer soruları olan ziyaretçilerin bilgilenmesi amacıyla sorunuz yayınlanacaktır.

SORU SOR

Hakkında Yorum Yapın

Hakkında yorum yazın

Uzm. Dr. Bilal KAYA tanıyorsanız ya da hastalığınızla ilgili ziyaret ettiyseniz görüşlerinizi, şikayetlerinizi yazabilirsiniz.

YORUM EKLE

Yayınladığı Makaleler.