Epileptik nöbet tipleri nelerdir?

Ankara Çocuk Doktorları uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!

Bu video toplam 10962 kez izlenildi.

Süre : 00:04:06
Bu video 30.12.2008 tarihinde eklenmiştir.

Puan : 2.86 / Oy veren : 7 kişi

Açıklama

Epileptik nöbet tiplerini iki başlık altında topluyoruz. Birincisi, tüm vücudu içine alan jeneralize nöbetler. İkincisi ise, kısmi nöbetler. Jeneralize nöbetler, tüm vücudu içine alan genellikle bilinç değişikliğinin eşlik ettiği nöbetlerdir. Bazen sadece bilinç değişikliği olur. Bazılarında ise bilinç değişikliği, tüm vücudunda kasılma, çırpınma, anormal hareketler, salgılarda artış, idrar ve kaçırma şeklinde büyük nöbetler şeklinde olabilir. Bu nöbetler, oldukça ürkütücü şekilde karşımıza çıkabilir. Kısmi nöbetlerde ise, basit olan ve karmaşık olan nöbetler vardır. Bazen de kısmi nöbetlerin arkasında jeneralize dediğimiz tüm vücuda yayılan nöbetler de eklenebilir. Basit olan kısmi nöbetlerde, çocuğun bilinci açıktır. Bilinci açıkken vücudunun herhangi bir bölümünde duyu değişikliği ya da tonus artışı ya da çırpınma şeklinde hareket bozukluğu izlenebilir. Karmaşık olanda ise, öncelikle aura dediğimiz nöbetin geleceğini hissetme duygusu gizlenir. Bu hastadan hastaya değişir. Kimi hastada midede anormal bir yükselme hissi, garip bir tat alma ya da garip bir ses duyma, görüntü şeklinde nöbet öncesi bulgu olabilir. Bu bulguyu takiben bir dakika içerisinde bilinç değişikliği olur. Sorulan sorulara yanıt vermez. Bu sırada ağız çevresinde yalanma, yutkunma ya da çiğneme hareketleri, bir elde yara amaçlı istemsiz hareketler, diğer kolda hareket edememe şeklinde vücudunda farklı durumlar görülebilir. Bunun arkasından tüm vücudu içine alan kasılma, çırpınma, idrar ve kaka kaçırma şeklinde büyük nöbet de eklenebilir. Jeneralize nöbet dediğimiz büyük nöbetlerde bazen sadece kısa süreli sıçrama şeklinde nöbetler ya da dalma şeklinde nöbetler de izlenebilir. Bunun dışında çok farklı nöbet tipleri vardır. Son yıllarda uzun çekimli video EEG yöntemlerinin tanı yöntemleri arasına girmesinden sonra, daha önce tanımlanamayan nöbet tipleri görülmüştür. Bu tetkikler sayesinde anormal gülme şeklinde nöbetler ya da anormal motor hareketler, küfretme, tokat atma, tekme atma şeklinde anormal motor hareketler ile gelen deneyimler tanımlanmıştır. Bu nöbetlere hiper motor nöbetler diyoruz. Diğer önceki nöbetlerden farklı nöbetlerdir. Dolayısıyla bir kişide, beklenmeyen, bilinç değşikliği, anormal motor harekteler, anormal duyu bozukluğunun varlığında epilepsi tanısı üzerinde durulmalı ve bu yönde tetkik ve tedavisi yapılmalıdır.