Saf duyusal inme sendromu şeklinde ortaya çıkan talamik bölge serebrovasküler hastalığı: olgu sunumu

Saf duyusal inme sendromu şeklinde ortaya çıkan talamik bölge serebrovasküler hastalığı: olgu sunumu

Özet (İngilizce):

Deep or superficial senses are affected separately or together in pure sensory stroke. Sensory or irritative disturbances are characterized in this clinical syndrome. The most common posterior nucleus of thalamus ventro-posterior is affected. Paresis, hemiparesis, hemihypoesthesia, confusion, lethargy, emotional lability may be. All the senses (except the smell) intersect in the thalamus. Sensory modalities such as taste, hearing, touch, and pain can be affected in sensory stroke. 56 years old male patient presented with complaints of numbness in the left arm, leg, face and trunk. Magnetic resonance imaging revealed a lesion compatible with ischemia in the right thalamus. Subsequently, central neurogenic pain syndrome developed. It is rarely seen. It can be applied with hemihyphoesthesia without additional symptom. It is very valuable to be present because it is important to be known quickly and to start treatment.

Abstract (Turkish):

Saf duyusal inme, derin ya da yüzeyel duyuların ayrı ayrı veya beraber tutulduğu, duysal veya irritatif bozukluklar ile kendini gösteren klinik sendromdur. Bu sendromda en sık talamusun ventro-posterior nükleusu etkilenir. Talamik etkilenmeleri olan hastalarda yukarı bakış felci, hemiparezi, hemihipoestezi, konfüzyon, uykuya meyil, duygusal labilite olabilmektedir. Talamus tüm duyu modalitelerinin (koku hariç) ortak kesişim noktası olduğundan tat, işitme, dokunma ve ağrı gibi duyusal modaliteler saf duyusal inmelerde etkilenebilmektedir. 56 yaşında erkek hasta sol kol, bacak, yüz ve gövde yarısında uyuşma yakınması ile başvurdu. Manyetik rezonans görüntülemede sağ talamusta iskemi ile uyumlu lezyon belirlendi. Sonrasında santral nörojenik ağrı sendromu gelişti. Nadir görülmesi, ek belirti olmadan hemihipoestezi ile başvurabilmesi ve hızla tanınıp tedavi başlanması gerektiğinden sunulmaya değerli görülmüştür.

Bu makale 6 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Uzm. Dr. Fettah Eren
Uzm. Dr. Fettah Eren
Konya - Nöroloji (Beyin ve Sinir Hastalıkları)
Facebook Twitter Instagram Youtube