Uluslararası Diabet Federasyonu (IDF), bariatrik cerrahinin uygun hastalarda diabetin ciddi komplikasyonlarından korunmak üzere daha erken dönemde bir tedavi seçeneği olarak düşünülmesi gerektiğini bildirdi. Karar, Newyork'ta düzenlenen 2. Dünya Tip 2 Diabet İçin Girişimsel Tedaviler Kongresi'nde alındı.

Bildiri, Tip 2 diabeti olan morbid obez hastalarda kilo verdirici ameliyatların diabet üzerine olumlu etkilerini gösteren geniş serilere sahip 20 diabet ve bariatrik cerrahi uzmanı tarafından kaleme alındı. Obezite ve Tip 2 diabet kombinasyonu insanlık tarihinin en büyük epidemisi ve halk sağlığı problemidir. Tip 2 diabet günümüzde en hızlı büyüyen hastalıklardan biridir ve tüm dünyada 300 milyon kişi bu hastalıktan etkilenmektedir. Rakamın 2030 yılında 450 milyona çıkacağı tahmin edilmektedir.

Araştırmalara göre, Tip 2 diabetik hastaların glukoz kontrolü ve obeziteyle ilişkili diğer yandaş hastalıkları bariatrik cerrahiden anlamlı ölçüde fayda görmektedir. IDF Diabetin Önlenmesi Çalışma Grubunun spesifik amaçları:

-Klinisyenler için hasta seçimi ve takibinde pratik öneriler geliştirmek

-Cerrahiye erişime engellerin saptanması

-Hastaların ameliyatla tedaviye erişimi için sağlık politikaları geliştirilmesi

-Bu konuda araştırma önceliklerinin belirlenmesi

London Imperial College'dan araştırmacı Prof. Dr. George Alberti, diabetin ameliyatla tedavisinin hem sağlık hem de ekonomik anlamda kabul edilebilir bir güvenlik seviyesiyle etkili bir seçenek olduğunu belirtmiştir. "Özellikle ciddi obezite ile birlikte diabeti olan hastalar için bariatrik cerrahi son seçenek olarak değil, daha erken başvurulması gereken bir çözümdür. Aynı zamanda Tip 2 diabet tedavi protokollerine de eklenmelidir." diyen Alberti, Asya toplumlarında artmış diabet ve kalp hastalığı riski nedeniyle ameliyat kararını belirleyecek sınırın daha da aşağı düşürülmesi gerektiğini eklemektedir.

Melbourne Baker IDI Heart and Diabetes Institute'dan Prof. Paul Zimmet ise "Bariatrik cerrahi, günümüzde mevcut medikal tedavilerle amaçlanan tedavi hedeflerine ulaşamayan tüm Tip 2 diabetli ve obez hastalara önerilmelidir. Bu, özellikle hipertansiyon, yüksek kolesterol ve uyku apnesi gibi major yandaş hastalıklar mevcutsa geçerlidir." demektedir. "Şeker hastalığının ameliyatla tedavisi, Tip 2 diabeti olan ve vücut kitle indeksi 35 ve üzerinde olan tüm hastalar için geçerli bir tedavi seçeneği olmalıdır. Prosedürler mutlaka kabul edilmiş kılavuzlara göre seçilmeli ve ameliyat öncesi detaylı değerlendirmelerden sonra multidisipliner yaklaşımla ele alınmalıdır."

Kongre başkanı olan, NewYork Presbyterian Hospital'den Prof. Fransesco Rubino ise, "Bu durum, Uluslararası Diabet Federasyonu gibi büyük bir uluslararası organizasyonun, bu hızlı gelişen tedavi alanında tavsiyelerde bulunduğu ilk durumdur. Bu yapılmıştır, çünkü giderek artan kullanımından dolayı, bariatrik cerrahi konusunda acil olarak dünya çapında uzman kılavuzluğuna ihtiyaç duyulmaktadır. Eğitimde uygun kriterlerin sağlanması ve doğru hasta seçimi güvenilir ve standardize edilmiş cerrahi prosedürler için zorunludur. Ameliyattan sonra uzun dönemli takipler ise esastır." diyerek konuyu özetlemektedir.

Monash University Obesity Research Unit direktörü Prof. John Dixon, "Sağlık otoriteleri ve yasa koyucular artık bilmelidir ki, ciddi obezite sorunu olan hastaların neredeyse tamamı, geleneksel tedavi yaklaşımları ile anlamlı kilo kaybı sağlayamamaktadır. Uygun bariatrik cerrahi yöntemleri ile tedavi edildiklerinde ise bu hastaların % 80'den fazlasında diabet ortadan kalkmaktadır. Ulusal yönergeler bariatrik cerrahinin Tip 2 diabeti olan hastaları da kapsayacak şekilde geliştirilmesi gerekmektedir." demektedir.

Uzmanlar grubu, özellikle düşük ve orta gelir seviyesindeki ulusların durumu hakkında uyararak ciddi obezitenin alarm veren seviyelere ulaştığını bildirmiştir. Halk sağlığına ayrılan bütçe sınırlı olduğundan, bariatrik cerrahi ancak bunu karşılayabilecek hastalarda ve ancak deneyimli cerrah bulunabildiğinde uygulanmaktadır.

Op.Dr.Murat Üstün tarafından hazırlanmıştır. Ancak kaynak belirtilerek ve link eklenerek alıntı yapılabilir.

Kaynak: New York- Presbyterian Hospital/Weill Cornell Medical Center/Weill Cornell Medical College (2011, March 28). International Diabetes Federation supports surgery to treat diabetes.


İstanbul Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!