Öğrenme güçlüğü, bireyin temel öğrenme becerilerini olumsuz olarak etkileyen durumları genel olarak tanımlamak için kullanılan bir kavram olarak kabul edilebilir.
Öğrenme Güçlüklerinin Belirtileri
Okuma-yazmayı yaşıtlarından daha sonra öğrenebilirler. Özellikle ses-sembol olarak birbirine benzeyen örneğin b-d, k-t, s-z gibi harfleri karıştırırlar.
Diskalkuli -Matematik Öğrenme Güçlüğü
Sayısal ilişkileri kavramada, hesaplamada, sayısal sembolleri tanıma, kullanma ve yazmada açığa çıkan bozukluk ve yetersizliktir. Diskalkuli sorununu yaşayan çocuklar matematik işlemlerini yapmakta zorlanırlar ve yavaştırlar. Sayıları yanlış yazar, yerlerini değiştirebilirler. Aritmetik sembolleri tanımakta ve geometrik şekilleri kavramakta zorlanırlar. Çarpım tablosunu öğrenmekte zorluk yaşar, çarpa bölme işlemlerini yapamazlar. Problem çözerken bağlantı kurmakta zorlanırlar.
Disgrafi -Yazılı Anlatım Bozukluğu
Bu çocuklar, Kelime, cümle oluşturup yazıya dökmede sorun yaşarlar. El yazıları okunaksızdır.Gördüğü harf, kelime, sayıları yazabilmek için gerekli hareketleri yapamazlar. Bazı harf ve sayıları ters yazarlar. (b-d, d-t, m-n, g-y, f-v, b-p, g-k, c-ç, 2-5, 6-9, 12-21) Görmeyle hareketleri arasında koordinasyonu sağlayamazlar. Defterin hangi satır ve yönünü kullanacağını bilmezler. İşittiklerini hareketlerine geçiremezler. Sözcükleri duydukları zaman harflerin ve sözcüklerin simgelerini göz önüne getiremezler. Sözcükleri kendiliğinden yazamazlar ancak bakarak yazabilirler. Kompozisyon yazmakta zorlanırlar. Yazılı sınavlarda bu sebeple başarılı olmaları güçtür.
Ne Yapmak Gerekir?
Çocuğun okula başladıktan sonra aşağıdakilerden bir kaçı ile uzun süreli bir zorluk yaşadığında derhal bir uzmana başvurmalısınız;
· Alfabeyi öğrenmede zorluk,
· Ses ve heceleri birleştirmede zorluk,
· Yazılanları kopyalamada zorluk,
· Yeni kelimeleri öğrenmede zorluk,
· Anlatılan bir hikayeyi tekrarlamada zorluk,
· Sayı saymada zorluk,
· Yeni öğrenilmiş bilgilerin hatırlanmasında zorluk,
· Dikkatini toplamada zorluk,
· Bir işten diğerine geçmede zorluk,
· Yönerge ve kuralları takipte zorluk,
· Yönünü bulmada zorluk.
Tedavi edilmediği takdirde;
· Akademik başarıda düşme,
· Kendine güvensizlik,
· Düşük motivasyon,
· Hayal kırıklığı ve üzüntü,
· Yetersiz sosyal ilişkiler,
· Davranış bozuklukları görülebilir.
Yapılan Çalışmalar

Çocuğun sahip olduğu beceriler, yaratıcılığı, ancak ona uygun koşullar sağlanarak geliştirilebilir. Her çocuğun öğrenme hızı, davranışları, becerileri, başarısı birbirinden farklılık gösterir. Öncelikle, çocuğu her yönüyle tam anlamıyla tanıma, bireysel farklılıkları esas alarak, uygun öğretim modeli oluşturmak gereklidir.

Ebeveynlerin çocuklarına doğru eğitim verebilmeleri, öncelikle çocuklarının gelişim düzeyini bilmeleriyle başlar.
Öğrenme güçlüğü olan çocuklar için Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) önerilmektedir. Bu program bireyin, ailenin, öğretmenin gereksinimleri doğrultusunda hazırlanan destek eğitim hizmetlerini içeren özel eğitim programıdır. BEP. Özel eğitim uzmanının rehberliğinde öğretmen, psikolojik danışman ve aileden gelen bilgiler ışığında oluşturulmalı ve aşağıdakileri içermelidir;

1. Öğrencinin mevcut akademik performans düzeyi,

2. Öğrenci için yıllık hedefler,

3. Yıllık hedeflere yönelik kısa vadeli hedef davranışlar,

4. Çocuğa sunulacak ve katılmasını sağlayacak özel eğitim ve ilgili hizmetler,

5. Hizmetlerin başlaması ve hedeflenen hizmet süreleri için planlar,

6. Yıl sonu değerlendirmeleri için uygun planlar,

7. Daha büyük öğrenimler için geçiş planlaması.


İstanbul Psikolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!