Obez hastalarda komplikasyon oranları daha yüksek!
Obez hastalarda komplikasyon oranları daha yüksek!

Obez Hastalar Ameliyat Sonrası Komplikasyonlar Açısından Daha Fazla Risk Altında

Ciddi derecede obez hastalarda acil cerrahi gerektiği durumlarda komplikasyon oranları ve sonuçları inceleyen yeni bir çalışmaya göre, obez hastalar çok daha yüksek risk altında. Canadian Journal of Surgery dergisinde yayınlanan çalışma, Alberta Üniversitesi Tıp Fakültesi’nce gerçekleştirildi.

Tümü de Acil Cerrahi Ünitesi üyesi olan araştırmacılar, 2009-2011 arasında acil cerrahi servisine başvuran, 17 yaşından büyük hastaların verilerini incelediler. Hastalar morbid obez veya ciddi obez olarak gruplara ayrıldılar. 111 hastanın sonuçları, hastaların % 40’ında yoğun bakım gerektiğini, % 42’sinde ameliyat sonrası komplikasyon geliştiğini ve % 31’inin tekrar ameliyat gerektirdiğini gösterdi. Hastanede ölüm oranı % 17 idi. Morbid obez hastalarda tekrar ameliyat gereksinimi % 23’e karşılık % 40, hastanede kalış süreleri 6 güne karşılık 14.5 ile anlamlı olarak daha yüksekti. Yaş ve ameliyat öncesi yoğun bakım ihtiyacı hastanede ölüm oranları ile bağlantılı bulundu, ancak BMI ilişkisizdi.

Araştırmacılar, bu çalışmanın morbid obez hastaların başka bir acil rahatsızlık nedeniyle başvurdukları hastanelerde majör komplikasyon riskleri ve ölüm oranlarının daha yüksek olduğunu gösteren ilk çalışma olduğunu belirtiyor. Bu bulgular obez hastaların sıklıkla yüksek tansiyon, diyabet gibi ameliyat sonrası komplikasoynları arttıran yandaş hastalıklara sahip olmasıyla açıklanıyor. Hastaların birçoğu sarkopeni (kas yetersizliği) den de muzdarip ve bu da iyileşme süreçlerini etkiliyor. Kötü sonuçlar, morbid obez hastalar arasında malnutrisyon sıklığı ile de kısmen açıklanabilir. Obez hastada beslenme noksanlığı paradoks gibi gelebilir, ama değil..

Bu hastalar çok miktarda kalori almasına rağmen, bunların çoğu boş kaloriler.. Vücudun düzenli çalışması için gereken pek çok vitamin, mineral ve esansiyel yağ asidi ise eksik. Bu nedenle bu hastalarda iyileşme süreçleri malnutrisyon nedeniyle bozulmuş oluyor. İyileşmedeki bu yetersizlik, yoğun bakım gereksinimi, tekrar ameliyat ihtiyacı ve yüksek ölüm oranlarının da esas sorumlusu.

Obez hastalarda ki risk faktörleri hakkında hekim ve cerrahların eğitilmesi ilk basamak. Tüm acil servis ve cerrahi uzmanları bu hastaların diğerlerine göre daha incinebilir, daha zor iyileşebilir oldukları ve onlara özel gereksinimler için özel donanım veya aletlere ihtiyaç olabileceğinin bilincinde olmalı.


İstanbul Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!