İnsan vücudunda sindirim sistemi, birbirleri ile devamlılık gösteren iç boş organlardan ve farklı işlevlere sahip işbirliği içinde çalışan bir grup organdan oluşur.

İçi boş organlar ağız boşluğu ile başlar, sonrasında yemek borusu, mide, oniki parmak bağırsağı, ince bağırsak, kalın bağırsak ile devam eder ve anüs ile son bulur. İnce bağırsak jejunum ve ileum adlı iki bölüme, kalın bağırsak da kolon ve rektum olmak üzere iki bölüme ayrılır. Bunların yanında, karaciğer ve pankreas gibi içleri dolu organlar, ayrıca bağırsaklarla ilişkili safra yolları ve safra kesesi, apandis gibi içi boş organlar vardır.

KOLON VE REKTUMUN İŞLEVİ

Kolon ve rektum, sindirim sistemi ağacının son bölümünde yere alan bağırsak bölümleridir ve kalın bağırsağı oluştururlar. İnce bağırsak boyunca yediğimiz gıdaların içindeki besinler emilir ve bağırsak içeriği sıvı halde kalın bağırsağın ilk kısmı olan kolona iletilir.

Bu sıvı aslında gıdalardan geriye kalan artıklardır. Kalın bağırsağın görevi, bu artıkların içindeki sıvıyı geri emerek aşırı sıvı kaybını önlemek ve artıkların katı dışkı halinde dışarıya atılmasını sağlamaktır. Kalın bağırsağın son kısmı olan rektum, bir hazne görevi gören geniş yapısı sayesinde, dışkının birikerek dışkılama hissi oluşturmasını ve sonrasında dışarıya boşalmasını sağlar.

ANATOMİ

Kolon kendi içinde dört bölüme ayrılır:

Çıkan kolon (Karnın sağ tarafında dikey olarak yerleşir, kalın bağırsağın ilk kısmıdır. Karın arka duvarına karın zarı ile tutunmuştur.)

Transvers kolon (Karnın sağ tarafından sol tarafına doğru yatay olarak seyreder ve karın içinde serbest olarak bulunur, üzerine karın içi yağ dokusu olan omentum tutunmuştur.)

İnen kolon (Karnın sol tarafında dikey olarak yerleşmiştir, karın arka duvarına karın zarı ile tutunur.)

Sigmoid kolon (İnen kolon ve rektum arasında yerleşmiş, S şeklinde, karın içinde serbest bulunan kolon bölümüdür.)

Rektum kolon sonrasında leğen kemiği içine yerleşmiş, yaklaşık 15 cm uzunluğunda, genişleyebilen bir organdır. Çevre dokulara sıkı bağlarla tutunmuştur, besleyici damarları da içeren yoğun bir yağlı doku ile çevrilidir.

Anal kanal rektum sonrası dışkının dışarıya çıktığı 1,5 – 2 cm uzunluğundaki bölümdür. Dışkımızı tutup kaçırmamamızı sağlayan istemli ve istemsiz kas grupları ile çepeçevre sarılıdır, hemoroid dokuları burada bulunur.


İstanbul Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!