İlk Kontrol

Bebeğin plasentası (eş) arkasında kanama olup olmadığı kontrol edilir.

Gebe kalınmadan hemen önce bakılmadıysa Kan biyokimyası ve enfeksiyon ile ilgili testler bu haftada yapılır. (Tam kan, TİT, Kreatinin, AKŞ, SGOT, SGPT, TORCH tetkikleri)

Fetal kalp atımları değerlendirilir. İlk ultrasonda kalp atımı görülmedi ise, 10 gün sonra tekrar USG yapılır ve boş gebelik ekarte edilir.

Çoğul gebelik varlığı araştırılır.

Annenin kilo, tansiyon takibi yapılır.

Başlanılmadıysa Folik Asit 400-800 mg/gün başlanılır.

11-14 hafta Kontrolü

Nuchal Translucency (Nukal Saydamlık) değerlendirilip gerekirse annenin kanından bakılan biokimyasal marker’larla kombine edilir. (İKİLİ test)

Üçüz ve üzeri sayıdaki çoğul gebeliklerde gerekli görülürse Redüksiyon (indirgeme) işlemi bu haftada yapılır.

Ense şeffaflığı testi yapılırken bebeğin o haftalar için oluşması gereken organlarına ve extremitelerine bakılır.

Burun kemiği gelişip gelişmediği araştırılır.

Mesanesinin gelişip gelişmediği araştırılır.

Annenin kilo, tansiyon takibi yapılır.

CVS (Koryon villus biopsisi-plasenta iğne biopsisi) eğer gerekiyorsa bu haftalarda yapılabilir.

16-18 hafta Kontrolü

İkili test yapılmadı ise ÜÇLÜ Test yapılır.

NTD (Merkezi Sinir Sistemi Defektleri-Spina Bfida) için kontrol yapılır.

İdrar kültürü yapılır.

Çoğul gebeliklerde rahim ağzından kültür alınır ve rahim ağzı uzunluğu değerlendirilir.

Multivitamin ve demir tedavisine başlanır.

Karında çatlak oluşumunu önlemek için krem başlanabilir.

Fetal biyometri (ölçümler) yapılır.

Annenin kilo, tansiyon takibi yapılır.

Eğer gerekli ise Amniosentez (su kesesinden su alınması) 16. hafta ile bu haftalar arasında yapılır.

20-23 hafta Kontrolü

Genel anomali taraması yapılır ve gerekirse kalp anomalilerinin tespiti için hastanemizin prenatal kardioloğu tarafından fetal ekokardiografi yapılır.

Fetal biometri yapılır.

Tekil olanlar dahil bütün gebeliklerde rahim ağzı uzunluk ölçümü yapılır.

Uterin arterin vaginal ve abdominal Doppler ile değerlendirilmesi yapılır.

Tekil gebeliklerde 20 mm’den , çoğul gebeliklerde 25 mm’den küçük ölçümlerde serklaj (Rahim ağzına dikiş) uygulaması yapılır.

Fetal biyometri ve cerebellumun değerlendirilmesi yapılır.

Genel anomali taraması yapılır.

Annenin kilo, tansiyon takibi yapılır.

Kordosentez (kordondan kan alınması) gerekli ise bu haftalardan itibaren yapılabilir.

27-28 hafta Kontrolü

Fetal biometri uygulaması ve cerebellumun değerlendirilmesi yapılır.

Uterin arter Doppleri yapılır.

50gr ile oral Glucose Challenge Test yapılır. (Şeker Tarama Testi)

Rh uyuşmazlığı olanlarda anneye 120 veya 300 iu Anti-D (28hafta tamamında) yapılır. Tekrarı gerekmez.

Annenin kilo, tansiyon takibi yapılır.

31-32 hafta Kontrolü

Fetal biometri ve cerebellumun değerlendirilmesi yapılır.

Annenin kilo, tansiyon takibi yapılır.

34-35 hafta Kontrolü

Fetal biometri yapılır.

NST (Bebeğin kalp grafisi ile birlikte sancı olup olmadığını ve bebeğin hareketlerini kaydeden cihaz) yapılarak değerlendirilir.

Annenin kilo, tansiyon takibi yapılır.

36-37 hafta Kontrolü

Fetal biometri yapılır.

NST yapılarak değerlendirilir.

Annenin kilo, tansiyon takibi yapılır.

37. haftadan sonra Doğum öncesi 7-10 günde bir durum değerlendirilmesi yapılır.


Mersin Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!