Yeme alışkanlıklarının dışında, cerrahi bir komplikasyon hastaların gastrik bypass ameliyatından sonra tekrar kilo almalarına neden olabilir. Bu bilgi, Clinical Gastroenterology and Hepatology dergisi Mart sayısında yayınlanan, Barham K. ve arkadaşlarının bir çalışması ile açıklandı. Araştırmacılar, gastrojejunal stoma (mideyle barsak arasındaki geçiş) çapındaki artışın, uzun dönemde kilo artışı ile ilişkili olduğunu bildirdiler.

Kilo vermeye dönük çabalar arasında, en anlamlı ve kalıcı kilo kaybını sağlayan yöntem obezite cerrahisidir. Aynı zamanda şişmanlıkla ilişkili metabolik problemleri de çözer. Roux-en-Y gastrik bypass, metabolik problemler üzerinde de çok etkili olan ve sık kullanılan bir bariatrik ameliyat çeşididir. Hastalar tipik olarak fazla kilolarının % 62'sini kaybeder ve diabetlerinden % 84 oranında kurtulurlar. Bununla birlikte, ameliyattan sonra tekrar kilo alımı anlamlı komplikasyonlara neden olabilir.

Bypass ameliyatından sonra kilo alımına neden olan faktörleri araştırmak üzere Dayyeh ve arkadaşları 165 hastanın 4 yıllık verilerini incelediler. Tüm hastalara gastroskopi yapıldı. Hastaların % 59'unun, fazla kilolarının % 20 veya daha fazlasını geri aldıklarını ve bunun gastrojejunal stoma çapı ile doğru orantılı olduğunu saptadılar.

Ameliyat öncesi vücut kitle indeksi, beslenme alışkanlıkları, mental durum, sosyoekonomik durum ve fistül oluşumu gibi pek çok faktör gastrik bypass sonrası kilo alımını etkilese de, bariatrik cerrahlar ameliyattan sonra gastrojejunal stomanın ilerleyici genişlemesinin de bir neden olduğuna inanmaktadır. Dayyeh ve arkadaşlarının bu çalışması bu bağlantıyı ilk kez saptamıştır.

Amerika ve Kanada'da sadece 2008 yılında 220.000 civarında obezite ameliyatı gerçekleştirilmiştir ve bu sayıların artacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle tekrar kilo alımı riski olan hastaların belirlenmesi önemlidir. Dayyeh ve arkadaşları klinik ve endoskopik değişkenlere göre bir tahminleme sistemi geliştirmiştir.

Dayyeh ve arkadaşları, dilate bir gastrojejunal stomanın gastrik poşun erken boşalmasına ve öğün sonrası doyma hissinin azalmasına neden olduğunu bildirmiştir. Bununla birlikte, hastanın anatomisi, fizyolojik ve psikososyal faktörlerin bir kombinasyonu hastanın yeme davranışını düzenlemektedir ve ameliyat sonrası kilo kaybını belirlemektedir.

Araştırmacılar stoma dilatasyonunun gastrogastrik fistül ve diğer cerrahi sonrası anatomik komplikasyonlar gibi dikkatle tedavi edilmesi gerektiğini bildirmektedir. Gastrojejunal anastomoz açıklığını azaltacak girişimler kilo alımını önleyebilirler. Bunlar endolüminal sütür cihazları, doku plikasyon platformları ve skleroterapi teknikleri olup, Roux-en-Y gastrik bypass sonrası kilo alımına müdahalede umut vaadetmekle birlikte, randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.

Dayyeh BKA, Lautz DB, and Thompson CC. Gastrojejunal stoma diameter predicts weight regain after roux-en-y gastric bypass. Clin Gastroenterol and Hepatol 2011;9:228–233.

Op.Dr.Murat Üstün tarafından hazırlanmıştır. Kaynak belirtilmeden ve link eklenmeden alıntı yapılmaması rica olunur.


İstanbul Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!