Endometriozis hastalığı kadınların yaklaşık yüzde 10’unu etkileyen oldukça yaygın bir sağlık sorunudur. Endometriozis, normal olarak rahim iç boşluğunda olması gereken dokuların vücudun başka yerlerine taşınarak bu bölgelere yerleşmesi sonucu ortaya çıkan bir problemdir. Bu doku yumurtalık, rahim kanalı , karın iç zarı, bağırsaklar, idrar kesesi gibi karın içindeki organlarda bulunabildiği gibi karın dışında da bulunabilir.

Endometriozisin kesin nedeni halen bilinmemektedir.

yumurtalıklarda endometriosis oluşması durumunda bazen çukulata kistleri adı verilen kistler oluşabilir ve bunlar eğer çok büyürlerse ciddi problemlere yol açabilirler. Çukulata kistleri her zaman kesin olmamakla birlikte ultrasonografi ile görülebilir. Kesin tanı ise yalnızca laparoskopi işlemi ya da açık ameliyatla konulabilir. Tanı konulurken aynı zamanda endometriosis odaklarının cerrahi olarak tedavisi de yapılabilir.

Bu hastalıkta en sık rastlanan şikayet ağrılı adet görmedir. Bunun yanında ağrılı cinsel ilişki ader öncesi karın ağrısı ve sırt ağrısı ayrıca dışkılama sırasında ağrıda izlenebilen belirtilerdendir.

Hamile kalmakta güçlük çeken kadınlarda endometriozis hastalığı görülme olasılığı artmaktadır. Bu kadınların bir kısmında, özellikle de ileri evre endometriosis hastalığı olanlarda, endometriozisin neden olduğu tahribat rahim kanallarında tıkanıklığa yol açmaktadır.

Endometriosis tedavisinde en önemli konu çocuk isteğinin olup olmamasıdır.

Eğer çocuk isteği varsa medikal ve cerrahi tedavileri bir yana bırakıp doğrudan gebeliğe yönelik tedavilere başlamak daha mantıklıdır.

eğer yumurtalıklarda gebe kalma tedavilerini zora sokacak büyüklükte bir çukulata kisti yoksa ve kanalların da açık olduğu biliniyorsa öncelikle aşılama ile tedavi girişimlerine başlanmalıdır.

Cerrahi tedaviyi gerektiren durumlarda ameliyatı takiben kendiliğinden gebelik oluşmaz ise yumurtlamanın uyarılması ve rahim içine sperm aşılanmasıyla bu şans arttırılabilir. Ancak ileri düzey endometriosiste ve kadının yaşının 35 ve yukarısında olduğu ya da infertilite sebebi olabilecek sperm problemi gibi ek bazı faktörlerin varlığında doğrudan tüp bebek tedavisine başvurmakta gecikilmemelidir.


Kars Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!