Ameliyat gerektiren bir tanı aldınız. Çok yakın zamana kadar büyük bir kesi gerektiren geleneksel açık cerrahi ve daha küçük kesilerden gerçekleştiriken, fakat tipik olarak bazı prosedürlerle sınırlı olan laparoskopik cerrahi dışında seçeneğiniz yoktu. Ancak, cerrahi teknolojideki devasa ilerlemeler sayesinde minimal invaziv cerrahinin yepyeni bir türü doğdu. Bu teknik açık cerrahi ve laparoskopiye etkili ve minimal invaziv bir alternatiftir.

Da Vinci Robotik Cerrahi sisteminin kullanıma girmesi ile, cerrahlar kompleks cerrahi işlemler için minimal invaziv bir seçeneğe kavuştular. Mümkün olan en küçük kesilerden gerçekleştirilen, kesin tedavinin yararları yanısıra, anlamlı olarak çok daha az ağrıya yol açan, hastanede kalma sürenizi kısaltan, normal günlük aktivitelere çok daha hızlı dönmenizi sağlayan ve çok daha iyi klinik sonuçlar sunan bir yöntem hayal edin. İşte o yöntem Da Vinci robotik cerrahi yöntemidir.

Günümüzde da Vinci ameliyat robotu ile kardiyotorasik, jinekolojik ve ürolojik operasyonlar gibi, hemen tüm batın içi ameliyatlar da gerçekleştirilebilmektedir. Bu sistemin kullanılabileceği hastalıklar arasında kolon ve rektum kanserleri, mide kanserleri, pankreas hastalıkları, akalazya, reflü ve morbid obezite sayılabilir. Morbid obezite ameliyatlarında da Vinci robotun kullanılması cerraha artmış ergonomi, daha iyi görüntüleme ve enstrümantasyon gibi avantajlar sağlar. Bu avantajlar, süper morbid obez hastalarda bile minimal invaziv cerrahiye olanak yaratır. Ameliyat sürelerinin kısalması ve cerrahi tekniğin mükemmelleşmesi geleneksel laparoskopiye kıyasla ameliyat sürelerini anlamlı oranda kısaltır ve ciddi komplikasyon risklerini de azaltır. Bu sayede çok daha az ağrı, daha az kan kaybı, daha az yara izi, daha kısa yatış süresi ve normal günlük aktivitelere daha hızlı dönme gibi sayısız yararlar elde edilir.


İstanbul Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!