Beyin cerrahisinde gamma knife (gama bıçağı)
Beyin cerrahisinde gamma knife (gama bıçağı)

Gamma knife yani ‘Gama bıçağı’ beyin cerrahisinde özellikle son 20 yıldır etkinliğini ispatlamış gelişmiş bir tedavi yöntemidir. Gamma knife, İsveçli beyin cerrahı Lars Leksell öncülüğünde geliştirilmiştir. Kobalt 60 radyoizotopunundan çıkan gamma ışınlarını 201 değişik açıdan tek bir alana milimetrenin beşte biri keskinliğinde odaklayabilen ve normal beyin dokusuna zarar vermeden hastalıklı dokuyu büyük bir kesinlikle tedavi eden bu yöntem beyin cerrahisinde bir devrim niteliğindedir.

İşlem, lokal anestezi altında hastanın kafatasına özel bir çerçevenin dört noktadan sabitlenmesi ile başlar; kafatasına yerleştirilen bu çerçeve sayesinde gamma ışınlarına uygun kılavuzluk sağlanır. Gamma ışınları, MR-BT ve gerekirse anjiyografi görüntülerine bakılarak hesaplanan hastalıklı beyin dokusunun olduğu koordinatlara büyük bir keskinlikle gönderilir. Bütün işlem, 2 ila 5 saat arasında değişmektedir ve hastalar genellike aynı gün evlerine gidebilmektedir. Çoğu olguda tek bir seansta, uygun tümörler, beyin damar yumakları, yüz-baş ağrıları (Trigeminal nevralji) ve obsesif-kompülsif (takıntı hastalığı) gibi psikiyatrik hastalıkları tedavi edilebilmektedir.


İstanbul Beyin Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!