Problemin Belirtileri: Artikülâsyon (sesletim) konuşma seslerinin motor üretimi anlamına gelmektedir. Artikülâsyon sorunları kişinin belli sesleri üretmede güçlük yaşaması veya yanlış üretmesidir. Örneğin, /r/ yerine /y/ demesi veya /k/ yerine /t/ demesi gibi. Artikülâsyon problemleri konuşma seslerinin şekillendirilmesini sağlayan organlardaki (diş, dil, damak, çene gibi) herhangi bir anatomik-fizyolojik yetersizliğe (dudak-damak yarıklığı, dizartri, vb.) bağlı olarak ortaya çıkabileceği gibi bir yetersizliğe bağlı olmaksızın yanlış öğrenme sebebiyle de görülebilir. Ayrıca işitme veya zeka engeline bağlı olarak da artikülasyon sorunları yaşanabilir. Artikülâsyon sorunları sıklıkla çocukluk çağında görülür. Ancak müdahale edilmeyen durumlarda bu sorunların yetişkinlik dönemine sarkması söz konusu olabilir.

olduğunda konuşma özrünün nedenini psikolojik faktörlerde aramak gerekir.

ARTİKÜLASYON BOZUKLUĞUNUN BELİRTİLERi

1.Çocuk ana dilinin bağımsız ya da birleşik seslerini doğru ve anlaşılır şekilde çıkaramıyorsa,

2.Çocuğun çıkardığı sesler aynı yaş grubundaki çocukların çıkarması gereken seslerden farklılık gösteriyorsa,

3.Çocuğun konuşması anlaşılmaz durumdaysa,

4.Konuşma çevrenin dikkatini çekiyorsa, artikülasyon bozukluğundan kuşkulanabilirsiniz.

Beklenen dil davranışları sırası basitten karmaşığa doğru ilerlerken, çocuklardan bazıları düşük seviyede oldukları halde yüksek bir seviyenin gerektirdiği performansı gösterebilirler. Ancak böyle durumlarda, gelişimsel hedeflerin genel beklentilerini dikkate almak gerekir. Varsayımlarla hareket edilmemelidir.

Çocuğun ileri bir seviyedeki beklentiyi gerçekleştirmiş olması belli bir seviyeye geldiğini göstermez. Böyle bir durumun olması hiyerarşi kuralını ekarte ettirmez. Yalnızca, bireysel farklılıklar olduğunun altını çizer.

Tedavi yöntemi nedir?

Konuşma bozukluğunun öncelikli tedavisi konuşma terapisidir. Öncelikle konuşma için gerekli organların sağlıklı çalışması önemli olduğundan bu organların kontrolden geçirilmesi gerekir.

Solunum sistemi, gırtlak, sinirlerin yapısı ve ilgili beyin bölgeleri ne kadar sağlam olursa o kadar uygun bir tedavi süreci gerçekleşir.

Ne zaman uzmana başvurmak gerekir? Her yaşta değerlendirme ve terapi için uzmana başvurulabilir. Beklemek yerine bir uzmanın görüşünü almak daha doğru. Değerlendirmeyi yapan dil ve konuşma terapisti, uygulanacak programı belirleyecektir

Bu bozukluk yapılacak çalışmalarla düzelebilecek bir bozukluktur.Aileye ve çocuğa, yapılacak çalışmaların kısa sürede bitmeyeceği, bunun bir süreç olduğu, bu sürece kendilerinin de katılmalarının gerektiği önemle belirtilmelidir.


İstanbul Psikolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!