Ağız yanması sendromu, ağız içinde kronik ağrıya neden olan bir hastalıktır. Başta dil ucu olmak üzere dil kenarları, bazen dudak, dama ve dişetinde, bazen de boğazda "dayanılamayacak kadar ve bütün keyfi kaçıracak kadar şiddetli" yanma söz konusudur. Ağız içinde bakıldığında bir belirti görülmez. Hastalarda çoğu zaman ağız kuruluğu olabilir. Önemli bir özellik olarak hemen her zaman şikayetler yemek sırasında azalır veya kaybolur. Bu tablo genellikle depresif kişilerde ve menapoza girmiş kadınlarda görülür. Depresif kişilik çoğu zaman maskeli (gizli) olduğundan bu ilişkinin kurulması kolay olmayabilir. Hastalarda yanma şikayetlerinin yanında "karıncalanma", "uyuşukluk hissi", "mat ve buz gibi donuk hissetme" gibi şikayetlerde vardır.

Ağız yanması sendromu olan hastaların mutlaka diş tedavisi veya protez hikayesi vardır. Genellikle ağızlarına yapılan protezleri tolere edemezler. Bu hastalarda dil, ağız tabanı, yanak kaslarıyla bilinçdişi yapılan parafonkisyonlara bağlı olarak kasılmala roluşur. Bunun sonuucnda kansirkilasyonun bozulmasıyla yanma ve ağrı oluşur. Birçok parafonisyonel hareketlerde olduğu gibi yapılan hareketler bilinçdışıdır. Hastalar yaptıkları bu tikin farkında olmadıkalrı içinde kolay kloay kabul etmezler.

Parafonksiyonun önlenmesi için hastaya kuru üzüm gibi bir bir maddeyi yutmadan dilinni üstünde tutması tavsiye edilir. Aynı zamanda parafonsiyonun yoğun yapıldığı dönemlerde kullanması için hastaya gece plağı yapılabilir. Bu hastalık depresif ve anksiyiteli kişilerde sık görüldüğü için psikyatriste mutlaka danışılmalıdır.