Prof. Dr.

Tahsin ÇOLAK

5 / 5 | 3 Yorum

Genel Cerrahi, Mersin / Akdeniz

79 Profil Görüntüleme

Son 30 günlük profil görüntülenme.

2 Takvim Talebi

Toplam randevu takvimi talebi.

Bu hekim siz misiniz?

Hemen bilgilerinizi güncelleyin

Bilgilerinizi güncelleyin!



Bu uzman henüz internet üzerinden online randevu kabul etmiyor.

E-mail adresini bırakın ve uzman internet üzerinden randevu kabul etmeye başlayınca sizi bilgilendireceğiz.

 

Prof Dr Tahsin ÇOLAK Hakkında

Özgeçmişi

EK-2

ÖZ GEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

 

1. ÖZ GEÇMİŞ(Aşağıdaki alt başlıklar halinde düzenlenecektir.)

 

1.1  Adı Soyadı: Tahsin ÇOLAK

1.2  Doğum Yeri ve Tarihi: Antakya- 22.02.1968

1.3 TC Kimlik No: 30670696906

1.3 Eğitimi (Tarihleriyle birlikte)

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Tıp

Ege Üniversitesi

 

Y. Lisans

Tıp

Ege Üniversitesi

1991

Doktora/S.Yeterlik/

Tıpta Uzmanlık

Genel Cerrahi

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak

1998

 

 

1.5 Çalıştığı Kurumlar(Tarihleriyle birlikte)

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Pratisyen Dr

Karakurt Sağlık Ocağı, Sarıkamış, Kars

1991-1991

Pratisyen Dr

Posof Devlet Hastanesi, Posof, Ardahan

1991-1992

Pratisyen Dr

Yiğityolu Sağlık Ocağı, Altınözü, Hatay

1992-1993

Dr. Ar.Gör.

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD, İstanbul

1993-1998

Yard.Doç. Dr

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD, Mersin

1998-2004

Clinical Observer

Mayo Clinic, Rochester,Minnesota, ABD

1998-1998

Yard.Doç. Dr

Haydarpaşa GATA Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

1999-2000

Doç. Dr

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD, Mersin

2004-halen

Clinical Observer

Cleveland Clinic, Kolorektal Cerrahi Anabilimdalı, Cleveland, Ohio, ABD

2005-2005

Kolorektal Cerrahi Ünitesi

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD,  Kolorektal Cerrahi Ünitesi, Mersin

2005- halen

 

 

1.6 Tezleri[Kendisi tarafından yapılan Yüksek Lisans,  Doktora veya İhtisas Tezi]

 

‘Deneysel Akut Pankreatitte Sefepim, G-CSF ve Sukralfatın Bakteriyel Translokasyona etkileri – İstanbul (İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi), 1998’

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Bayram Kayabaşı

 

1.7 Aldığı Ödüller

1.8 Üyesi Olduğu Meslek Kuruluşları

Türk Cerrahi Derneği

Türk Kolon-Rektum Hastalıkları Derneği

Fıtık Derneği

Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Derneği

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği

SenolojiHastalıkları Derneği

Gastroözefagial Reflü Derneği

Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahisi Derneği

Endoskopik-Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Derneği

 

1.9 İdari Görevler

 

MEÜ HAYDEK- Mersin Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu-(2008-Halen)

MEÜ Tıp Fakültesi İnsan Etik Kurulu (2007-2009)

                                                      

EK-I

2. YAYINLAR(Aşağıdaki alt başlıklar halinde düzenlenecektir)

 

A.   Kitaplar                                                                                                                            

 

A1. Uluslararası Kitaplar

 

1.1 Kitap yazarlığı

A1.2 Kitap çevirisi

 

Aydın S, Çağlıküleçi M, Çolak T, Dirlik M, Öcal K, Akça T (eds). Washington Cerrahi El Kitabı, Nobel Tıp Kitapevi-Adana, 2002. (Doherty GM, Meko JB, Olson JA, Peplinski GR, Worrall NK. The Washington Manuel of Surgery 2. ed., 1999, Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, USA.)

 

A1.3 Kitap içinde bölüm/makale yazarlığı/sanat çalışmaları

 

 Çolak T.Hastaların Genel Bakımı. In:Aydın S, Çağlıküleçi M, Çolak T, Dirlik M, Öcal K, Akça T (eds). Washington Cerrahi El Kitabı. 3-10, Nobel Tıp Kitapevi-Adana, 2002

Çolak T.Nütrisyon.  In:Aydın S, Çağlıküleçi M, Çolak T, Dirlik M, Öcal K, Akça T (eds). Washington Cerrahi El Kitabı. 11-24, Nobel Tıp Kitapevi-Adana, 2002

Çolak T.In:Yaşam Desteği. Aydın S, Çağlıküleçi M, Çolak T, Dirlik M, Öcal K, Akça T (eds). Washington Cerrahi El Kitabı. 25-37, Nobel Tıp Kitapevi-Adana, 2002

Çolak T.Sıvı elektrolit ve asit-baz bozukluklar. In:Aydın S, Çağlıküleçi M, Çolak T, Dirlik M, Öcal K, Akça T (eds). Washington Cerrahi El Kitabı. 38-59, Nobel Tıp Kitapevi-Adana, 2002

Çolak T.Hemostaz ve transfüzyon Tedavisi. In:Aydın S, Çağlıküleçi M, Çolak T, Dirlik M, Öcal K, Akça T (eds). Washington Cerrahi El Kitabı. 60-78, Nobel Tıp Kitapevi-Adana, 2002

Dağ A, Çolak T. In:Aydın S, Çağlıküleçi M, Çolak T, Dirlik M, Öcal K, Akça T (eds). Washington Cerrahi El Kitabı. 93-130, Nobel Tıp Kitapevi-Adana, 2002

Colak T (LeBlanc KA, Knigsnorth AN, LeBlanc ZZ).  Sosyoekonomik Konular. In: Ertem M, Malazgirt Z (LeBlanc KA) Eds. Laparoskopik Fıtık Cerrahisi. 2007:273-283 Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul.

Colak T(Jamieson G, Brennan M). Ekstremite Sarkomalarında Yumuşak Doku Rezeksiyonları: Alt ve Üst Ekstremite Kas Kompartımanlarının Anatomisi. In: Yıldırım M, İpek T (Jamieson GG) Eds. Genel Cerrahi Operasyonlarının Anatomisi. Kısım 4; Onkolojik Cerrahi Girişimler. 2007:153-167 Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul.

 

 

A2.  Ulusal Kitaplar

A2.1 Kitap Yazarlığı

 

 Aydın S, Akça T, Çolak T.Cerrahi hastalıklarda tanı ve fizik muayene.2008. Adana Nobel Kitapevi, Adana.

 

A2.2 Kitap içinde bölüm / makale yazarlığı /sanat çalışmaları

 

 Çolak T.Kolon Rektum Anusun Değerlendirilmesi. In: Aydın S, Akça T, Çolak T, Eds.Cerrahi hastalıklarda tanı ve fizik muayene. 2008:111-125. Adana Nobel Kitapevi, Adana.

 

2.3 Kitap içinde bölüm / makale  çevirisi

 

B .Makaleler                                                                                                                            

 

B1.   SCI, SCI-EXP. SSCI, AHCI kapsamında olan dergilerde yayınlanan makaleler

B1.1 Araştırma makalesi

Doçentlik Öncesi

Ipek T, Paksoy M,Colak T, Polat E, Uygun N ‘‘Effect of carbon dioxide pneumoperitoneum on bacteremia and severity of peritonitis in an experimental model’’ Surg. Endosc.12:432-435, (1998)

Paksoy M, Ipek T, Colak T, Cebeci H ‘‘Influence of age on prognosis and manangement of patients with colorectal carcinoma’’ Eur. J. Surg.165:55-59, (1999)

Paksoy M, Özcelik F, Apaydın B, Colak T, Polat E ‘‘The effect of pneumoperitoneum on bacterial clearence and RES functions in a model of E.Coli peritonitis’’ Acta Chir. Belg. 99:226-229, (1999)

Colak T,Ipek T,  Paksoy  M, Polat E, Uygun N, Kayabasi B ‘‘The Effects of Cefephim, G-CSF, and Sucralfate on Bacterial Translocation in Experimentally Induced Acute Pancreatitis’’ Surg. Today31: 502-506, (2001)

Altunkan A, Aydın O, Ozer Z, Colak T, Bilgin E, Oral U ‘‘Anti-apoptotic effect of succinyl gelatine in a liver ischaemia-reperfusion injury model (Bcl-2, Bax, Caspase 3)?’’ Pharmacol. Res. 45:485- (2002)

Pata C, Caglikülekci M, Cinel L, Dirlik M, Colak T, Aydın S ‘‘The effects of antithrombin-III on inducible nitric oxide synthesis in experimental obstructive jaundice. an immunohistochemical study’’ Pharmacol. Res.46:325-331 (2002)

Colak T,Ipek T, Kanık A, Aydın S ‘‘A randomized trial of botulinum toxin vs. lidocain pomade for chronic anal fissure’’ Acta Gastroenterol. Belg.65:187-190, (2002)

Colak T,Ipek T, Kanık A, Ogetman Z, Aydın S ‘‘Efficacy of topical non-steroidal anti-inflammatory drugs in mastalgia’’ J. Am. Coll. Surg.196:525-530, (2003)

Colak T,Ipek T, Urkaya N, Kanık A, Dirlik M  ‘‘A randomised study comparing systemic transdermal treatment and local ointment application of glyceryl trinitrate in management of chronic anal fissure’’ Eur. J. Surg.(suppl) 2003;588:18-22.

Colak T,Polat A, Bagdatoglu O, Kanik A, Turkmenoglu O,  Aydin S ‘‘Effect of trapidil in ischemia/reperfusion injury on rat small intestine’’ J. Invest. Surg. 2003;16:167-76.

Colak T,Nayci A, Polat G, Polat A, Comelekoglu U, Kanik A, Turkmenoglu O, Aydin S‘‘The effects of trapidil on the healing of colonic anastomoses in an experimental rat model’’ ANZ. J. Surg. 2003;73:916-21

Colak T,Akca T, Dirlik M, Kanik A, Dag A, Aydın S. Prospective randomized controlled study of the effect of micronized flavonoids in the control of pain after hemorrhoidectomy’’ Surg. Today 2003; 33:828-32.

Colak T,Akca T, Kanik A, Aydin S, ‘‘Randomized clinical trial comparing laparoscopic totally extraperitoneal approach with open mesh repair in inguinal hernia’’ Surg. Laparosc. Endosc. Percutan. Tech. 2003; 13:191-95.

Colak T, Ozturk C, Polat A, Bagdatoglu O, Kanik A, Turkmenoglu O, Aydin S‘‘Trapidil preserves intestinal mucosal barrier function and reduces bacterial translocation after intestinal ischemia/reperfusion in an experimental rat model’’ Curr. Ther. Res.Clin Exp 2003;64:355-366.

 

Doçentlik Sonrası

 

Colak T,Ersoz G, Akca T, Kanik A, Aydin S. Efficacy and safety of reuse of disposable laparoscopic instruments in laparoscopic cholecystectomy: a prospective randomized study. Surg Endosc. 2004;18:727-31.

Kanik EA, Canbaz H, Colak T, Aydın S. Cemopreventive effect of nonsteroidal anti-inflammatory drugs on the development of a new colorectal polyp or adenoma in a high-risk population: a meta-analysis. Curr Ther Res Clin Exp. 2004; 65:345-52.

Colak T,Akca T,Kanik A, Yapıcı D, Aydin S. Total versus Subtotal Thyroidectomy for the Management of Benign Multinodular Goiter in an Endemic Region. ANZ J Surg 2004; 74:974-978.

Akca T, Colak T, Kanik A, Yaylak F, Caglikulekci M, Aydin S. The Effect of Preoperative Intravenous Use of Tenoxicam: A Prospective, Double-Blind, Placebo-Controlled Study. J Invest Surg 2004; 17:333-338.

Akca T, Canbaz H, Tataroglu C, Caglikulekci M, Tamer L, Colak T, Kanik A, Bilgin O, Aydin S. The effect of N-acetylcysteine on pulmonary lipid peroxidation and tissue damage. J Surg Res 2005; 129(1):38-45.

Akca T, Colak T, Ustunsoy B, Kanik A, Ayydin S. Randomized clinical trial comparing primary closure with the Limberg flap in treatment of primary sacrococcygeal plionidal disease. Br J Surg 2005; 92: 1081-4.

Polat A, Hazar B, Colak T, Akca T, Karabacak T. Expression of basic fibroblastic growth factor (bFGF) in invasive ductal carcinoma of breast and its relation to angiogenesis and other prognostic parameters. Aegean Pathology Journal 2005; 2: 131–136.

Colak T,turkmenoglu O, Dag A, Polat A, Comelekoglu U, Bagdatoglu O, Polat G, Kanik A, Akca T, Aydin S.The effect of remote ischemic preconditioning on healing of colonic anastomoses. J Surg Res 2007: 143; 200-205.

Colak T,Dag A, Turkmenoglu O, Polat A, Comelekoglu U, Bagdatoglu O, Polat G, AkcaT, Sucullu I, Aydın S. The Effect of octreotide on healing of ınjured colonic anastomosis with immediate postoperative intraperitoneal administration of 5-fluorouracil. Dis Colon Rectum 2007:50:660-669

Colak T, Akca T, Turkmenoglu O, Canbaz H, Ustunsoy B, Kanık A, Aydın S. Drainage after total thyroidectomy or lobectomy for benign thyroidal disorders. J Zhejiang Univ Sci B 2008; 9:319-323.

Canbaz H, Dirlik M, Colak T,Ocal K, Akca T, Bilgin O, Tasdelen B, Aydin S. Total thyroidectomy is safer with identification of recurrent laryngeal nerve. J Zhejiang Univ Sci B. 2008; 9:482-88.

Colak T,Turkmenoglu O, Dag A, Akca T, Aydin S.A Randomized Clinical Study Evaluating the Need for Drainage After Limberg Flap for Pilonidal Sinus. J Surg Res. 2008; 6-doi:10.1016/j.jss.2008.11.005

 

1.2 Derleme,

B1.3 Vaka takdimi, teknik not, kitap eleştirisi

 

Doçentlik Öncesi

B1.3-1Apaydin FD, Colak T, Ozer C, Duce MN, Egilmez H, Yildiz A,‘‘Pancreatic injury: an unusual complication of laparoscopic cholecystectomy’’ Surgical Endoscopy DOI: 10.1007/s00464-001-4208-8 © 2001 Springer-Verlag New York, Inc.( Online publication: 5 October 2001)

Apaydin FD, Colak T, Ozer C, Duce MN, Egilmez H, Yildiz A ‘‘Pancreatic injury:  an unusual complication of laparoscopic cholecystectomy’’ Surg. Endosc.15:1488, (2001)

 

Doçentlik Sonrası

 

Colak T.Commentary on:Hirayama A, Kodama K, Yui Y, Nonogi H,Sumiyoshi T, Origasa H, Hosoda S, Kawai C for the JMIC-M Investigators.Effect of Trapidil on cardiovascular events in patients with coronary artery disease (results from the japan multicenter ınvestigation for cardiovascular diseases-Mochida [JMIC-M]). Am J Cardiol 2003;92:789–793. In Evidence-based Cardiovascular Medicine 2004; 8, 73–74.

Akça T,Çolak T,Çağlıkülekçi M, Öcal K, Aydın S. Intestinal Perforation in Wegener's Granulamotosis: a case report. Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery 2005;348-51.

Colak T,Akca T, Dirlik M, Caglikulekci M, Seyrek E, Cinel L, Bozdogan R, Aydin S.  Signet ring cell carcinoma of the breast as a source of pelvic floor metastatic mass. A case report. Acta Chir Belg 2005; 105:224-6.

Caglıkulekci M, Dirlik M, Aydin O, Ozer C, Colak T, Dag A, Canbaz H, Aydın S. Carcinoid tumor of the common bile duct: report of a case and review of the literature. Acta Chir Belg 2006; 106: 112-115.

B1.3-6Canbaz H, Colak T, Dusmez Apa D, Sezgin O, Aydın S. An unusual cause of acute abdomen: mesenteric heterotopic pancreatitis causing confusion in clinical diagnosis. Turkish J Gastroenterol. 2009; 20:142-45.

  Tombak- Cereb M, Apaydin FD, Colak T, Nass-Duce M, Balci Y, Kara E. An unusual cause of intestinal obstruction: Abdominal Cocoon. AJR (Baskıda)

 

B1.4 Editöre mektup vb

 

Doçentlik Sonrası

 Colak T,Yazici G, Ogetman Z, Aydin O, Aydin S.Primary adenocarcinoma of vermiform appendix. Int J Colorectal Dis 2004; 19:397-98.

 

 

B2.  En az bir uluslararası alan indeksi kapsamında olan dergilerde yayınlanan makaleler

2.1 Araştırma makalesi

 

2.2 Derleme

 

Colak T. Enterocutan fistüller. Türkiye Klinikleri Genel Cerrahi Dergisi 2005; 1: 46-53.

 

2.3 Vaka takdimi, teknik not, kitap eleştirisi

2.4 Editöre mektup vb.

 

B3. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

B3.1 Araştırma makalesi

Doçentlik Öncesi

İpek T, Eyüboğlu E, Çarkman S, Çolak T, Paksoy M, ‘‘70 yaş ve üzeri hastalarda genel cerrahi sorunları; Geriatrik cerrahi üniteleri gereklimi?,’’ Ulusal Cerrahi Dergisi 11:264-270, (1996).

 

İpek T, Paksoy M, Eyüboğlu E, Çolak T, ‘‘Meme cerrahisinde aksiller diseksiyonun değeri: 1192 olgunun incelemesi,’’ Meme Hastalıkları Dergisi3:71-77, (1996).

İpek T, Paksoy M, Çolak T, Eyüboğlu E, ‘‘Yaşlılarda laparoskopik kolesistektomi,’’ Çağdaş Cerrahi Dergisi11:208-211, (1997).

Paksoy M, İpek T, Çolak T, Eyüboğlu E, Cebeci H, ‘‘Laparoskopik kolesistektomi sonrasında ektopik materyalin periton boşluğunda kalmasının zararlı etkileri var mı?,’’ Klinik ve Deneysel Cerrahi dergisi7:17-21, (1999).

Paksoy M, İpek T, Çolak T, Eyüboğlu E, Cebeci H, ‘‘Does ectopic material left in the peritoneal cavity after laporoscopic cholecystectomy have deleterious effects?,’’ Clin. Exp. Surg. 7:17-21, (1999).

Akın ML, Çolak T, Erenoğlu C, Çelenk T, Batkın A, ‘‘Hemoroidal hasatalığın tedavisinde oral flavonoid, bant ligasyonu, ve skleroterapinin etkinlikleri,’’ Çağdaş Cerrahi Dergisi  14:96-101, (2000).

Dirlik M, Çağlıkülekçi M, Öcal K, Çolak T, Ögatman Z,  Aydın S, ‘‘Sakrokoksigeal pilonidal sinüs tedavisinde etkin bir yöntem: Rhomboid eksizyon- limberg flap,’’ Ankara Cerrahi Dergisi1:76-80, (2001).

Yazar A, Çolak T, Hafta A, Dirlik M, Yaylak F, ‘‘Semptomatik safra taşı hastalığı nedeni ile kolesistektomi uygulanana hastalarda alkol kullanımı, sigara, kahve tüketimi ve fiziksel aktivitenin incelenmesi,’’ Çağdaş Cerrahi Dergisi15:208-211 (2001).

Yazar A, Özer C, Pata C, Tiftik N, Çolak T, Gen R, Konca K, ‘‘Hipertiroidili hastalarda safra kesesi motilitesi’’ Endoskopi12:95-98, (2001).

Çolak T, Dirlik M, Dağ A, Çağlıkülekçi M, Aydın S, ‘‘Benign meme hastalığı olan postmenopozal kadınlarda hormon replasman tedavisinin meme kanseri riskine etkisi,’’ Meme Hastalıkları Dergisi8: 11-15, (2001).

Yazar A, Pata C, Çolak T, Gen R, Polat G, Kanık A, ‘‘Toksik multinodüler guatra bağlı hipertiroidisi olan hastalarda böbrek fonksiyon testleri,’’ Klinik Gelişim Dergisi 14:6-10, (2001).

Çolak T,Yazar A, Dirlik M, Pata C, Kanık A, Dağ A, ‘‘Endemik benign nodüler guatr hastalarında tiroksin supresyon tedavisinin etkinliği: Tiroksin rutin olarak kullanılmalı mı?’’ Ulusal Cerrahi Dergisi18:54-58, (2002).

Çolak T, Akça T, Apaydın FD, Özer C, Dirlik M, Kanık A, Çağlıkülekçi M, Aydın S, ‘‘Genel cerrahide elektif operasyon geçiren hastalarda düşük moleküler ağırlıklı heparinlerin etkinliği.’ Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi3:137-142, (2002).

Çolak T,Akça T, Dirlik M, Kanık A, Çağlıkülekçi M, Aydın S, ‘‘İnguinal Herni onarımında plug-mesh yöntemi ile mesh yönteminin karşılaştırılması: prospektif, randomize, klinik çalışma,’’ Ankara Cerrahi Dergisi14:85-90, (2002).

Çolak T, Kanık A, Çamdeviren H, Aydın S, ‘‘Laparoskopik ile açık herni onarımınını karşılaştırılması – prospektif randomize çalışmaların meta analizi,’’ Çağdaş Cerrahi Dergisi16:103-108, (2002).

Yazar A, Çolak T, Pata C, Akça T, Altıntaş E, Dağ A, ‘‘Safra taşı oluşumunda demir eksikliği bir risk faktörümüdür?’’ End. Lap. Ve Minimal İnvaziv Cerrahi9:81-84, (2002).

Çolak T,Akça T, Kanık A, Yaylak F, Dirlik M, Çağlıkülekçi M, Aydın S, ‘‘Laparoskopik veya açık inguinal herni operasyonu geçiren hastalarda yaşam kalitesinin  kısa form –36 kullanılarak karşılaştırılması’’ Klinik Bilimler ve Doktor 8:717-721, (2002).

Çağlıkülekçi M, Akça T, Dirlik M, Ögetman Z, Öcal K, Çolak T, Aydın S, ‘‘Kolon ve rektum kanser olgularımızın analizi ve tedavi yaklaşımlarımız,’’ Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi4:373-381, (2002).

Dirlik M, Çağlıkülekçi M, Kanık A, Öcal K, Çolak T, Akça T, Türkmenoğlu Ö, Aydın S, ‘‘ Yaşlı olgularda mide kanseri tedavisinde D2 küratif gastrik rezeksionun morbidite, mortalite ve sağkalım üzerine etkisi,’’ Ankara Cerrahi Dergisi 18:48-55, (2003)

Çolak T,Akça T, Kanık A, Dağ A, Dirlik M, Çağlıkülekçi M, Aydın S, ‘‘Yaşlı hastalarda laparoskopik kolesistektominin güvenilirliği ve etkinliği,’’ Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1:14-18, (2003)

 

Doçentlik Sonrası

 

Çolak T,İpek T, Kanık A, Aydın S. Kronik anal fissür tedavisinde botulinum toksini ile lidokain pomadı karşılaştıran randomize bir çalışma. Kolon ve RektumHast Derg, 2003; 13:19-23.

Akça T,Çağlıkülekçi M, Çolak T, Yaylak F, Dirlik M, Öcal K, Aydın S. Open Abdomen Uygulaması İlk Deneyimlerimiz. Çağdaş Cerrahi Dergisi 2003;17:138-150.

Akça T, Çolak T, Kanık A, Dağ A, Canbaz H, Aydın S. Travmatik olmayan cerrahi akut karın olgularanda gecikmiş ve yanlış tanı : 191 hastanın değerlendirmesi. Klinik Bilimler ve Doktor 2004; 10:638-641.

Akça T, Çolak T, Üstünsoy B, Aydın S. Benign Meme Hastalığı: 3200 hastanın demografik analizi. Ankara Cerrahi Dergisi 2004; 6:132-138.

Akça T, Çolak T, Dağ A, Dirlik M, Aydin S.Akut Kolesistitli Hastaların Tedavi Yaklaşımında Klinik Deneyimimiz. Çağdaş Cerrahi Dergisi 2004; 18:174-179.

Akça T, Çolak T, Bilgin Ö, Çağlikülekçi M, Aydın S. Ücüncü ve dördüncü hemoroidlerin tedavisinde stapler kullanımı? Klinik Bilimler Ve Doktor 2005; 11:32-36

Akça T, Çolak T, Üstünsoy B, Aydın Ö, Dirlik M, Aydın S. Süpheli sitoloji saptanan tiroid nodüllerine cerrahi yaklaşım.  Endokrinolojide Dialog dergisi 2005; 2:184-188.

Dirlik M, Çağlıkülekçi M, Canbaz H, Üstünsoy B, Öcal K,Çolak T, Akça T, Aydın S. Safra yolu yaralanması olan olgularımızın analizi. Ulusal Cerrahi Dergisi 2005; 21:21-26.

Çağlıkülekçi M, Canbaz H, Dirlik M, Türkmenoğlu Ö, Öcal K, Çolak T, Akça T, Aydın S. Periampuller bölge yerleşimli kanser olgularımızın analizi ve tedavi yaklaşımlarımız. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2004; 4: 339-352.

Akça T, Çolak T, Özer C, Yıldız A, Polat A. Ele gelmeyen meme lezyonlarının sterotaksik işaretleme eşliğinde eksizyonel biyopsisi. Çağdaş Cerrahi Dergisi 2005;19: 15-19.

Akca T, Türkmenoğlu Ö, Çolak T, Bilgin Ö, Aydın S. Akut barsak tıkanıklığına neden olan kolorektal tümörlerde cerrahi seçenekler. Ulusal Cerrahi Dergisi 2006; 22: 21-25.

Türkmenoğlu Ö, Dağ A, Çolak T, Öcal K, Canbaz H, Aydın S. Akut intestinal obstrüksiyonun nadir bir nedeni: Bezoar. Kolon Rektum Hast Derg 2008; 18:84-89.

Çolak T,Türkmenoğlu Ö, Dağ A, Gündoğdu R, Aydın S. Kolorektal cerrahi biriminin kurulması kolorektal cerrahi operasyonlarını geliştirir mi? Ulusal Cerrahi Dergisi 2009; 25:49-52.

B3.2 Derleme

 

Doçentli Öncesi

Dirlik M, Çağlıkülekçi M, Öcal K, Çolak T, Türkmenoğlu Ö, Aydın S, ‘‘Retroperitoneal yumuşak doku sarkomaları,’’ Ankara Cerrahi Dergisi  8:401-406, (2000).

 

Doçentlik Sonrası

Çağlıkülekçi M, Dirlik M, Çolak T, Öcal K, Akça T,Canbaz H, Aydın S. Tıkanma Sarılığı ve Bakteriyel Translokasyon. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2003; 3:231-235.

Colak T. Parastomal herniler ve laparoskopik tamirlerinin sistemik değerlendirmesi. Kolon ve Rektum Hastalıkları Derg 2007;3:124-132

 

B3.3 Vaka takdimi, teknik not, kitap eleştirisi, makale çevirisi

 

Doçentlik Öncesi

İpek T, Andican A, Çolak T, Çetinel B, Uygun N,  ‘‘Akut batın oluşturan intraabdominal testis seminomu,’’ Türk Üroloji Dergisi8:82-84, (1996).

Çolak T, Dirlik M, Öcal K, Cinel L, Çağlıkülekçi M, Aydın S ‘‘İnflamatuar meme kanserinde çağdaş tedavi (literatür derlemesi bir olgu nedeniyle),’’ Meme Hastalıkları Dergisi7:46-52, (2000).

Demirkan F, Çolak T, Ünal Ş, Arslan E, Aydın S, ‘‘Geniş karın ön duvarı defektlerinde anterolateral uyluk serbest flebi ile rekonstrüksiyon: bir olgu sunumu,’’ Türk Plast Rekonstr Est Cer Derg10:203-207, (2002).

Öcal K, Çağlıkülekçi M, Canbaz H, Dirlik M, Yaylak F, Çolak T, Aydın S, ‘‘Apendektomi sonrası nadir görülen bir problem: Apendiks adenokarsinomu,’’ Klinik Bilimler ve Doktor8:466-469, (2002).

Aydın Ö, Polat Y, Eğilmez R, Çolak T, ‘‘Mulutiseptat safra kesesi,’’ Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi.3:125-27, (2002).

 

Doçentlik Sonrası

Gürses İ, Çolak T, Yücel E, Yalçın A. Mezenterik Castleman hastalığı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi.7:92-94, (2006).

 

3.4 Editöre mektup vb.

 

C.Bildiriler                                                                                                                               

 

C1. Uluslararası Bildiriler

C1.1 Sözlü ve tam metin yayımlananlar

 

C1.2 Sözlü ve özeti  yayımlananlar

Doçentlik Öncesi

Paksoy M, İpek T, Colak T, Eyüboğlu E ‘‘Has an ectopic material deleterious effects in the peritoneal cavity after laporoscopic cholesystectomy?’’ European Congress of the International Hepato-pancreato-biliary Association June 8-12, 1997, Hamburg, HPB (supll 1) 3059,Germany, 1997.

Özer Z, Aydın Ö, Altunkan AA, Çolak T, Çamdeviren H, Oral U ‘‘Heart and lung reperfusion injury after liver ischemia-reperfusion and Gelofusine’’ 10th ESA Anniversary Meeting and 24th EAA Annual Meeting Euroanesthesia April 6-9, 2002, Nice, Eur J Anaest (supll 24) 19: 166, France, 2002.

Akca T, Caglıkülekçi M, Yaylak F, Colak T, Dirlik M, Ocal K, Aydın S, ‘‘Intraabbdominal sepsis: Open abdomen treatment with zipper mesh and bogota bag,’’5th European Congress of Trauma and Emergency SurgeryOctober 1-5, 2002, Turkish J  Travma (supll) 311, İstanbul, Turkey, 2002.

 

Doçentlik Sonrası

Akca T, Çaglikulekci M, Akca T, Canbaz H, Tataroglu C, Tamer L, Colak T, Kanik A, Bilgin O,  Aydin S. ‘The effect of N- acetylcysteine on pulmonary lipid peroxidation and tissue damage.’ 6th Congress of The European Hepato-Pancreato-Biliary Association (EHPBA), May 25-28, 2005, Heidelberg, Germany.

  Akbas E, Colak T, Mutluhan-Senli H, Turkoz G, Turkmenoglu O, Eras-Erdogan N. The investigation of relationship between the polymorphism in exon 5 of glutayhione S-transferase P1 (GSTP1) gene and breast cancer. First International Congress on Nutrition and Cancer. May 19-23, 2008, Antalya, Turkey.

 

         1.3 Poster ve tam metin yayımlananlar

         C1.4 Poster ve özeti  yayımlananlar

Doçentlik Öncesi

Colak T, Nayci A, Polat A, Polat G, Comelekoglu U, Kanik A, Aydin S, ‘‘The effect of trapidil on impaired colonic anastomotic healing’’ 12th World Congress of International Association of surgeons and Gastroenterologist October/Novanber 2002, Hepato-gastroentrology (Supll II) CI, İstanbul, Turkey, 2002.

DS

Akca T, Cagklikulekci M, Canbaz H, Tataroglu C, Tamer L, Colak T, Kanık A, Bilgin O, Aydin S. the effect of N-acetylcysteine on pulmonary lipid peroxidation and tissue damage. 6th Congress of the European Hepato-Pancreato-Biliary Association (EHPBA) May 25-28, 2005. Heidelberg, Germany

Akbas E, Colak T, Senli H, Turkoz G, Turkmenoglu O, Erdogan N. The investigation of relationship between the polymorphism in exson 5 of glutathione S-transferase P1 (GSTP1) gene and breast cancer. First International Congress on Nutrition and Cancer. May 19-23, 2008. Antalya-Turkey.

C2. Ulusal Bildiriler

         2.1 Sözlü ve tam metin yayımlananlar

 

         2.2 Sözlü ve özeti  yayımlananlar

İpek T, Kapan M, Şirin F, Köksal H, Çolak T, ‘‘Portal hipertansyonlu olgularımızda elektif cerrahi uygulamalarımız,’’ 2. uluslar arası katılımlı Hepato-Pancreato-Bilier Cerrahi kongresi 21-22 eylül 1995, Klinik ve deneysel Cerrahi Derg Kongre eki; 16, İstanbul, 1995.

Paksoy M, Özçelik F, Apaydın B, Çolak T, Polat E, ‘‘Pnömoperitonun Escherichia coli peritonit modelinde bakteriyel klirens ve RES fonksiyonlarına etkisi,’’  Ulusal Cerrahi Kongresi 6-10 Mayıs 1998, Program ve Bildiri Özetleri Kitabı 69, İzmir,1998

Çolak T, İpek T, Türkmenoğlu T, Aydın S,  ‘‘Kronik anal fissür tedavisinde botilinum toksinin etkinliği (prospektif plasebo kontrollü çalışma)’’  18. Bölgesel Cerrahi kongresi,Özet Kitabı, Mersin, 2001.

Altunkan AA, Aydın Ö, Özer Z, Çolak T, Bilgin E, Çamdeviren H, Epözdemir S, Oral U, ‘‘Deneysel karaciğer iskemi reperfüzyon modelinde Gelfusin’in antiapopitotik özelliği (bcl-2, bax, caspase 3),’’TARK,Kongre Özet Kitabı; 436, Antalya, 2001.

Özer Z, Aydın Ö, Altunkan AA, Çolak T, Çamdeviren H, Oral U, ‘‘Karaciğerde oluşturulan iskemi reperfüzyon modelinin akciğer ve kalpte bcl-2, bax ve caspase 3 üzerine etkileri ve gelofusin,’’ TARK,  Kongre Özet Kitabı; 436, Antalya, 2001.

Yazar A, Özer C, Pata C, Tiftik E, Çolak T, Gen R, Boz M, İrde H, Bilgeç G, ‘‘Hipertiroidili hastalarda safra kesesi motilitesi,’’  18.ulusal Gastroenteroloji Haftası,The Turkish J Gastroenterology  12 (supll 1); 135, Antalya, 2001.

Pata C, Çağlıkülekçi M, Cinel L, Dirlik M, Çolak T, Aydın S, ‘‘The effect of Antitronbin III renal inducible nitric oxide syntetase (iNOS) levels in experimental obstructive jaundice,’’ 18.ulusal Gastroenteroloji Haftası, The Turkish J Gastroenterology  12 (supll 1); 33, Antalya,2001.

Çolak T, Dirlik M, Akça T, Öcal K, Yaylak F, Çağlıkülekçi M, Aydın S, ‘‘Total extraperitoneal prosedür (TEP) ile açık mesh onarımını karşılaştıran randomize klinik çalışma,’’ 5. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi,End. Lap. Minimal İnvaziv Cer. Derg 9:40, İstanbul, 2002.

 Çağlıkülekçi M, Pata C, Cinel I, Dirlik M, Çolak T, Öcal K, Akça T, Aydın S, ‘‘Deneysel tıkanma sarılığında kan nitrik oksit (NO) ve renal indüklenebilir nitrik oksit sentetaz (İNOS) düzeyleri ve Antitronbin III (AT III)uygulamasının etkinliği,’’Ulusal Cerrahi KongresiUlusal cerrahi kongresi Özet Kitabı; 246, Antalya, 2002.

Öcal K, Dirlik M, Çolak T, Akça T, Canbaz H, Türkmenoğlu Ö, ‘‘Tiroid hastalıkları cerrahisinde mikropapiller karsinom sıklığı,’’ Ulusal Cerrahi KongresiUlusal cerrahi kongresi Özet Kitabı; 195, Antalya, 2002.

Çolak T, Akça T, Özer C, Apaydın D, Dirlik M, Öcal K, Çağlıkülekçi M, Aydın S, ‘‘Genel cerrahi hastalarında düşük moleküler ağırlıklı heparinlerin etkinliği,’’ Ulusal Cerrahi Kongresi,Ulusal cerrahi kongresi Özet Kitabı, 154, Antalya, 2002

Çolak T, Dağ A, Yazar A, Dirlik M, Pata C, Öcal K, Akça T, ‘‘Endemik benign nodüler guatır hastalarında tiroksin supresyon tedavisinin etkinliği: tiroksin rutin olarak kullanılmalımı?’’ Ulusal Cerrahi Kongresi,Ulusal cerrahi kongresi Özet Kitabı, 117, Antalya, 2002.

 

Doçentlik Sonrası

Colak T, Ozturk C,  Polat A, Bagdatoglu O, Turkmenoglu O, Dağ A, Aydın S. Trapidil’in  deneysel intestinal iskemi/reperfüzyon modelinde intestinal mukozal  bariyer fonksiyonu ve bakteriyel translokasyon üzerine etkileri. 2. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi, Eylül 20-21, 2003- Ankara

Akça T, Çağlıkülekçi M, Çolak T, Yaylak F, Dirlik M, Canbaz H, Öcal K, Aydın S. Kırk Olguluk ‘Open Abdomen’ Deneyimimiz. Ulusal Cerrahi Kongresi, 218, Antalya, 2004.

Çolak T,Akça T, Dağ A, Üstünsoy B, Aydın S. Benign Multinodüler Guatr Hastalarında Total ile Subtotal Tiroidektominin Karşılaştırılması”, Ulusal Cerrahi Kongresi, 153, Antalya. 2004.

Akça T, Çolak T, Üstünsoy B, Dirlik M, Çağlıkülekçi M, Canbaz H, Öcal K, Aydın S. Benign Meme Hastalığı: 1676 Hastanın Demografik Analizi. Ulusal Cerrahi Kongresi, 62, Antalya, 2004.

Canbaz H, Türkmenoğlu Ö, Çağlıkülekçi M, Öcal K, Akça T, Dirlik M, Çolak T, Aydın S. Tanıda kullanılan yardımcı tetkiklerle gereksiz apeddektomiler önlenemez mi? V. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, CD baskısı, Mersin, 2004.

Çolak T, Türkmenoğlu Ö, Dağ A, Bağdatoğlu Ö, Çömelekoğlu Ü,  Polat A, Akça T, Aydın S. Deneysel rat modelinde preconditioningin iskemik kolon anastomozu iyileşmesine etkisi. Çukurova Kolo-Proktoloji ve Stoma-Terapi Sempozyumu Nisan, 14-16,2005, Adana

Çolak T,Türkmenoğlu Ö, Akça T, Canbaz H, Üstünsoy B, Kanık A, Aydın S. Benign Nedenlerle total tiroidektomi veya lobektomi yapılan hastalarda dren kullanımı: prospektif randomize çalışma. Ulusal Cerrahi Kongresi 28-31 mayıs 2008, Antalya, Türkiye.

Çolak T, türkmenoğlu Ö, Dağ A, Akça T, Aydın S. Pilonidal sinus için uygulanan Limberg flap prosedürlerinde dren gerekliliği. Ulusal Cerrahi Kongresi 28-31 mayıs 2008, Antalya, Türkiye.

Dağ A,Çolak T, Türkmenoğlu Ö, Gündoğdu R, Aydın S. Elektif Kolorektal cerrahi operasyonlarından sonra erken oral beslenme ile standart diyet uygulamasının karşılaştırılması: randomize prospektif çalışma.XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi kongresi 19-24 Mayıs 2009, Antalya, Türkiye 

 

 

 

         2.3 Poster ve tam metin yayımlananlar

        C 2.4 Poster ve özeti  yayımlananlar

Doçentlik öncesi

Yüceyar S, Ertürk S,  Kafadar Y, Şahin DA, Çolak T,  ‘‘Kolitis ülseoza ve kolon kanseri,’’ XII. Gastroenteroloji kongresi ve Türk Japon Gastroenteroloji Günleri 1995.Kongre Özet Kitabı, 158, İzmir, 1995.

Ertürk S, Yüceyar S, Kafadar Y, Çolak T, Şahin DA, ‘‘Pankreas psödokisti olgusunun retrospektif olarak değerlendirilmesi,’’ XII. Gastroenteroloji kongresi ve Türk Japon Gastroenteroloji Günleri 1995.Kongre Özet Kitabı, 158, İzmir, 1995.

Yazar A, Pata C, Çolak T, Gen R, Polat G, Kanık A, Konca K, ‘‘Toksik multinodüler guatra bağlı hipertiroidisi olan hastalarda kreatinin klirensi, mikroalbuminüri, serum üre, kreatinin, ürik asid ve elektrolit düzeyleri,’’ 3. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı; 192, Antalya, 2001.

Yazar A, Özer C, Pata C, Tiftik E, Çolak T, Gen R, Boz M, İrde H, Bilgeç G, ‘‘Hipertiroidili hastalarda safra kesesi motilitesi,’’  18.ulusal Gastroenteroloji Haftası,The Turkish J Gastroenterology  12 (supll 1); 135, Antalya, 2001.

Çolak T, Dağ A, Dirlik M, Öcal K, Akça T, Çağlıkülekçi M, Aydın S ‘‘Benigin meme hastalığı olan postmenopozal kadınlarda hormon replasman tedavisinin meme kanseri riskine etkisi,’’ Ulusal Cerrahi Kongresi,Ulusal cerrahi kongresi Özet Kitabı, 357,Antalya, 2002.

 

Doçentlik Sonrası

Türkmenoğlu Ö, Akça T, Çolak T, Üstünsoy B, Dirlik M, Öcal K, Çağlıkülekçi M, Aydın S. Benigin meme hastalığı: 1200 hastanın demografik analizi. VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 165, Antalya, 2003.

Dağ A, Çolak T,Akça T, Dirlik M, Çağlıkülekçi M, Aydın S. Pelvis Tabanı Metastazı ile Tanınan Yüzük Hücreli Meme Karsinomu: Olgu Sunumu. VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 159, Antalya, 2003.

*Akça T, Çolak T, Çağlıkülekçi M, Yaylak F, Aydın S. Wegener Granülomatozisi’nde İntestinal Perforasyon. IV. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 60, Kayseri, 2003.

Akça T, Çolak T, Dağ A, Dirlik M, Canbaz H, Çağlıkülekçi M, Öcal K, Aydın S. Nontravmatik Akut Karın Olgularında Gecikmiş ve Yanlış Tanı: 69 Hastanın Değerlendirilmesi. Ulusal Cerrahi Kongresi, 369, Antalya, 2004

Çolak T,Ersöz G, Akça T, Dağ A, Aydın S. Laparoskopik Kolesistektomide Disposable Laparoskopik Aletlerin Tekrar Kullanımının Güvenilirliği ve Etkinliği. Ulusal Cerrahi Kongresi, 261, Antalya, 2004

Akça T, Çolak T, Dağ A, Dirlik M, Aydın M. Akut kolesistitli hastaların tedavi yaklaşımlarında klinik deneyimlerimiz. V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 16-20 kasım 2005, Side, Türkiye

Çolak T, Dağ A, Türkmenoğlu Ö, Polat A, Çömelekoğlu Ü, Bağdatoğlu Ö, Akça T, Aydın S. Kolon Anastomozu iyileşmesi üzerine octreotid’in etkisi- Deneysel çalışma. Çukurova kolo-Proktoloji ve Stoma-Terapi Sempozyumu, Nisan 14-16, 2005, Adana

Akca T, Çolak T, Özer C, Yıldız A, Polat A, Yücel E, Aydın S. Ele gelmeyen meme lezyonlarının sterotaksik işaretleme eşliğinde eksizyonel biyopsisi. VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 21-24 Eylül 2005, İstanbul, Türkiye

Dirlik M, Çağlıkülekçi M, Canbaz H, Üstünsoy B, Öcal K, Çolak T, Akça T, Aydın S. Safra yaralaması olgularımızın analizi. Ulusal Cerrahi Kongresi 24-28 Mayıs 2006, Antalya, Türkiye.

Canbaz H, Dirlik M, Öcal K, Akça T, Çolak T, Bilgin Ö, Kanık A, Aydın S. Rekkürren laryngeal sinir trasesinin ortaya konmasının total tiroidektomi/lobektomi sonrası gelişen komplikasyonlara etkisi. Ulusal Cerrahi Kongresi 24-28 Mayıs 2006, Antalya, Türkiye.

Canbaz H, türkmenoğlu Ö, Çağlıkülekçi M, Dirlik M, Öcal K, Çolak T, Taşdelen B, Aydın S. Tanısal testlerin tek veya birlikte kullanımlarının akut apendisit teşhisindeki etkinliği. Ulusal Cerrahi Kongresi 28-31 mayıs 2008, Antalya, Türkiye.

Çolak T, Türkmenoğlu Ö, Dağ A, Gündoğdu R, Aydın S. Kolorektal cerrahi biriminin kurulması kolorektal cerrahi operasyonlarını geliştirir mi? XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi kongresi 19-24 Mayıs 2009, Antalya, Türkiye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Uzmanlık Alanları

Doktor Hakkında Yapılan Yorumlar (3)

Doktor hakkındaki değerlendirmeler yalnızca hastalar/danışanlar tarafından yapılabilmektedir.
Çok Memnunum

bugün aylardan sonra babam kadir SARI yı ayakta desteksiz yürürken gördüm.tahsin hocama ve ekibine teşekkürler.Allah sizler gibi hocaları başımızdan eksik etmesin.Sonsuz saygı ve selamlar.

16.03.2015
Çok Memnunum

Tahsin ÇOLAK hocam iyiki varsınız ALLAH sizden Razı olsun Babam Kadir SARI yı hayata döndürdünüz.Mersin sizinle ne kadar gurur duysa azdır.ALLAH sizi başımızdan eksik etmesin.Sağlıklı uzun ömürler sizinle olsun..

24.02.2015
Çok Memnunum

Her doktor böyle ilgili olmaz iyiki varsınız

16.12.2014
1 /1 | Toplam 3 görüş bulundu.

Bu doktor hakkındaki görüşlerinizi yazın ve uzmana puan verin.


Doktor Tarafından Son Cevaplanan Sorular

17 yaşındaki oğlumun sol kasığında şişlik ve dokunduğunda ağrı var ne olabilir Devamı >>

Hocam merhaba 3 aydır karın ağrısı çekmekteyim mart ayında kadın doğuma gittim sıkıntı yok üst abdomen ultrasyon filmi de temiz çıktı nisan da gastroenteroloğa gittim gastrit çıktı sadece hala aynı ağrılar mevcut mide bulantısı ayrıca ağrı belime bile vurmaktadır .şırnak ilinde şartlar mevcut olmadı... Devamı >>

Hocam yeni meme ultrason çektirdim.değerlendirebilirmisiniz. teşekkür ederim. (bulgular: biteral meme cilt, cilt altı dokuları tabidir. her iki meme retroareolar duktus yapıları doğaldır.biteral meme parankimi fibroglandüler doku paternine sahiptir - sağ meme saat 9 hizasinda mamillona 4 cm mesafede... Devamı >>

Hocam selamlar eşim yaklaşık 3 gün önce apandist teşhisiyle kapalı ameliyat oldu. 2 gün hastanede kaldı ve taburcu oldu. fakat hala ağrıları devam ediyor şuanda kabızlık sorunu ameliyat bölgesinin ağrısı sorununu yaşıyoruz. ne yapmamız gerekiyor hocam teşekkür ederim saygılarımla.. Devamı >>

Merhaba hocam sorunum yeni oluşan bacak arasında bir şişlik aniden çıktı 1 hafta oldu geçmedi bastırınca acı veriyor . köyde görevli olduğum için yakın bir tarihte merkeze inemeyeceğim ama geç kalmakta istemedim ön bilgi verirseniz sevinirim ..... Devamı >>

1/7 | Toplam 32 kayıt bulundu.


.