"serebeller hemisferler" ile ilgili etiket sonuçları

Soru&Cevap (202)

Hocam merhabalar annemin mr beyin raporunda yazılı: Serebral ve serebeller atrofiye sekonder bazal sisternler, ventriküler oluşumlar ve hemisferik kortikal sulkusların derinliği ve genişliğinde artış...

20.06.2013 21:19

benim serebeller tonsil opistion hattını yaklaşık 8mm geçmekte olup tonsiller herniasyonla uyumlu servikal kordda c5,c6,c7 seviyelerinde syringohyromyeli mevcut arnold chari tip 1 düşünülmüş.torakal mrda...

05.09.2011 10:13

KRANİAL MRG TETKİKİ Supra-periventriküler derin beyaz cevherde küçük damar iskemisi ile uyumlu gliotik odaklar izlenmiştir. Sağ serebeller hemisferde venöz anjiom ile uyumlu olduğu düşünülen lineer sinyal...

Baş Dönmesi 20.04.2014 21:52
x