"semiovale nedir" ile ilgili etiket sonuçları

Soru&Cevap (74668)

Merhaba Hocam, zaman zaman az şiddette el titremesi yaşıyorum, bu örneğin heyecanlandığımda ve iğneye iplik geçirme gibi dikkat gereken işlerde artan şiddette olmakta. Yapılan kranium mr inceleme sonucum...

Titremeler 05.08.2014 14:13

çekilen mr raporunda; Bilateral sentrum semiovale düzeyinde T2A görüntülerde ve FLAİR sekansta hiperintens izlnenen bir kaç adet milimetrij boyutlu nonspesifik odak izlenmektedir. Ethmoid hücrelerde ve...

Baş Ağrısı 13.01.2014 00:08

Hocam ii günler. Babamın mr tanısı şöyle : Her iki serebral hemisferde periventriküler alanda ve sentrum semiovale düzeyinde kronik laküner infarktlar ve iskemik sinyal değişiklikleri.Sol verteks ön bölümünde...

Beyin Tümörleri 15.04.2014 02:37

Makaleler (1482)

Psikoterapi nedir, ne değildir?

Psikoterapi Nedir? Psikoterapi, Yunanca “ruh, can, nefes” anlamındaki “psyche” ve “iyileştirme, tedavi” anlamındaki “therapeia” kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. “İyileşme”si gerekenin “ruh” gibi...

Devamı >>

Ortodonti nedir? Neler yapılır?

ORTODONTİ:Yüz, çeneler ve dişler arasındaki bozulan ilişkiyi inceleyen ve oluşan anomalilerin tedavisi ilgilenen bir diş hekimliği dalıdır. Çapraşık dişlerin estetik mahzurlarının yanında ağız hijyenini...

Devamı >>

Ödem nedir? Neden oluşur?:

Ödem, dokular arası sıvı hacminde belirgin artış nedeniyle oluşan gözlenebilir şişliktir. Vücut sıvısının 1/3’ü hücre dışı alanda bulunur. Hücre dışı alan damar ve dokular arası boşluk olarak 2 bölümden...

Devamı >>