Advertorial

"sağ akciğer üst lob anterior segment" ile ilgili etiket sonuçları

Soru&Cevap (933)

sol akciğer lob anterior segment ve alt lop süperior segmentte subplevral alanda 5mm. çaplı nodül,sol akciğer lingulada,sağ akciğer alt lob laterobazal segment ve sol akciğer alt lob posterobazal segmentte...

15.05.2009 17:28

sol akciğer alt lob apikal segment posteriorda 13.2x8.8 mm boyutlarında, hava kisti pretrakeal kısa aksı 6 mm lenf nodu ile uyumlu dansite artışı . bilateral hiler lenf nodları ile uyumlu dansite artışları. sağ...

15.07.2011 13:07

hocam;görüntüleme merkezi sonucu:sağ akciğer üst lob posterior segmentte vasküler yapı komşuluğunda milimetrik boyutlu kalsifik pulmoner nodül dikkati çekmektedir. sağ akciğer üst lob apikal segmentte...

02.12.2010 23:36
x