"miyokard perfüzyon sintigrafisi" ile ilgili etiket sonuçları

Soru&Cevap (59)

Hastaya ; 0.142 ug/kg/dk Adenozin infüzyonu başlandıktan 3 dakika sonra 8 mCi Tc 99m-MIBI IV verilmesi ve 3 dakika daha infüzyona devam edilmesinin ardından 30 dk sonra alınan Stres GATED SPECT ve 3 saat...

17.07.2013 15:52

Miyokard perfüzyon SPECT,GATED( Tc-99m kompleksleri) MYOKARD PERFÜZYON SİNTİGRAFİSİ Farmakolojik stres(*) sonrasında 20 mCi Tc99m MIBI ile alınan stres myokard perfüzyon gated SPECT görüntüleri ve farklı...

Anjio 22.07.2014 17:24

Miyokard perfüzyon SPECT,GATED( Tc-99m kompleksleri) MYOKARD PERFÜZYON SİNTİGRAFİSİ Farmakolojik stres(*) sonrasında 20 mCi Tc99m MIBI ile alınan stres myokard perfüzyon gated SPECT görüntüleri ve farklı...

Anjio 22.07.2014 17:25