Advertorial

"malignite düzeyde hipermetabolik lezyon" ile ilgili etiket sonuçları

Soru&Cevap (121)

Baş ve boyun toraks; FDG anfiniteli malignite bulgusu saptanmamıştır. Batın ve pelvis; karaciğerde (en büyüğü sağ lob posterior kesiminde segment 7) segment 8 ve segment 4A'da BT'de anlamlı karşılığı...

28.06.2011 18:41

babamın(67)biyopside adenokarsinom yazıyor. PET-CT raporunda iseSONUÇ:sol akciğer üst lob anteriör segmentte, santrali nekrotik malignite düzeyinde hipermetabolik yumuşak dokukitlesi-tanımlanan kitle...

22.12.2010 21:08

Bulgular: Eş zamanlı BT de uterus ile uyumlu alanda izlenen hafif düzeyde artmış hipermetabolik 18 FDG tutulumu ön planda varyasyonel siklik tutulum lehine değerlendirilmiş olup klinik gereklilik halinde...

06.04.2010 18:56
x