Prof. Dr. Hasan Çağlar UĞUR

5 / 5 | 1 Yorum

Beyin ve Sinir Cerrahisi

19 Profil Görüntüleme

Son 30 günlük profil görüntülenme.

0 Takvim Talebi

Toplam randevu takvimi talebi.

Bu doktor siz misiniz?

Hemen bilgilerinizi güncelleyin

Bilgilerinizi güncelleyin!Bu uzman henüz internet üzerinden online randevu kabul etmiyor.

E-mail adresini bırakın ve uzman internet üzerinden randevu kabul etmeye başlayınca sizi bilgilendireceğiz.

 

Hakkında

Özgeçmişi

Adı Soyadı:HASAN ÇAĞLAR UĞUR

Doğum Tarihi:06 OCAK 1972

1972 doğumlu Hasan Çağlar Uğur ilk, orta ve lise öğrenimini Hatay’da tamamladı. 1988 yılında girdiği Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1994 yılında mezun oldu. Mecburi hizmetini Niğde’nin Bor ilçesinde tamamladıktan sonra 1995 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji bölümünde ihtisasa başladı ve 2001 yılında uzman oldu. Aynı sene içerisinde Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde misafir araştırmacı olarak Prof.Dr. Mehmet Öztürk ile beyin tümörleriyle ilgili çalışmalar yürüttü. 2002 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde uzman doktor olarak göreve başladı. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nda başladığı doktora eğitimini 2005 yılında tamamlayarak bilim doktoru ünvanını aldı. Türkiyede beyinde 3 boyutlu nöroanatomi ve klinik nöroanatomi konseptlerinin yerleşmesine öncülük etti. 2005-2006 yılları arası Harvard Üniversitesi Brigham Women’s ve Children’s Hospital, Boston, MA/USA de Dr. Peter Black’in laboratuvarlarında beyin kanserlerinin genetiği ile ilgili projeler üzerinde çalıştı ve intraoperatif MR ve uyanık beyin ameliyatlarına katıldı. Miami Jackson Memorial hastanesinde Dr Heros ve Dr Marcos'un kafa kaidesi ameliyatlarını izledi ve microcerrahi anastomozlar kursunu tamamladı. Daha sonra Hannover International Neurological Institute'de Dr Sami'nin köşe  tümör ameliyatlarını gözlemledi. 2008 yılında doçent olan Dr. Hasan Çağlar Uğur’un uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış 49 adet bilimsel makalesi bulunmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır. Aynı zamanda sıkı bir hayvan severdir. Kişisel profiline www.hasancaglarugur.com adresinden ulaşılabilir.

 

Öğrenim Durumu:

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Y. Lisans

 Tıp Fakültesi

Çukurova Üniversitesi

1994

Tıpta Uzmanlık

 Nöroşirürji

Ankara Üniversitesi

2001

Doktora

 Anatomi

Ankara Üniversitesi

2005

 

Tıpta Uzmanlık Tezi ve Tez Danışman(lar)ı:

Servikal Pedikül Anatomisi ve Komşulukları, Ankara, 2000.

Tez Danışmanı: Prof.Dr. Nihat Egemen, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı

Doktora Tezi (özeti ekte)  ve Danışman(lar)ı:

Arteria  Cerebri Anterior’un Distal Bölümünün Anatomisi, Ankara, 2005.

Tez Danışmanı: Prof. Dr. İbrahim Tekdemir, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı

Görevler:

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Pratisyen hekim

Niğde/Bor/Kemerhisar Sağlık Ocağı

1994-1995

Dr.Ar.Gör.  

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

1995-2001

Gözlemci

Miami Üniversitesi Jakson Memorial Hastanesi

2001 (2ay)

Araştırmacı

Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

2001-2002 (1 yıl)

Uzman Doktor

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

2002-

Araştırmacı

Harvard Üniversitesi Children’s ve Brigham&Women’s Hasteneleri, Boston, MA

2005-2006 (1 yıl)

Gözlemci

International Neuroscience Institute Hannover, Germany

2007 (4 gün)

 

Projelerde Yaptığı Görevler:

1. Glial tümörlerde p73 gen ekspresyonu. Bilkent Üniversitesi, TÜBA ve kısmen TÜBİTAK desteği ile, Araştırmacı, 2001(Çalışma referansı)

 

2. Gliomagenezde rol oynayan genlerin araştırılması.Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü 2003-38,  Araştırmacı, 2003.

3. İn vivo meningioma modeli oluşturma, TÜBİTAK doktora sonrası yurt dışı bursu ve Türk Nöroşirürji Derneği yurtdışı bursu ve Harvard Üniversitesi bursu  destekleri ile, Araştırmacı, 2005 (Çalışma referansı)

 

4. Ortotopik glioma modelinde kemoteropatiklerin sürekli infizyon ile verildiğinde etkilerinin araştırılması. TÜBİTAK doktora sonrası yurt dışı bursu, Türk Nöroşirürji Derneği yurtdışı bursu ve Harvard Üniversitesi bursu destekleri ile, Araştırmacı, 2005(Çalışma referansı)

 

5. Deneysel glioma modellerinde sürekli intrakranial SAHA inhibitörlerinin infüzyonu ve yüksek grade’li glial tümörlerde mevcut gen defektlerine yönelik kemoterapi protokollerinin geliştirilmesi, Ankara Üniversitesi desteği (08.09.254) ile, Araştırmacı, 2007-

 

6.Malign glial tümörlerde 5-Aminolevulinik asit ile floresan rehberliğinde cerrahi rezeksiyon yapılması, Ankara Üniversitesi desteği(00-56) ile, Araştırmacı, 2007-

 

İdari Görevler:

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Döner Sermaye Koordinatör Yardımcısı 2007-2008

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

1. Türk Nöroşirürji Derneği Üyeliği, 2002 – (üye no:671)

2. Türk Nöroşirürji Derneği Nöro-onkoloji Grubu Üyeliği 2006 -

3. Türk Nöroşirürji Derneği Genç Nöroşirürjiyenler Kurulu Üyeliği 2007 -

4. Türk Nöroşirürji Derneği Nöro-anatomi Grubu Yönetim Kurulu Üyeliği 2007 –

5. Congress of Neurological Surgeons Üyeliği 2003 -

 

Ödüller

1.2001 yılı TÜBİTAK ve Beyin Araştırmaları Derneği Araştırma teşvik yarışması Wyeth ödülü

2. 2001 yılı Ankara Üniversitesi Araştırma Teşvik Yarışması Prof. Dr. Osman Akata ikincilik ödülü

3. 2003 yılı Ankara Üniversitesi Araştırma Teşvik Yarışması Yusuf Ziya Müftüoğlu ikincilik ödülü

4. 2004 yılı TÜBİTAK ve Beyin Araştırmaları Derneği Araştırma Teşvik Yarışması Pfizer ödülü

5. 2005 Türk Nöroşirürji Derneği Hamit Ziya Gökalp Genç Nöroşirürjyen Teşvik birincilik ödülü

6. 2005 Türk Nöroşirürji Derneği Yılın Bildirisi birincilik ödülü

7. 2007 Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Araştırma ödülü

8. 2007 yılı Ankara Üniversitesi Araştırma Teşvik Yarışması birincilik ödülü

9. 2007 Uluslar arası katılımlı XI. Ulusal Anatomi kongresi Prof. Dr. Atilla Müftüoğlu Genç Araştırmacı ödülü. ‘’Nöroşirürjikal girişimler için pencere anatomisi: anatomi temelli navigasyon’’ çalışmasına

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa,yazdöneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Dönem Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2006-2007

Dönem1

 

Güz-İlkbahar dönemi

Travmalı hastaya yaklaşım

  1

  1

  10

 Mesleksel beceriler

  1

  1

  10

Dönem3

Güz-İlkbahar dönemi

 Nörolojik muayene

  1

  1

  10

 

Dönem 5

 

Güz-İlkbahar Dönemi

Nöroşirürjide aciller

Nöroanatomi

  1

  1

  1

   1

   10

   10

 

2007-2008

Dönem3

Güz

  Nörolojik muayene

  1

  1

  10

  Nöroanatomi

  1

  1

  10

Dönem5

Güz

  Nöroşirürjide aciller

  Nöroanatomi

  1

  1

  1

  1

  10

  10

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Aslan M, Comert A, Acar HI, Ozdemir M, Elhan A, Tekdemir I, Tubbs SR, Attar A, Ugur HC. Lumbosacral intratechal nerve roots: an anatomical study. Acta Neurochir, (2011).

Aslan M, Comert A, Acar HI, Ozdemir M, Elhan A, Tekdemir I Tubbs RS, Attar A, Ugur HC. Neurovascular structures adjacent to the lumbar intervertebral discs: an anatomical study of their morphometry and relationships. J Neurosurgery Spine, (2011).

Aslan M, Comert A, Acar HI, Ozdemir M, Elhan A, Tekdemir I, Tubbs RS, Ugur HC. Surgical view of the lumbar arteries and their branches: an anatomical study. Neurosurgery, 68(1 Suppl Operative), ons 16-22 (2011).

Kahilogullari G, Ugur HC, Tatli M,Kanpolat Y. Trigeminal neuropathic pain following honeybee sting: a case report. Turk Neurosurg, 20 (2), 261-264 (2010).

Kendir S, Acar HI, Comert A, Ozdemir M, Kahilogullari G, Elhan A, Ugur HC. Window anatomy for neurosurgical approaches. J Neurosurgery, 111(2), 365-370 (2009).

Kanpolat Y, Ugur HC, Ayten M, Elhan A. Computed tomography-guided percutaneous cordotomy for intractable pain in malignancy.  Neurosurgery, 63(3) Supplement, 187-193 (2009).

Kanpolat Y, Kahilogullari G, Ugur HC, Elhan A. Computed tomography-guided percutaneous trigeminal tractotomy-nucleotomy. Neurosurgery, 63(1) Supplement, 147-155 (2008).

Ünlü A, Meco C, Ugur HC, Comert A, Ozdemir M, Elhan A. Endoscopic anatomy of sphenoid sinus for pituitary surgery. Clinical Anatomy, 21(7), 627-632 (2008).

Kahilogulları G, Comert A, Aslan M, Esmer AF, Tüccar E, Elhan A, Tubbs RS, Ugur HC. Callosal branches of the anterior cerebral artery: an anatomical report. Clinical Anatomy, 21(5), 383-388 (2008).

Secinti KD, Ayten M, Kahilogullari G, Kaygusuz G, Ugur HC,Attar A. Antibacterial Effects of Electrically Activated Vertebral Implants”,J Clin Neuroscience, 15, 434-439 (2008).

Çaglar  YS, Bozkurt M, Kahilogullari G, Tuna H, Bakır A, Torun F, Ugur HC.Key hole approach for posterior cervical discectomy:experience on 84 patients.Minimal Invasive Neurosurgery, 50, 7-11 (2007).

Ugur HC, Ramakrishna N, Bello L, Menon LG, Kim SK, Black  PM, Carroll RS. Continuous intracranial administration of suberoylanilide hydroxamic acid (SAHA) inhibits tumor growth in an orthotopic glioma model. J Neurooncol 83(3), 267-275 (2007).

Cargioli TG, Ugur HC, Ramakrishna N, Chan J, Black PM,  Carroll RS. Establishment of an in vivo meningioma model with human telomerase reverse transcriptase.Neurosurgery, 60(4), 750-760 (2007). (Not: Bu çalışmada ilk iki yazar çalışmaya eşit oranda katkıda bulunmuştur – Bakınız: Acknowledgement)

Kanpolat Y, Tatlı M, Ugur HC,Kahilogullari G. Evaluation of platybasia in patients with idiopathic trigeminal neuralgia. Surg Neurol, 67, 78-82 (2007).

Kahilogullari G, Ugur HC. Accessory middle cerebral artery originating from callosomarginal artery. Clinical Anatomy, 19(8), 694-695 (2006).

Demirel E, Ugur HC, Dolgun H, Kahilloğulları G, Egemen N, Kecik Y. The neurotoxic effects of intratechal midazolam and neostigmine in rabbits. Anesthesia and Intensive Care, 34(2), 218-223 (2006).

Ugur HC, Kahilloğulları G, Attar A, Çağlar Ş, Savaş A, Egemen N. Neuronavigation-assisted transoral-transpharyngeal approach for basilar invagination-two case reports. Neurol Med Chir, 46 (6), 306-308 (2006).

Ugur HC,Kahilogullari G, Esmer AF, Comert A, Odabaşı AB, Tekdemir I, Elhan A, Kanpolat Y. A neurosurgical view of anatomical variations of the distal anterior cerebral artery: an anatomical study. J Neurosurg, 104(2), 278-84 (2006).

Kahilogullari G, Ugur HC, Savaş A, Dirik EB, Akbostancı MC, Elibol B, Kanpolat Y. Management of a hemidystonic patient with thalamotomy, campotomy and cervical dorsal root entry zone operation.Stereotact Funct Neurosurg, 83(4),180-183 (2005).

Kanpolat Y, Savaş A, Ugur HC,Bozkurt M. The trigeminal tract and nucleus procedures in treatment of atypical facial pain. Surg Neurol, 64 Suppl 2, S2:96-S2:101 (2005).

Uğur HC, Kahilogullari G, Coscarella E, Ünlü A, Tekdemir I, Morcos JJ, Elhan A,  Başkaya MK. Arterial vascularization of primary motor cortex (precentral gyrus).Surg Neurol, 64 Suppl 2:S48-S52 (2005).

Ugur HC, Torun F, Yılmaz E, Kanpolat Y. Trigeminal neuralgia in a patient with Dandy-Walker malformation. J Clin Neurosci, 12(7), 815-817 (2005).

Ugur HC, Torun F, Kanpolat Y. Petrous bone osteoblastoma invading the cavernous sinus. J Clin Neurosci,12(4), 489-492 (2005).

Erdem A, Tun K, Ugur HC,Erekul S. Infratemporal and intraorbital metastasis of the glioblastoma multiforme. A case report.Neurochirurgie, 50(2-3), 101-104 (2004).

Çankal F, Ugur HC, Tekdemir I, Elhan A, Karahan T, Sevim A. Fossa navicularis:anatomic variation at the skull base.Clin Anat, 17(2), 118-22 (2004).

Ugur HC,Sayan AE, Ozdamar SO, Kanpolat Y, Ozturk M. Expression of TAP73 and ΔNP73 in malignant gliomas. Oncology Rep, 11(6), 1337-1341 (2004).

Çaglar S, Dolgun H, Ugur HC, Kahillogulları G, Tekdemir I, Elhan A. A ligament in the lumbar foramina:inverted Y ligament:an anatomical report. Spine, 29(14), 1504-1507, (2004).

Ugur HC, Savaş A, Elhan A, Kanpolat Y. Unanticipated complication of percutaneous radiofrequency trigeminal rhizotomy: rhinorrhea: report of three cases and a cadaver study. Neurosurgery, 4(6), 1522-1526 (2004).

Cağlar S, Dolgun H, Ugur HC,Torun F, Attar A, Uz A,   Tekdemir I, Elhan A. Extraforaminal lumbar arterial anatomy. Surgl Neurol, 61(1), 29-33 (2004).

Temiz C, Tun K, Ugur HC, Dempsey R, Egemen N. L-Arginine in focal cerebral ischemia.Neurol Res, 25(5), 465-470 (2003).

Ugur HC, Caglar S, Unlu A, Erdem A, Kanpolat Y. Infection related atlantoaxial subluxation in two adults: Grisel syndrome or not? Acta Neurochir, 145(1), 169-172 (2003).

Apan A, Uz AUgur HC,Tekdemir I. The effect of changing pressures on dural puncture and leak with various spinal needle on an in vitro model. J Clin Neurosci, 9(6), 677-679 (2002).

Deda H, Ugur HC.Zygomatic anterior subtemporal approach for lesions in the interpedunculer cistern. Skull Base: An interdiciplinary Approach 11(4), 257-264 (2001).

Deda H, Ugur HC, Yorulmaz I, Kucuk B. Anteromedial approach to the orbit. Skull Base: An interdiciplinary Approach, 11(4), 233-239 (Kasım 2001).

Attar A, Tuna H, Ugur HC, Sargon M, Egemen N. Effect of iloprost on vasospasm after experimental spinal cord injury: An electron and light  microscopic study. Neurol Res, 23, 843-850 (2001).

Attar A, Ugur HC, Savas A, Yuceer N, Egemen N. Surgical treatment of intracranial cavernous angiomas. J Clin Neurosci,  8(3), 235-239 (2001).

Uz A, Ugur HC,Tekdemir I. Is the asterion a reliable landmark for the lateral approach to posterior fossa? J Clin Neurosci, 8(2), 146-147 (2001).

Attar A, Ugur HC, Uz A, Tekdemir I, Egemen N, Genc Y. Lumbar pedicle:surgical anatomic evaluation and relationships. Eur Spinal J, 10(1), 10-5 (2001).

Ugur HC, Attar A, Uz A, Tekdemir I, Egemen N, Genc Y. Thoracic pedicle:surgical anatomic evaluation and relations. J Spinal Disord, 14(1), 39-45 (2001).

Ugur HC, Tascilar N, Atilla H, Yucemen N. A case of atypical idiopathic orbital myositis mimicking neurological diseases. J Clin Neurosci, 8(2), 164-5 (2001).

Attar A, Ugur HC, Çaglar S, Erdogan A, Ozdemir N. Chondroblastoma of the thoracic vertebra. J Clin Neurosci, 8(1), 59-60 (2001).

Gokalp HZ, Deda H, Attar A, Ugur HC, Arasil E, Egemen N. The neurosurgical management of the prolactinomas. J NeurosurgSci, 44(3), 128-32 (2000).

Ugur HC, Attar A, Uz A, Tekdemir I, Egemen N, Caglar S, Genç Y. Surgical anatomic evaluation of the cervical pedicle and adjacent neural structures. Neurosurg,  47(5), 1162-9 (2000).

Ugur HC, Uz A, Attar A, Tekdemir I, Egemen N,. Elhan A. Anatomic projection of the cervical uncinate process for the ventral, ventrolateral, and posterior decompressive surgery. J Neurosurg:Spine, 93 (2 Suppl), 248-51 (2000).

Ergun H, Bagdatoglu C, Ugur HC, Temiz C, Attar A, Egemen N, Tulunay FC. The vasorelaxant effect of dipyron on an experimental cerebral vasospasm model in rabbits. Neurol Res, 22(8), 815-8 (2000).

Selcuki M, Unlu A, Ugur HC,Soygur T, Arıkan N, Selcuki. Patients with urinary incontinence often benefit from surgical detethering of tight filum terminale. Child's Nerv Syst, 16, 150-155 (2000).

Erdem A, Ugur HC,Diren B. False-positive findings on MRI mimicking vestibular schwannoma.J Neurosurg, 92,733 (2000).

Batay F, Savaş A, Ugur HC, Kanpolat Y, Kuzu I. Benign osteoblastoma of the orbital part of the frontal bone: case report. Acta Neurochir, 140, 729-730 (1998).

Uğur, H. Ç., Attar, A., Bağdatoğlu, C., Erdoğan, A ve N. Egemen, “Secondary multiple intracranial hydatid cysts caused by intracerebral embolism of cardiac echinococcosis”, Acta Neurochir, 140, 833-834 (1998).

 

F2.1. Systemic review of ablative neurosurgical techniques for the treatment of trigeminal neuralgia. Neurosurgery, 57, 3, 601 (2005).Letter to the editor,Kanpolat, Y. ve H. Ç. Uğur.

F2.2. Berk, C. ve R. Honey,Brain stem injury after radiofrequency trigeminal neuralgia, Acta Neurochurirgica, 146, 635-636 (2004). Commentary Kanpolat, Y. ve H. Ç. Uğur.

F2.3 Sindou, M. P., Mertens, P., Bendavid, U., García-Larrea, L. ve F. Mauguière, Predictive Value of Somatosensory Evoked Potentials for Long-Lasting Pain Relief After Spinal Cord Stimulation: Practical Use for Patient Selection, Neurosurgery, 52, 1383  (2003).CommentaryKanpolat, Y. ve H. Ç. Uğur.

 

F2.4.Nemecek, A.N., Aellino, A. M., Goodkin, R., Little, J. ve M. Kilot, Mapping dermatomes during selective dorsal rhizotomy: Case report and review of the literature, Surgical Neurology, 60, 292-297 (2003).Commentary Kanpolat, Y. ve H. Ç. Uğur.

 

G. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 

G2. Kahillogullari G, Bozkurt M, Ugur HC, Tuna H ve s.Caglar, ‘’Keyhole approach for posterior cervical discectomy; Expirience in 100 patients’’, Soceity for progress and innovations for the near east, June 2010.

 

G3. Heper, A. O., Armağan, E., Özgün, A., Uğur, H. Ç., Erden, E., Savaş, A. ve I. Kuzu,“Primary central nervous system lymphoma in immunocompetant patients: Retrospective analysis of of 15 cases”,21st European congress of pathology, September 8-13, 2007, İstanbul, Türkiye, in Virchhows Archiv pp 563.

G4.Ünlü, A., Uğur, H.Ç., Cömert, A., Özdemir, A. ve A. Elhan, “Endoscopic anatomy of pitutary surgery”,EANS Wintermeeting, Antalya, Türkiye, 2007.

 

G5.Meço, C., Boynukalın, K. Ş, Uğur, H. Ç., Aydıner, F., Aktürk, T., Gerçeker, B. ve B. Küçük, “Endonasal endoscopic resection of nasal septal chondrosarcoma with skull base extension”,3rd international symposium on microneurosurgical anatomy, Antalya, Türkiye, 2006.

 

G6.Cömert, A., Cömert, E., Esmer, A. F., Kahilogullari, G., Uğur, H. Ç., Elhan, A. ve İ. Tekdemir,“Origin of branches supplying the olfactory tract and bulb”,4th Asian-Pasific international congress of anatomists, Kuşadası, Türkiye, 2005.

 

G7.Kahilogullari, G., Cömert, A., Esmer, A. F., Uğur, H. Ç., Kanpolat, Y. ve A. Elhan, “An accesory middle cerebral artery orginating from callosomarginal artery: An anatomical case report”,4th Asian-Pasific international congress of anatomists, Kuşadası, Türkiye, 2005.

 

G8. Kahilogullari, G., Uğur, H. Ç., Cömert, A., Esmer, A. F., Tüccar, E., Tekdemir, İ, Elhan, A. ve Y. Kanpolat, “Callosal arteries and their supply areas”,4th Asian-Pasific international congress of anatomists, Kuşadası, Türkiye, 2005.

 

G9. Uğur, H. Ç., Kahilogullari, G., Esmer, A. F., Cömert, A., Balseven-Odabası, A., Tekdemir, İ., Elhan, A. ve Y. Kanpolat,“A neurosurgical view to the anatomy of cortical branches of the distal anterior cerebral artery”,4th Asian-Pasific international congress of anatomists, Kuşadası, Türkiye, 2005.

 

G10. Kahilogullari, G., Uğur, H. Ç., Cömert, A., Esmer, A. F., Tekdemir., İ, Elhan, A. ve M. K. Baskaya, “Arterial vascularization of primary motor cortex (precentral gyrus)”,4th Asian-Pasific international congress of anatomists, Kuşadası, Türkiye, 2005.

 

G11. Savaş, A., Uğur, H. Ç., Tuna, H., Yağmurlu, B., Erbaş, C., Erdem, A., Egemen, N., Erden, İ. ve Y.  Kanpolat, “Motor functional neuronavigation in brain tumors”,EANS Wintermeeting, Budapest, Hungary, 2004.

 

G12. Kanpolat, Y., Savaş, A. ve H. Ç. Uğur, “Minimal invasive sterotactic pain procedures”,EANS Wintermeeting, Budapest, Hungary, 2004.

 

G13. Deda, H., Uğur H. Ç. ve E. Çolpan, “Zygomatic approach to craniopharyngiomas”, 12th North American Skull Base Society, Volume 11, Supplement1, Thieme, Florida, USA, 2001.

 

G14. Egemen, N., Uğur, H. Ç., Atar, A., Uz, A., Tekdemir, İ. ve Y. Genç, “Thoracic pedicle: Surgical anatomic evaluation and relationships”,Congress of Neurological surgeons annual meeting, Texas, ABD, 2000.

 

G15. Egemen, N., Atar, A., Uğur, H. Ç., Uz, A., Tekdemir, İ. ve Y. Genç, “Lumbar pedicle: Surgical anatomic evaluation and relationships”,Congress of Neurological surgeons annual meeting, Texas, ABD, 2000.

 

B16. Egemen, N., Uğur, H. Ç., Atar, A., Uz, A., Tekdemir, İ. ve Y. Genç, “Surgical anatomic evaluation of the cervical pedicle and adjacent neural structures”, Congress of Neurological surgeons annual meeting, Texas, ABD, 2000.

 

H Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

H1.Özdemir, M., Kahilogullari, G., Cömert, A., Çağlar, Y. Ş., Elhan, A., Silav, G. ve H. Ç. Uğur, “Prosessus clinoideus anterior ve posterior arası köprüleşme ve foramen caroticoclinoidale”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 59, 175-178 (2006).

 

H2. Bağdatoğlu, C., Uğur, H. Ç., Çolpan, E., Tun, E., Erdogan, A. ve H. Akbulut, “Flow cytometry in gliomatosis cerebri”, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2(2), 239-243 (2001).

 

H3. Uğur, H. Ç., Attar, A., Silav, G., Tun, K., Bağdatoğlu, C. ve N. Egemen, “Travmatik kordun fizyopatolojisi ve farmakolojisi”, Mersin Tıp Fakültesi Dergisi, 2(3), 328-333 (2001).

 

H4.Tun, K., Silav, G., Uğur, H. Ç., ve A. Ünlü, “Serebral metabolizma”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 54(1), 51-56, (2001).

 

H5.Ünlü, A., Uğur, H. C., Arslan, M. ve N. Egemen, “Fresh trombus of the extracranial internal carotid artery, J Ankara Med School, 23(4), 325-328 (2001).

 

H6.Ünlü, A., Uğur, H. Ç., Arslan, M., Tun, K., ve N. Egemen, “A case of ophtalmic aneurysym caused by gunshot ınjury”, J Ankara Med School, 23(3), 247-249 (2001).

 

H7. Çağlar, Ş., Tun, K., Uğur, H. Ç., Aydın, V., Aydın, Z., Yılmaz, E., Arasıl, E. ve N. Egemen, “Kraniofaringiomaların cerrahi tedavisi”, J Neurological Sci (Turkish), 13(1), (2001).

 

H8.Uğur, H. Ç., Attar, A., Silav, G., Bağdatoğlu, C., Abak T.,  Çağlar,  Ş. ve E. Arasıl, “Spinal Kist Hidatikler”, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2(3), 311-314 (2001).

 

H9.Ünlü, A., Uğur, H. Ç., Çolpan, E. ve C. Bağdatoğlu, “Fundamental surgical techniques of central nerve system regeneretion experiments”, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2(1), 44-49 (2001).

 

H10.Silav, G., Uğur, H. Ç., Tun, K. ve N. Egemen, “Kafa travmalarının sistemik etkileri”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 53(4), 293-297 (2000).

 

H11.Bağdatoğlu, C., Karataş, A., Uğur, H. Ç., Ergün, H., Atar, A., Sargon, M. ve N. Egemen, “Spinal kord travmalarında topikal dipyronun etkinliği”, J Ankara Med School, 53(3), 201-206 (2000).

 

H12. Ünlü, A., Çolpan, E., Uğur, H. Ç., Yılmaz, E. ve B. İskandar, “Regeneration in central nervous system”, J Neurological Sci (Turkish), 17(4), (2000).

 

H13. Bağdatoğlu, C., Uğur, H. Ç., Temiz, C., Atar, A. ve N. Egemen, “Ruptured mycotic aneurysm presenting as acute subdural hematoma: A case report an review of the literature”, J Ankara Med School,  20;3, 161-164 (1998).

H14. Attar, A.,  Uğur, H. Ç., Arasıl, E., Köse, K., Erdoğan, A., Egemen, N., Dinçer, C., Taşçıoğlu, A., Selçuki, M., Erdem, A. ve H. Deda, “Nüks malign gliomalarda reoperasyon kriterleri”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 51:3, 163-137 (1998).

 

 

I. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

I1. H. Ç. Uğur, Sabah semineri. “Şant komplikasyonları”, 21. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2007.

 

I2. Fırat, A. F., Tülin, Ş., Cömert, A., Apaydın, N., Mevci, Ö., Karahan, S. T. ve H. Ç. Uğur, “Nöroşirurjikal bakış açısı ile süperior serebellar arter”, 21. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2007. 

 

I3. Kendir, S., Açar, H. İ., Özdemir, M., Ayhan, C., Kahilogullari, G., Elhan, A. ve H. Ç. Uğur, “Nöroşirurjikal girişimler için pencere anatomisi: Anatomi temelli navigasyon”, 21. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2007. 

 

I4. Özdemir, M., Kahilogullari, G., Uğur, H. Ç., Cömert, A. ve A. Ünlü, “Ossifiye interklinoid ligament”, 20. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2006. 

 

I5.Kahilogullari, G., Uğur, H. Ç., Cömert, A., Cömert, E., Esmer, A. F., Tekdemir, İ. ve N. Egemen, “Olfaktör sinirin arteryel vaskülarizasyonu”, 20. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2006. 

 

I6. Kahilogullari, G., Uğur, H. Ç., Cömert, A., Esmer, A. F., Tekdemir, İ., Elhan, A. ve Y. Kanpolat, “Orta serebral arterin distal kısım anatomisine nöroşirürjikal bakış”, 20. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2006. 

 

I7. Torun, F., Kahilogullari, G., Uğur H. ve Y. Kanpolat, “Kavernöz sinüse infiltre petröz kemik osteoblastoması: Vaka sunumu”, 19. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2005.

 

I8. Torun, F., Bozkurt,  M., Uğur, H. ve Y. Kanpolat, “Dandy-Walker malformasyonu ile birliktelik gösteren trigeminal nevralji: Vaka sunumu”, 19. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2005.

 

I9. Kahilogullari, G., Uğur, H. Ç., Savaş, A., Akbostancı, C., Elibol, B. Ve Y. Kanpolat, “Hemidistonik bir olguda talamotomi-kampotomi ve servikal DREZ operasyonu”, 19. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2005.

 

I10. Kahilogullari, G., Uğur, H. Ç., Esmer, A. F., Cömert, A., Açık, V., Armağan A. ve A. Elhan, “Kallozal arterler ve sulama alanları: Anatomik çalışma”, 19. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2005.

 

I11. Kahilogullari, G., Uğur, H. Ç., Tuna, H., Oğuz, T., Cömert, A., Esmer, A. F. Ve Y. Kanpolat, “Kallozomarjinal arterden köken alan bir aksesuar orta serebral arter olgusu: Anatomik çalışma”, 19. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2005.

 

I12. H. Ç. Uğur,  Sabah seminer oturum 86. “Glial tümör tedavisinde güncel yaklaşımlar”, 19. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2005.

 

I13. Uğur, H. Ç., Çankal, F., Kahilogullari, G., Ayten, M., Bozkurt, M. ve İ. Tekdemir, Fossa navikülaris: “Kafa tabanında anatomik bir varyasyon”, 19. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2005.

 

I14. Uğur, H. Ç., Kahilogullari, G., Cömert, A., Esmer, A. F., Elhan, A. ve Y. Kanpolat, “Distal serebral arter anatomisine nöroşirurjikal bakış”, 19. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2005.

 

I15. Kanpolat, Y., Savaş, A., Uğur, H. Ç., ve G. Kahilogullari, “Atipik fasiyal ağrıda trigeminal traktotomi ve nükleotomi”, 19. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2005.

 

I16. Uğur, H. Ç., Kahilogullari, G., Tekdemir, İ., Elhan, A., Ünlü, A. ve  M. K. Başkaya, “Presantral girusun arteryel anatomisi”, 19. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2005.

 

I17. Torun. M.F., Dolgun, H., Kahilogullari, G., Özalp, H., Seçinti, D., Tuna, H., Uğur, H.Ç., Tekdemir, İ. ve Y. Ş. Çağlar, “Ekstraforaminal lomber arteryel anatomi”, 19. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2005.

 

I18. Uğur, H. Ç., Sayan, A. E., Özdemir, M., Kahilogullari, G., Özdemir, S., Kanpolat, Y.  ve M. Öztürk, “Malign glial tümörlerde TAP73 ve DNP73 geni ekspresyonu”, 19. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2005.

 

I19. Kanpolat,  Y., Bozkurt, M., Uğur, H. Ç. ve A. Savaş, “Failed trigeminal nevralji”, 18. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2004.

 

I20. Çağlar, Ş., Tuna, H., Uğur, H. Ç., Abak, T., ve H. Özalp, “Foramen magnumun anterior veya antero-lateral yerleşimli patolojilerine paramedian lateral yaklaşım”, 18. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2004.

 

I21. Abak, T., Çağlar, Ş., Uğur, H. Ç. ve M. Özdemir, “Chiari Tip 1 malformasyonlu hastalarda dural serbestleştirme”, 18. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2004.

 

I22. Kahilogullari, G., Uğur, H. Ç., Attar, A., Çağlar, Ş., Savaş, A. ve N. Egemen, “Baziler invajinasyon tanılı iki olguda transoral yolla ve nöronavigasyon yardımıyla yapılan operasyonlar”, 18. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2004.

 

I23. Bozkurt, M., Kahilogullari, G.,Torun, F., Uğur, H. Ç. ve Ş. Çağlar, “Servikal disk hernilerinde posterior keyhole laminotomi-foraminotomi”, 18. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2004.

 

I24. Kahilogulları, G., Uğur, H. Ç., Bozkurt, M., Aydın, Z., Kanpolat, Y., Tekdemir, İ., ve A. Elhan, “Heubner’in rekürren arteri ve varyasyonları: Anatomi çalışması”, 17. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2003.

 

I25. Kahilogulları, G., Uğur, H. Ç., Torun, F., Kanpolat, Y., Tekdemir, İ. ve A. Elhan, “Anterior komünikan arter varyasyonları: Anatomi çalışması”, 17. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2003.

 

I26. Karataş, A., Uğur, H. Ç., Aydın, Z., Kutlu, G., Bilir, E. ve A. Erdem, “Epilepsi cerrahisinde invaziv monitörizasyon”, 17. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2003.

 

I27. Aydın, Z., Kahilogullari, G., Karataş, A., Uğur, H. Ç., Bilir, E. ve A. Erdem, “Temporal lob epilepsi cerrahisinde reoperasyon: Olgu sunumu”, 17. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2003.

I28. Tuna, H., Uğur, H. Ç., Erbaş, C., Bozkurt, M., Erol, Hacıeminoğlu Onur. Ve H. Deda, “İntrakranial tümörlerde frontotemporal-orbitozigomatik yaklaşım”,  17. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2003.

 

I29. Tuna, H., Uğur, H. Ç., Torun, F., Ayten, M., Açık, V. ve H. Deda, “Olfaktör groove meningiomaları”, 17. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2003.

 

I30. Dolgun, H., Çağlar, Ş., Uğur, H. Ç., Uz, A., Tekdemir, İ., Elhan, A., ve A. Erdem, “Lomber bölgedeki intervertebral foramenin anterolateral mikroanatomisı”, 15. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2001.

 

I31. Uğur, H. Ç., Çağlar, Ş., Kanpolat, Y., Erdem, A., Dolgun, H., Akyar, S. ve S. Fitoz, “Grisel Sendromu”,  14. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2000.

 

I32. Aslan, M.,Ugur, H. Ç., Çağlar, Ş. ve E. Yılmaz, “Kranioservikal bölge patolojilerine cerrahi yaklaşımlar”, 14. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2000.

 

I33. Deda, H., Uğur, H. Ç. ve E. Çolpan, “Beyin sapı epidermoidleri”, 14. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2000.

 

I34. Deda, H., Uğur, H. Ç. ve E Çolpan, “Kraniofaringiomada zigomatik yaklaşım”, 14. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2000.

I35.Şener, Ö., Uğur, H. Ç., Besaltı, Ö. ve A. Özak, “Tavşan siyatik sinirinde akut kompresyonun sinir jitterine etkisi”, 17. Ulusal Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu, Antalya, 2000.

I36. Üçkardeşler, L., Uluğ, H., Erdem, A. ve H. Ç. Uğur, “Parietal lob başlangıçlı nöbetleri olan 7 epileptik hastanın intrakranial kayıtlama ile preoperatif değerlendirilmesi, cerrahisi ve sonuçları”, 13. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, İstanbul, 1999.

 

I37. Dolgun, H., Silav, G., Uğur, H. Ç., Kılıç, M., Selçuki, M., Çağlar, Ş. ve A. Ünlü, “Bir vaka nedeni ile ventrikülo-peritoneal şant komplikasyonları: Şant ucunun umblikustan çıkması”, 13. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, İstanbul, 1999 

 

I38. Uğur, H. Ç., Attar, A., Çağlar, Ş., Beşaltı, Ö., Özak, A. ve N. Egemen, “Postlaminektomi sonrası gelişen epidural fibrozisin önlenmesinde synovial sıvı emdirilmiş spongostanın kullanımı”, 13. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, İstanbul, 1999. 

                          

I39. Arasıl ,E., Erdoğan, A., Egemen, N., Attar, A.,Uğur, H. Ç. ve K. Tun  “İntrakranial malign gliomların tedavisinde reoperasyon kriterleri”,12. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Ek10, 1997.

 

I40. Taşçılar, N.,  Uğur, H. Ç., Tan, F.,Yiğit, A. ve N. Yücemen, “Çok nadir bir polinöropati nedeni: İdiopatik hipereosinofilik sendrom”,33. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türk Nöroloji Dergisi Cilt 3, Sy85, 1997.

 

I41. Uğur, H. Ç., Taşçılar, N., Atilla, H. Ve N. Yücemen, “Atipik orbital miyozit olgusu”,33. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türk Nöroloji Dergisi Cilt 3, Sy47, 1997.

 

 

G. Katıldığı Uluslararası Kongreler ve Sempozyumlar

 

G1. 12th annual meeting of the North American Skull Base Society, Florida, USA, 2001

G2. Aegan spine review November , Çeşme, Türkiye, 2003

G3. 2nd international symposium on microneurosurgical anatomy, Antalya, Türkiye, 2004

G4. 3rd international symposium on microneurosurgical anatomy, Antalya Türkiye, 2006

G5. EANS Wintermeeting, Antalya, Türkiye, 2007

G6. 5th meeting of the Asian society for Neuro-oncology, İstanbul, Türkiye, 2007

 

H. Katıldığı Ulusal Kongreler ve Sempozyumlar

 

H1. 1. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Ulusal Kongresi, 26-28 Kasım, Ankara, 1999

H2. Kraniospinal MR Sempozyumu, 20-22 Haziran, Ankara,2003.

H3. Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkoloji sempozyumu, 4-5 Nisan, Çeşme, 2003

H4. Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs, Antalya, 2004.

H5. Moleküler boyuttan kliniğe Nöroonkoloji sempozyumu, 31 Mart-1 Nisan, İstanbul, 2005

H6. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi 27-31 Mayıs, Antalya, 2005.

H7. Türk Nöroşirürji Derneği Kafa Kaidesi Cerrahisi Sonbahar Sempozyumu 3 Aralık, İstanbul 2006.

H8. Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkoloji Grubu Nöroonkolojik Cerrahide Teknikler ve Anatomik Yaklaşımlar 28-29 Eylül, Çeşme, 2007

 

J. Katıldığı Uluslararası Mesleki Eğitim ve Kurslar:

 

J1. Microsurgical Training Course, Florida, USA, February 2001.

J2. EANS Research Committee Course, on Methodology of Research and Publication, April 4-7, Antalya, 2002.

J3.  EANS CME Course, 22nd February, Antalya, 2007.

 

 

K. Katıldığı Ulusal Mesleki Eğitim ve Kurslar

 

K1. Spinal cerrahide güncel yaklaşımlar kursu, 14-15 Aralık, Ankara, 2006

 

 

M. Bilimsel çalışmalarına aldığı atıflar

 

Ocak 2008 Ulakbim kaynaklı taramalarda ortaya çıkan ve ekli yazıda belirtilen 44 adet yazıya yapılmış toplam 285 atıf bulunmaktadır. 

 

 

 

 

Uzmanlık Alanları

Hasta Yorumları (1)

Çok Memnunum

Hasan hocamdan Allah razı olsun.07.01.2015 tarihinde eşimin beyin ameliyatını yaptı. Hasan hoca gibi işinde profesyonel, kendine güvenen ve samimi bir doktora denk geldiğimiz için kendimizi çok şanslı hissediyoruz. ameliyattan önce ve sonrasında işine gösterdiği önem ve hastaları ile iletişimi mükemmel.Çok şükür eşimin durumu iyi. Allah kimseyi hastanelere düşürmesin ama beyin ile ilgili bir sıkıntınız varsa önereceğim ilk isim Hasan hocadır.

19.03.2015
1 /1 | Toplam 1 görüş bulundu.

Bu uzman hakkındaki görüşlerinizi yazın ve uzmana puan verin.


Son Cevaplanmış Sorular

Norolojiye gittim birsey yok dedi bu agrilar baska neden olabilir polinoropatimmmm vsr yuruyus ysptigim icin artabailirmi birde algoloji iyi gelebilir mi agrilarima Devamı >>

Merhaba hocam ben 35 yaşındayım diyabet ve çukur ayak sıkıntıları var.bundan yaklaşık 2 ay önce birden bayagi yükleyerek yürüyüş yaptım bacaklarda özellikle diz ve altında ağrılar başladı fizik tedaviye gittim ama çare olmadı ve ağrılar gün geçtikçe arttığını zamanda ağrılar beline kadar geldi bu ar... Devamı >>

Oğlum 5 mayıs salı günü iş kazası sonucu bursa da 10 m yüksekten düştü ,cuma günü biz ank. ya getirdik raporunda; lineer kırık kopm kırığı ön tanısı var denilmiş kafa travmasıyla yatırmışlar ,kafatasında da çatlak var denildi ,mümkünse sizin de değerlendirmenizi istiyoruz.bize yardımcı olabilirm... Devamı >>

Dengesizlik buna göre benim 2 yıldır dengesizlik probleminin yanında boyun omuz oldukca ve zaman zaman dirsek ve el parmaklarında agrı ayak tabanlarında bile agrılar olmakta bunlar dengesizlik yaparmı ve ne yapılması gerek bilgilendirirseniz sevinirim. ayrıca beyin mr ları temiz hocam buna... Devamı >>

Hocam mr sonucuna göre servikal lordoz düzleşmiştir. c5-6 diskte diffüzbulging ve küçük santral protrüzyon mevcuttur.promedüller subaraknoid mesafe basılıdır.myelomalazi izlenmemiştir. c6-7 diskte diffüz bulging ve solparamadian protrüzyon mevcuttur.solda nöral foremenler minimal daralmıştır.myelom... Devamı >>

1/46 | Toplam 226 kayıt bulundu.


.